Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλμωπίας ενημερώνει τους πολίτες ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών που αφορά τους κατοίκους όλων των  κοινότητων του Δήμου και του δημοτικού διαμερίσματος Αριδαίας (ΦΕΚ  Β 779/10-03-2020).
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:

α. Ελλήνων υπηκόων.
β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.

Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας
υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό   Οικονομικό Χώρο, αλλά είναι η μητέρα, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται αυτή.Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Κατόπιν αυτού ως
«οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.


 Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται  οι     οικογένειες που αποτελούνται  από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα
του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.

ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.

ΤΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 4.700 ΕΥΡΩ.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1.  Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85 /148 / ΕΟΚ και 93 / 66 / ΕΟΚ.
2.  Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους (εισοδήματα 2018) που προηγείται του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση, καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
3.   Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών,  εφ’ όσον υπάρχει, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλεται το Έντυπο Ε1 και, στη συνέχεια, προσκομίζονται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας αποδοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
4.   Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
5.  Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
6.  Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΕΩΣ 15/5/2020  μόνο  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2384028036

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

H βιομηχανία κονσερβοποιίας ΚΟΝΕΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές εργατών και εργατριώνΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΕΞ


H βιομηχανία κονσερβοποιίας ΚΟΝΕΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές εργατών και εργατριών για την παραγωγική περίοδο 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες θα πρέπει αρχικά να τηλεφωνήσουν στο 23810-81150 και κατόπιν συνεννόησης να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ü Φωτοτυπία Ταυτότητας 
ü Μια μικρή φωτογραφία ταυτότητας
ü ΑΦΜ (Φορολογική Δήλωση)
ü ΑΜΚΑ
ü Βιβλιάριο ασθενείας
ü Για Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα
ü Πιστοποιητικό υγείας για εργασία σε βιομηχανία τροφίμων
ü Βιβλιάριο στην Τράπεζα Πειραιώς


Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων, η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 

Για τη μεταφορά του προσωπικού παρέχεται λεωφορείο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ζωή Χριστοφορίδου,
τηλ: 23810-81150.

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών δικαιούνται όλοι οι κάτοικοι της Αριδαίας και των κοινοτήτων του Δήμου ΑλμωπίαςΑνακοίνωση Δήμου Αλμωπίας
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει ότι το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών δικαιούνται όλοι οι κάτοικοι της Αριδαίας και των κοινοτήτων του Δήμου Αλμωπίας (ΦΕΚ Β 779/10-03-2020) και όχι μόνο των ορεινών. Ως εκ τούτου το ΚΕΠ συνεχίζει να δέχεται τις σχετικές αιτήσεις.
Σημειώνεται ότι προϋπόθεση λήψης του σχετικού επιδόματος είναι το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, να μην ξεπερνά το ποσό των 4.700 ευρώ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

1.    Βεβαίωση του Δημάρχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85 /148 / ΕΟΚ και 93 / 66 / ΕΟΚ.
2.    Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους (εισοδήματα 2018) που προηγείται του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση, καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
3.     Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών,  εφ’ όσον υπάρχει, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλεται το Έντυπο Ε1 και στη συνέχεια, προσκομίζονται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας αποδοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
4.     Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
5.    Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
6.    Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το ΚΕΠ Δήμου Αλμωπίας έως 15/5/2020 και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2384028036.

Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας ενημερώνει τους δημότες...ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας έχοντας βαρύ αίσθημα ευθύνης, το οποίο είναι πολλαπλάσιο μέσα σε αυτή δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα, ενημερώνει τους δημότες πώς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω κορονοΪου την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου επιτροπή που συστάθηκε από τον Δήμο Αλμωπίας.
Συνεπώς οι μερίδες φαγητού και τα δέματα αγάπης θα διανεμηθούν από τον Δήμο.
Εμείς ως οφείλαμε, υποβάλαμε αίτημα στην Περιφέρεια και πετύχαμε να εξασφαλίσουμε 900 μερίδες ημερησίως, οι οποίες θα διατεθούν σε πολίτες μας που έχουν ανάγκη είτε είναι οφελούμενοι του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, είτε όχι.
Σε συνεργασία με τον Δήμο δημιουργήθηκε μια λίστα με αυτούς τους ανθρώπους και η διανομή τους θα γίνει επίσης από τον Δήμο.
Αρωγοί βέβαια σε αυτή την προσπάθεια είναι οι πρόεδροι των Τ.Κ. που με την πολύτιμη βοήθειά τους θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
 Σε τέτοιους καιρούς ο εγωισμός και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις πρέπει να μένουν στην άκρη και την θέση τους να παίρνουν η ατομική ευθύνη και ευαισθησία.
 Η ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας δε βάζει εμπόδια στο κεντρικό σχεδιασμό και είναι αυτονόητο πως θα στηρίξει κάθε προσπάθεια όπου ζητηθεί ώστε να ξεπεραστεί ομαλά αυτή η κρίση, χωρίς όμως να αποδυναμωθεί το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι διότι αυτοί οι οφελούμενοι πιθανών να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιστολή του Δάνη Τζαμτζή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και τον ΕΛΓΑΈδεσσα,  28-4-2020

«Κρούει τον κώδωνα κινδύνου» ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, για μειωμένη αγροτική παραγωγή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και ανάγκη άμεσης παρέμβασης Υπουργείου και ΕΛΓΑ

Επιστολή του Δάνη Τζαμτζή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και τον ΕΛΓΑ

Μετά από συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Δάνη Τζαμτζή και της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, κλιμάκιο γεωπόνων πραγματοποίησε εκτεταμένες αυτοψίες σε δενδρώδεις καλλιέργειες της Πέλλας. Τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της ΠΕ Πέλλας διαπίστωσαν ότι, σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (έως και 90%) πρωιμανθείς ποικιλίες κερασιάς έχουν υποστεί μη αναστρέψιμη καταστροφή στα άνθη τους, κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα (παγετός), μετά από ένα σύντομο διάστημα καλοκαιρίας.

Καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία συγκλίνουν σε πρόβλεψη για δραματική μείωση της παραγωγής των κερασιών (βασική δυναμική καλλιέργεια της ΠΕ Πέλλας και βάση της τοπικής οικονομίας και εξαγωγών), ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής ζητά με επείγουσα επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και τον ΕΛΓΑ την κινητοποίησή τους, με πρώτο βήμα την αναγγελία ζημιάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από γεωπόνους της υπηρεσίας μας σε διάφορα αγροτεμάχια με κερασιές τοπικών κοινοτήτων της ΠΕ Πέλλας εκτιμούμε ότι ιδιαίτερα μειωμένη, έως και 90% κατά περιοχές, αναμένεται η παραγωγή σε όλες σχεδόν τις πρωϊμανθείς ποικιλίες όπως για παράδειγμα είναι οι “EarlyLorry”, “LorryBloom”, “Τσολακέϊκο”, “SweetEarly”, “EarlyBigi”, “GiantRed”, “Sabrina”, “Crystallina” κ.α.
Από μακροσκοπική παρατήρηση των ανθέων παρατηρήσαμε ότι έχει υποστεί μη αναστρέψιμη ζημιά ο ύπερος και η ωοθήκη των ανθέων κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, λόγω παγετού.
Αναλυτικότερα, τη φετινή χρονιά παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες συνθήκες την περίοδο άνθησης των πρωϊμανθών ποικιλιών κερασιάς. Η ανθοφορία ξεκίνησε πρώιμα (20/03) λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν όλο το προηγούμενο 10ήμερο, οι οποίες και έφτασαν τους 18 β.κ στα ορεινά της Έδεσσας, τους 22 β.κ στην περιοχή της Αριδαίας και τους 25 β.κ στην περιοχή των Γιαννιτσών.
Στη συνέχεια, το διάστημα 22/03 έως και 06/04 είχαμε βροχές και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά (μέχρι 400 μέτρα υψόμετρο) και ταυτόχρονα την περίοδο αυτή κατέβηκε σημαντικά η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία (στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές κάτω από τους 0 β.κ) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα φαινόμενο παρατεταμένης ανθοφορίας η οποία και υπέστη τις δυσμενείς επιδράσεις του παγετού.
Νέος παγετός δυστυχώς επανεμφανίστηκε σε όλες τις περιοχές της Π.Ε. Πέλλας στις 16/04/20 σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία.  
Η ζημιά έχει μεγάλη έκταση στα ορεινά και ημιορεινά και πεδινά των Δήμων Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας.
Προβλήματα ζημιάς των ανθέων έχουμε επίσης λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τόπους στις 17 και 18 Μαρτίου και στις 16 Απριλίου, στην περιοχή των Γιαννιτσών και Σκύδρας.
Επειδή τη στιγμή αυτή λόγω του βλαστικού σταδίου των δέντρων (ολοκλήρωση άνθησης) δεν μπορεί να εκτιμηθεί  ικανοποιητικά το μέγεθος και η έκταση της ζημιάς, θα ακολουθήσει νέα αυτοψία από την υπηρεσία μας.
Κύριε Υπουργέ,
Η ανησυχία των αγροτών του Νομού Πέλλας είναι μεγάλη.
Η ζημία που έχει προκληθεί στη καλλιέργεια των κερασιών είναι πολύ μεγάλη.
Μάλιστα, ο τελευταίος παγετός συνέβη την Μεγάλη Πέμπτη 16/4, ημέρα που ήταν τα γραφεία του ΕΛΓΑ κλειστά λόγω αργίας, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ ώστε να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να προχωρήσει σε αναγγελία ζημιάς.
Είμαι βέβαιος ότι θα δώσετε άμεσα λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί».

Α΄ ΕΛΜΕ ΠΕΛΛΑΣ: Το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία να μην κατατεθεί στη Βουλή, να αποσυρθεί εδώ και τώρα!Το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία να μην κατατεθεί στη Βουλή,
 να αποσυρθεί εδώ και τώρα!
30 Απριλίου συμμετέχουμε στις δράσεις για την απόσυρση του αντεκπαιδευτικού νομοσχέδιου με Παράσταση Διαμαρτυρίας στην ΔΔΕ Πέλλας στις 12:00μμ!
Εν μέσω πανδημίας, με κλειστά τα σχολεία και σε συνθήκες που αντικειμενικά περιορίζουν τη δυνατότητα συλλογικών διαδικασιών από την πλευρά των ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και των ΕΛΜΕ, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, με σκοπό να ψηφιστεί άμεσα. Πρόκειται για απαράδεκτη και εχθρική ενέργεια ενάντια στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, που δίνουν εδώ και μέρες τη μάχη για τη στήριξη των μαθητών, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την «κρίση του κορωνοϊού» ως «ευκαιρία» για να υλοποιήσει τα σχέδιά της απέναντι στα μορφωτικά και εργασιακά μας δικαιώματα.
Το αντιεκπαιδευτικό  νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα γιατί:
Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
ü    Προωθείται η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τάξη σε Δημοτικό και Νηπιαγωγείο!! Αντί να πάρουν άμεσα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, για τη δημιουργία σύγχρονων και υγιεινών σχολικών τάξεων, προωθούν το στοίβαγμα μέχρι και 26 μαθητών σε αίθουσες κλουβιά και σε κοντέινερ.
ü    Η καθιέρωση του ελάχιστου αριθμού των 20 μαθητών ανά τάξη στα 7θέσια και πάνω Δημοτικά και των 16 στα 2θέσια και πάνω Νηπιαγωγεία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις τάξεων, σε υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, σε απολύσεις αναπληρωτών και φυσικά θα χειροτερεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία.
ü    Στο Νηπιαγωγείο, όπου τα νήπια και προνήπια δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τη χρήση της μητρικής γλώσσας εισάγεται το αντικείμενο των Αγγλικών. Ανοίγει ο δρόμος για νέες επικίνδυνες αλλαγές που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της Προσχολικής Αγωγής. Την ίδια στιγμή αρνούνται να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις, να ενισχύσουν τα Νηπιαγωγεία με όλο το απαραίτητο βοηθητικό (π.χ. τραπεζοκόμους) και επιστημονικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς).


Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
ü    Υψώνει νέους ταξικούς φραγμούς, θέτει νέα εμπόδια στην προσπάθεια των μαθητών να μορφωθούν, να περάσουν στα Πανεπιστήμια. Διατηρεί το Λύκειο – εξεταστικό κέντρο, το ενισχύει και προχωράει σε ακόμα πιο βαθιές και αντιδραστικές αλλαγές. Εισάγει την Τράπεζα Θεμάτων από την Α΄ Λυκείου για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Αυξάνει τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο. Στην πράξη θα έχουμε μίνι πανελλαδικές για κάθε τάξη (με την Τράπεζα Θεμάτων) συν τις πανελλαδικές για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Το Λύκειο μετατρέπεται σε «εξεταστική αρένα», ο ανταγωνισμός θα γιγαντωθεί, τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας αλλά και οι γονείς θα πρέπει να ματώσουν για να έχουν τύχη, αν έχουν.
ü    Με τη ρύθμιση για ανώτερο ηλικιακό όριο εγγραφής στα ΕΠΑΛ τα 17 έτη κλείνει ο δρόμος για χιλιάδες μαθητές να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στην ειδικότητα της επιλογής τους.
ü    Επανέρχεται η αναγραφή της «διαγωγής» στα απολυτήρια του Γυμνασίου και του Λυκείου και οι λεγόμενες πολυήμερες αποβολές στο όνομα της πειθαρχίας των μαθητών! Όμως η συνειδητή πειθαρχία, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αλληλεγγύη, η αγάπη για τη μάθηση είναι αξίες που καλλιεργούνται μέσα από το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, τους στόχους και τις αξίες που καλλιεργεί.
ü    Η εισαγωγή των λεγόμενων «εργαστηρίων δεξιοτήτων» δεν έχει σκοπό την κάλυψη υπαρκτών αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αντίθετα ανοίγει ο δρόμος για νέες αντιδραστικές αλλαγές στο περιεχόμενο του σχολείου. Αντί να δοθεί προτεραιότητα στις αναγκαίες αλλαγές των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων, που προωθούν τα Μαθηματικά του «περίπου», τη διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από συνταγές μαγειρικής, την αποσπασματικότητα στη γνώση, αντί να ενισχυθεί η σύγχρονη γενική παιδεία και μόρφωση για όλα τα παιδιά, που είναι και το υπόβαθρο για την κατάκτηση των αναγκαίων ικανοτήτων, τελικά ενισχύονται όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει το σχολείο στα σημερινά αδιέξοδα.
ü    Δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών του σχολείου για τη στελέχωσή τους με το αντίστοιχο προσωπικό. Δεν μπορεί η ευθύνη, όχι μόνο για παιδαγωγικά αλλά και για κοινωνικά, ψυχολογικά και αλλά ζητήματα, που αφορούν και άλλες ειδικότητες, που δεν υπάρχουν σήμερα στα σχολεία, όπως π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ., να μεταφέρεται για μια ακόμα φορά στις πλάτες των εκπαιδευτικών μέσω του θεσμού των Εκπαιδευτικών Εμπιστοσύνης.
ü    Τιμωρούνται για μια ακόμα φόρα οι αναπληρωτές, που επί 20 και πλέον χρόνια έχουν πάρει στις πλάτες τους τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Αντί να παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης της διαβίωσής τους εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, τιμωρούνται με διετή ή τριετή αποκλεισμό από τους πίνακες σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας. Η διάταξη για την «κατά προτεραιότητα κάλυψη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων» ομολογεί με τον πιο επίσημο τρόπο πως το κράτος και το Υπουργείο Παιδείας θα αφήνει ακάλυπτα χιλιάδες κενά σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις και τις ειδικότητες.
Για την Ειδική Αγωγή:
ü    Οι διατάξεις για κατά προτεραιότητα κάλυψη στην Ειδική Αγωγή των κενών στα Ειδικά Σχολεία φανερώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αφήνει χιλιάδες κενά σε Τμήματα Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης κ.ά. ακάλυπτα. Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής χρειάζεται όλοι οι μαθητές από την πρώτη μέρα του σχολείου να έχουν τον εκπαιδευτικό δίπλα τους. 

Επίσης:
ü    Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. Οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
ü    Η εισαγωγή των υποχρεωτικών εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των σχολείων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και την άμεση εμπλοκή της Τοπικής Διοίκησης έρχεται ως επιστέγασμα στη λειτουργία ενός σχολείου υποχρηματοδοτούμενου, που αναζητά «χορηγούς» και «χρηματοδότες». Ενός σχολείου κατηγοριοποιημένου και διαφοροποιημένου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τους γονείς θα καλείται να διαχειριστεί τη φτώχεια από την ελλιπή κρατική υποχρηματοδότηση.
ü    Οι διατάξεις για την αντιδραστική αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελούν και τους δείκτες ελέγχου όλων των παραπάνω αντιεκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αξιοποιεί και επεκτείνει το αντιεκπαιδευτικό νομοθετικό. Διατηρεί τον πυρήνα του και προχωρά πολλά βήματα παρακάτω, το εξειδικεύει και το συγκεκριμενοποιεί. Η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζει τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών της λαϊκής οικογένειας για ουσιαστική μόρφωση. Δεν έχει καμία σχέση με την επίλυση των προβλημάτων των σχολείων αλλά  και του ίδιου του έργου του εκπαιδευτικού. Επί της ουσίας γίνεται ακόμα πιο βαθιά η κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών με διάφορα κριτήρια και ειδικά με τα «εκπαιδευτικά αποτελέσματα».                                                                                                   Ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, οι ίδιοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους, για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία και από την άλλη στόχος είναι να αθωώνονται οι αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων. Η πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά έχει «αξιολογηθεί» και παίρνει κάτω από τη βάση.
Το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο να μην κατατεθεί!
Τώρα είναι ώρα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές να οργανώσουν την πάλη ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης.
Δυναμώνουμε τον αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεών μας                                                  για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα.
Έχουμε τη δύναμη και την πείρα να τους εμποδίσουμε, να ακυρώσουμε τους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς, να οργανώσουμε τον αγώνα κάτω από όλες τις συνθήκες.
Την Πέμπτη 30/4  η Α΄ ΕΛΜΕ ΠΕΛΛΑΣ θα πραγματοποιήσει Παράσταση Διαμαρτυρίας στην ΔΔΕ Πέλλας,  με αίτημα την απόσυρση του αντιεκπαιδευτικού νομοσχέδιου !
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!
      Για το Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος                                    Ο Γ. Γραμματέας
                                           
                          Σεμερτζίδου Δέσποινα                            Τραπεζανίδης Γιώργος

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ψάχνοντας τον «ηλιάτορα». Α’ βραβείο με Έπαινο στο 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019 στην Βάσω Ρουμελή.Ψάχνοντας σε στίχους τον «ηλιάτορα» η κατήφεια πήρε φως και μου χάρισε το Α’ βραβείο με Έπαινο στο 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019 του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος (ΕΠΟΚ). Είναι το 16ο λογοτεχνικό βραβείο που λαμβάνω και αυτό λειτουργεί ως αντίδωρο στην ποιητική γραφίδα μου.
          Η χαρά λένε όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται και απλώνεται παντού. Ειδικά σε αυτή την επαρχία που όπου κι αν πας μυρίζει αγιόκλημα... Αφιερώνω  λοιπόν αυτό το βραβείο στην  ευλογημένη Αλμωπία με τους φωτεινούς της ανθρώπους!!!!
                                   Σας ευχαριστώ όλους
Βάσω Ρουμελή


Ψάχνοντας τον «ηλιάτορα» 

Κάτω από αυτές τις πέτρες κοιμάται ο ήλιος μας,
αυτόν που φυτέψαμε σε ένα βουκολικό όνειρο
και δεν λέει ακόμα να ξυπνήσει τη ρωμιοσύνη. 

Πυρετό ανεβάζει κι η θάλασσα, αφρίζει αλητεία, 
ξερνά την βρωμιά αλαφροΐσκιωτων «καπεταναίων»
που βρώμισαν με φθορά το ανάγλυφο κύμα.

Το ξωκλήσι στην αμμουδιά γέμισε τρελούς σωτήρες,
τενεκέδες μια κάλπικης άνοιξης που δεν λέει να έρθει,
αφού η αληθινή κλαυθμυρίζει σε ένα μπουντρούμι.

Δεν υπάρχουν παπαρούνες, ο βασιλικός μαράθηκε,
η μάνα φύση μας με φονικούς ψεκασμούς ζει τρόμους, 
με φωτιές, δηλητήρια και σκουριασμένες συνειδήσεις.

Οι ορίζοντες έχουν πνίξει τους λευκούς γλάρους τους, 
η βροχή δεν απαγγέλει στίχους, στάζει μαύρη ματαίωση.
Αλήθεια σε ποιο ποίημα βρίσκεται ο «ηλιάτορας»; 

Ρωτώ τον Άνεμο να μου βρει τον Ελύτη στο Αιγαίο, 
θέλω να μου δώσει ουρανό να πετάξω χαρταετούς,
θέλω κι ένα αλφάβητο με βότσαλα καμωμένο.

Μες στα σκοτάδια έχασα τις μαργαρίτες και τον Θεό
κι ενώ γέρνω το χωματόπλαστο κορμί μου στην γη,
ο ποιητής μου προσφέρει αζωγράφιστες τις αχτίδες του.
                                                      Ρουμελή Βάσω


Επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας


 Ο Δήμος ΑΛΜΩΠΙΑΣ ανακοινώνει στους πολίτες καθώς και στους πωλητές των τροφίμων/ οπωροκηπευτικών-χαρτικών/καθαριστικών του δήμου μας, την επαναλειτουργία όλων των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας από την Τρίτη 28/4/2020 με τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Παρακαλούμε θερμά να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και όλες οι αποστάσεις ώστε να μην υπάρξει καμία παράβαση των υγειονομικών κανόνων.
1)Όλοι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή της Αριδαίας θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της λαϊκής στις 5:30π.μ. στις 30/4 ώστε να τοποθετηθούν όλοι λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα των 5 μέτρων ανα πάγκο.
2)Οι οδοί στις οποίες θα τοποθετηθούν οι πωλητές για τη λαϊκή αγορά της Αριδαίας θα είναι οι Λοχ. Πασσιά (από το ύψος της Αθ. Διάκου –Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού)μέχρι και την Καπετάν Γαρέφη καθώς επίσης και η οδός Κολοκοτρωνη.
Σημειώνεται ότι οι δίοδοι στις παράπλευρες οδούς παραμένουν ανοιχτές.
Οι πωλητές των νωπών αλιευμάτων παραμένουν στο χώρο που συνήθως αναπτύσσουν τους πάγκους τους, δηλαδή εκατέρωθεν στην οδό Κολοκοτρώνη,αλλά με τις απαραίτητες αποστάσεις.
3)Στον Εξαπλάτανο η οδός στην οποία θα λειτουργούν οι πωλητές θα είναι η ίδια που λειτουργούν συνήθως.
Η κατανομή τους θα γίνεται από τη μία πλευρά της οδού (δεξιά από την είσοδο της κεντρικής οδού).
Για τους πωλητές νωπών αλιευμάτων οι θέσεις παραμένουν στον ίδιο χώρο συνήθως αναπτύσσουν τους πάγκους τους, δηλαδή εκατέρωθεν της οδού, αλλά με τις απαραίτητες αποστάσεις.
4) Στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές ακολουθεί η λίστα των πωλητών που θα
δραστηριοποιηθούν.
Σε αυτές, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί όπως αυτοί περιγράφονται
στην προαναφερόμενη νομοθεσία (μόνο πώληση τροφίμων, 5 μέτρα απόσταση),
5)Σε όλες τις λαϊκές αγορές η απόσταση μεταξύ των πάγκων δε θα είναι μικρότερη των 5 μέτρων.
6)Τα μέτρα του πάγκου που αναπτύσσει ο κάθε πωλητής θα είναι τα ίδια που αναγράφονται στην άδειά του και θα τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ.
7)Οι πωλητές είναι υπεύθυνοι για τα όσα ορίζουν η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Νομοθεσία σε ότι αφορά την ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ των τροφίμων που διατίθενται στις υπαίθριες αγορές καθώς οι Κανονισμοί Καθαριότητας και ο 4497/17 όπως ψηφίσθηκαν και ισχύουν μέχρι τροποποιήσεώς τους.
Επίσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του αρμόδιου φορέα.
8)Όλοι οι πωλητές θα πρέπει να προμηθευτούν αντισηπτικά τα οποία θα υπάρχουν στους πάγκους τους για τους πολίτες καθώς επίσης και να φορούν οι ίδιοι τους μάσκες και γάντια.
9)ΟΛΟΙ οι πολίτες θα εισέρχονται στον χώρο της λαϊκής με μάσκες και γάντια,σε διαφορετική περίπτωση θα ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ από τους ελεγκτές του χώρου.
1Ο) Τον χώρο της λαϊκής θα εποπτεύουν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για την τήρηση των μέτρων και των αποστάσεων.
Όλοι οι πωλητές που έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν στις λαικες αγορές.

Λαϊκή Αγορά της Αριδαίας (1)-Πέμπτη 30/04/2020
1 Αθανασιάδου Αννα
2 Αλεξιάδης Σταύρος
3 Αργυρίδης Βασίλειος
4 Ανδρίτσος Παναγιώτης (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
5 Ασβεστοπούλου Παρασκευή
6 Βλαχάτσος Κωνσταντίνος
7 Γεννιτσιώτη Χρυσάνθη
8 Γεννιτσιώτης Ιωάννης
9 Γιαννακόπουλος Αχιλλέας
10 Γκέλος Βασίλειος
11 Γκέσος Χρήστος
12 Γκιοβές Νικόλαος
13 Γκούντας Αριστείδης
14 Δέλιος Γεώργιος
15 Δημητρίου Δημήτριος
16 Δήμπαλας Νικόλαος
17 Δήμτσης Χρήστος
18 Δουλγερίδης Κωνσταντίνος
19 Δρεβενίτσος Γαρύφαλλος
20 Ελευθεριάδης Χρήστος
21 Ερυθρόπουλος Γεώργιος
22 Ευσταθίου Πολυχρόνης
23 Ευσταθιάδου Φωτεινή
24 Ζαντίδου Κυριακή
25 Ζαπουνίδου Ειρήνη
25 Ζαφειρίου Γεώργιος
26 Ζέρζης Δημήτριος
27 Ιωαννίδου Μαρίνα
28 Ιωαννίδης Στυλιανός (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
29 Ιωάννου Αικατερίνη
30 Καμνορόκης Μιχαήλ
31 Καρλόγλου Αδαμ
32 Κασλή Μαρία
33 Καφετζής Δημήτριος
34 Κεσκεσίδης Βασίλειος
35 Κεχαγιάς Δημήτριος (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
36 Κεχαγιά Ελισσάβετ
37 Κεχαγιάς Πέτρος
38 Κόπτσαλης Κωνσταντίνος
39 Κοτζά Αικατερίνη
40 Κριβάσης Δημήτριος
41 Κωνσταντινίδης Δημητριος
42 Κωστίδης Κοσμάς
43 Λαγούδη Μαρία
44 Λέρος Γεώργιος τ. Ευστρατίου
45 Λέρος Γεώργιος του Αναστασίου (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
46 Λέρος Χρήστος (Ευστρατίου)
47 Λούσπας Κωνσταντίνος (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
48 Μαλογιάννης Αθανάσιος
49 Μανώλης Ιωάννης
50 Μάρκου Δήμος
51 Μπίνου Ειρήνη
52 Μπουράκης Νικόλαος
53 Μπουρνάζη Βαρβάρα
54 Νάτης Χρήστος
55 Νούλης Θεόφιλος
56 Ορφανίδης Βασίλης
57 Ούρδας Αναστάσιος
58 Ούρδας Πέτρος
59 Παπαρέντη Αικατερίνη
60 Παντελιάδης Χουρμούζιος
61 Παρασκευοπούλου Σόνια
62 Παπαδόπουλος Ηλίας
63 Παπαδόπουλος Ηρακλής
64 Πρίτσκας Ιωάννης
65 Σέλκος Νικόλαος
66 Σιώπης Κωνσταντίνος
67 Σμέης Νικόλαος
68 Σταματιάδης Νικολάϊ (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
69 Στεφανίδης Ιωσήφ
70 Στοϊκου Ευγενία
71 Τεκκές Χαράλαμπος
72 Τεντζέρης Θωμάς (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
73 Τζιβιτζίδης Δημήτριος
74 Τζίτζικας Ευάγγελος
75 Τιγγιρίδης Κωνσταντίνος
76 Τσακιρης Χρήστος
78 Τσιρόπουλος Κωνσταντίνος
79 Τσούλης Στυλιανός
80 Φωτίου Απόστολος
81 Χασάπη Κωνσταντίνα (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
82 Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
83 Χριστοφορίδης Γεώργιος
84 Χρυσαφίδης Ιωάννης
85 Χρυσαφίδης Χρήστος

Λαϊκή αγορά Εξαπλατάνου
1 Αθανασιάδου Αννα
2 Αλεξιάδης Σταύρος
3 Ανδρίτσος Παναγιώτης (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
4 Βλαχάτσος Κωνσταντίνος
5 Γεννιτσιώτη Χρυσάνθη
6 Γκέσος Χρήστος
7 Ζέρζης Δημήτριος
8 Ιωάννου Αικατερίνη
9 Καφετζής Δημήτριος
10 Κοτζά Αικατερίνη
11 Κριβάσης Δημήτριος
12 Λέρος Αναστάσιος (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
13 Λέρος Κωνσταντίνος
14 Μπίνου Ειρήνη
15 Οσιανλης Δημήτριος
16 Ούρδας Αναστάσιος
17 Ούρδας Τρύφων
18 Παπαδόπουλος Ηλίας
19 Παπαδόπουλος Ηρακλής
20 Παραστατίδου Χρυσάνθη
21 Πλεπλές Ευστράτιος
22 Πρίτσκα Χρυσάνθη
23 Σαρακινλής Ευάγγελος
24 Στεφανίδης Ιωσήφ
25 Τεκκές Χαράλαμπος
26 Τεντζέρης Θωμάς (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
27 Τιγγιρίδης Κωνσταντίνος
28 Τσακιρης Χρήστος
29 Φωτίου Απόστολος
30 Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
31 Χριστοφορίδης Γεώργιος
32 Χρυσαφίδης Ιωάννης

Λαϊκή αγορά Προμάχων
1 Μπίνου Ειρήνη
2 Φωτίου Απόστολος

Λαϊκή αγορά Αψάλου
1 Γάγλης Σταύρος
2 ΓγεννιτσιώτηΧχρυσάνθη
3 Ζέρζης Δημήτριος
4 Ιωάννου Αικατερίνη
5 Μπακαλόπουλος γεώργιος
6 Μπίνου Ειρήνη
7 Παπαδόπουλος Ηρακλής
8 Παυλίδης Αναστάσιος
9 Πουλιοπούλου Ολυμπία
10 Σαρακινλής Ευάγγελος
11 Τεντζέρης Θωμάς

Λαϊκή αγορά Αρχαγγέλου
1 Αθανασιάδου Αννα
2 Γκέσος Χρήστος
3 Ζαφειρίου Γεώργιος
4 Καμνορόκης Μιχαήλ
5 Καφετζής Δημήτριος
6 Σταματιάδης Νικολάϊ

Λαϊκή αγορά Λουτρακίου
1 Αθανασιάδου Αννα
2 Γκέλος Βασίλειος
3 Ιωάννου Αικατερίνη
4 Κοτζά Αικατερίνη
5 Κριβάσης Δημήτριος
6 Λαγούδη Λαρία
7 Μπίνου Ειρήνη
8 Ούρδας Αναστάσιος
9 Προκοπίδης Θεόδωρος
10 Σαρακινλής Ευάγγελος
11 Σταύρου Δέσποινα
12 Τεκκές Χαράλαμπος
13 Χαραλαμπίδης Φίλιππος

Λαϊκή αγορά Πολυκάρπης
1 Αθανασιάδου Αννα
2 Βλαχάτσος Κωνσταντίνος
3 Γαγλής Σταύρος
4 Καμνορόκης Μιχαήλ
5 Καφετζής Δημήτριος
6 Κεχαγιάς Δημήτριος
7 Κοτζά Αικατερίνη
8 Κριβάσης Δημήτριος
9 Μπίνου Ειρήνη
10 Παραστατίδου Χρυσάνθη

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...