Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Τροποποιήσεις του Μέτρου 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του ΠΑΑ 2014-2020’’Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε α) η με αριθμ. πρωτ. 1727/134058/07-06-2019 5η  Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ‘’καθορισμού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του ΠΑΑ 2014-2020’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) η με αριθμ. πρωτ.   2120/167340/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ2Υ4653ΠΓ-ΒΞΤ) ‘’ Τροποποίηση της αριθμ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του ΠΑΑ 2014-2020’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Οι παραπάνω Αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.                                                                                               
                                                                                                                      Μ.Ε.Π.
                                                                                           Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                
                                                                                                     ΓΑΪΤΑΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία '' ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ '' ΠΓΕΑίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη   ονομασία  '' ΠΑΤΑΤΑ  ΝΑΞΟΥ ''  ΠΓΕ


Από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ  της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και  Βιολογικής Γεωργίας  του ΥπΑΑΤ έγινε γνωστό ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΕΣ ΑΕ), με έδρα το Γαλανάδο Νάξου, η Πατατοσπορική Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Επεξεργασίας Συσκευασίας Πατατόσπορου και εν γένει Γεωργικών Προϊόντων (δ.τ. «ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα και η επιχείρηση Υιοί Α. Κουτελιέρη Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. «Ναξία Γη» ) με έδρα το Γλινάδο Νάξου , υπέβαλαν αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών , μη ήσσονος σημασίας, που αφορά την περιγραφή του προϊόντος , την απόδειξη καταγωγής, τη μέθοδο παραγωγής, το Δεσμό και τα στοιχεία του Οργανισμού Ελέγχου του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία « ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ» ΠΓΕ.
 Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά της ως άνω αίτησης τροποποίησης των προδιαγραφών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/09/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.
 Σημειώνεται ότι οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , όπου γίνεται λεπτομερής αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους  υποβάλλονται και κατατίθενται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας   , Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ -ΕΠΙΠ  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Λ. Αθηνών 58 , Αθήνα , εντός της παραπάνω προθεσμίας. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-pge.


                                                                                                                            Μ.Ε.Π.
                                                                                                   Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                
                                                                                                           ΓΑΪΤΑΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΕΛΛΑΣ 2019

1
Στόχοι
1.1
Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη φροντίδα των φυτών στα αρχικά στάδια, για μία επιτυχή συνέχεια, και καταρτίστηκε από την ΔΑΟΚ της Π.Ε. Πέλλας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ.
1.2
Αφορά το στάδιο σχηματισμού χτενιών μέχρι και καρυδιών.
1.3
Στόχος είναι ο παραγωγός να έχει επαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αναμένονται στο στάδιο αυτό και να είναι σε θέση, με την συχνή παρακολούθηση των χωραφιών που καλλιεργεί, (συνιστάται να περνά τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από το κάθε ένα), να μπορεί να κρίνει την ανάγκη ή όχι λήψης μέτρων προστασίας.
2
Διαπιστώσεις
2.1
H γενιά του πράσινου σκουληκιού στις περιοχές της Γιαννιτσών –Νέας Πέλλας- Πέλλας – Παραλίμνης -Κρύας Βρύσης- Αθύρων ,του Δήμου Πέλλας δεν αποτέλεσε  ακόμα πρόβλημα ,και   οι συλλήψεις στις παγίδες  βρίσκονται  πολύ χαμηλά επίπεδα  

Στις περιοχές όμως Νέας Πέλλας (Β΄κατηγορία, & Γ΄κατηγορία), στην  Πέλλα (περιοχή Σαρσαλί και Β΄κατηγορία) τις τελευταίες ημέρες παρουσιάστηκαν μικροί   αριθμοί συλλήψεων ρόδινου σκουληκιού. Στις υπόλοιπες περιοχές οι συλλήψεις ρόδινου σκουληκιού βρίσκονται σε μηδενικά  επίπεδα . 
Στον Δήμο Πέλλας οι συλλήψεις Πράσινου σκουληκιού  κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αριθμό προνυμφών πολύ κάτω από το όριο της επέμβασης , λόγω κυρίως των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν .

Στην περιοχή  του Δήμου Πέλλας  το προηγούμενο διάστημα (πριν δέκα μέρες ) μετά από φήμες έγινε ψεκασμός για πράσινο σκουλήκι,   χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος .


Έγιναν επίσης στα περισσότερα βαμβακοχώραφα  ψεκασμοί για αφίδες - τετράνυχο & λίγκο
3
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.
3.1
Οι πτήσεις του πράσινου σκουληκιού  αναμένεται να κορυφωθούν (νέα γενεά) την εβδομάδα αυτή μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, χωρίς όμως  οι καιρικές συνθήκες  μέχρι τώρα να είναι ευνοϊκές για μεγάλους αριθμούς εντόμων (αναμένονται βροχές και αέρας).  Έτσι είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγοί να παρακολουθούν τα χωράφια τους επισταμένως  κάθε 2-3 ημέρες, για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι προνυμφών του πράσινου σκουληκιού.
Ορθή πρακτική, είναι να αφήσουμε τη θανάτωση του πράσινου στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών του (ωφέλιμα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του.
Επίσης οι ψεκασμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις όπου παρατηρούμε ζωντανές προνύμφες και όχι απλά φαγωμένα ή πεσμένα στο έδαφος χτένια, καθώς μπορεί ο πληθυσμός του να έχει ελεγχθεί από τους φυσικούς του εχθρούς.
Για τις χημικές επεμβάσεις, όπου είναι επιτακτικό να γίνουν, κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 νεαρές προνύμφες κ.μ.ο ανά 100 φυτά ή χρηστικά μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο. (Οι προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου – μήκους μέχρι 1cm).
Την περίοδο αυτή προτιμώνται, εκ των εγκεκριμένων εντομοκτόνων, εκείνα τα οποία με τον τρόπο και το φάσμα δράσης τους, κατά την εφαρμογή στην βαμβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα αυτής και όσα αντίστοιχα εγκριθούν μελλοντικά.
Για την επιβεβαίωση της προσβολής ελέγχουμε τουλάχιστον ένα χτένι της κορυφής (ή την ουλή που άφησε από την πτώση του), και ένα χτένι πρώτης ή δεύτερης θέσης (ή την ουλή που άφησε από την πτώση του) δύο ή τρεις κόμβους από την κορυφή του φυτού, επιλέγοντας 25 τυχαία φυτά, ή εναλλακτικά ελέγχουμε για ενήλικα στην καλλιέργεια και επεμβαίνουμε όταν διαπιστώσουμε πάνω από 5 ενήλικα άτομα ανά 100 φυτά.

3.3
Όπου υπάρχει ένδειξη βλαστομανίας οι παραγωγοί θα πρέπει να εξετάσουν την εφαρμογή κάποιου ρυθμιστή ανάπτυξης για να ελέγξουν την υπερβολική ανάπτυξη του φυτού, πάντα σε συνεννόηση με τον Γεωπόνο τους για την σωστή ποσότητα που θα πρέπει να εφαρμόσει ανά περίπτωση.
4.
Εφαρμογή ψεκασμών  με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
4.1
Γενικά οι όποιοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχει πίεση προσβολής  και μόνο όταν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο στο χωράφι διαπιστωθούν ότι τα έντομα εχθροί υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια παρουσίας που αναφέρονται ανωτέρω.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ωφέλιμα έντομα μπορούν να ελέγξουν τις προσβολές από τα παθογόνα άρα τυχόν επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Αν υπάρξει ανάγκη ψεκασμών, είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιλογή σκευασμάτων που να είναι ασφαλή για τα ωφέλιμα. Άκαιροι και άσκοποι ψεκασμοί την περίοδο αυτή συνήθως οδηγούν σε έξαρση των προβλημάτων και όχι σε περιορισμό τους.
4.2
Επιλέγουμε λοιπόν κατά περίπτωση βιολογικά φάρμακα ή φάρμακα που να είναι χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα  και για τις μέλισσες.

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό, να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν.
Πληροφορίες  ΔΑΟΚ Πέλλας Γιαννιτσά  20ης Οκτωβρίου 40
                        Ελευθερίου Γεώργιος  τηλ. 23813 52312,  email:geleuferiou@pella.gr
                         Λαζαρίδης Ιωάννης    τηλ. 2381352309 ,  email: ioannislazaridis@pella.gr
Εναλλακτικά οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού σκευάσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx επιλέγοντας την καλλιέργεια “ΒΙΟΜ/ΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜ/ΚΑ ΦΥΤΑ | ΒΑΜΒΑΚΙ”.
                                                              Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Αγρ. Οικ. Γιαννιτσών      
                                                                                        Χωροπανίτου Φανή

Ξεκινάει η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. για το έτος 2019Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας γίνεται
γνωστό ότι ξεκινάει η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. για το έτος 2019 από τιςΠεριφερειακές Ενότητες της χώρας και τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

Δελτίο μετακίνησης χορηγείται:
Α) Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- Yπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών
   του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
-  Yπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),
-  Yπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ(είκοσι τριών χιλιάδων Ευρώ) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναιμεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων €), (το ετήσιο συνολικό δηλωθένοικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέονάτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας τους.
Παρέχεται με μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης κατά 50%, σε όλες τις διαδρομέςεσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία απότις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Σημείωση. Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ήφορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α' 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.

Β) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στην
αρμόδια υπηρεσία των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) των Δήμων:
1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2.  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ  μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος.  Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ.  που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση ΥγειονομικήςΕπιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης μεποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση μεποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικόςαυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

7..Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής
Εφορίας για το φορολογικό έτος
(2018).
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του
σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται
να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον
άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο ,
εφόσον αυτό
παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης
με έκπτωση 50% στιςδιαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

8. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να
χορηγείται εκ’ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.  Σε
περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.
Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η
ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η-7-2019 και λήξης η 31η -10-2019.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος
(2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του
(άρθρο 2 παρ. 1 της α) σχετικής ΚΥΑ.

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα(Β.2 της παρούσης), θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
· Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
·    Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
·    Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
·    Αναπηρία 67% τουλάχιστον
·    Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
·    Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
·    Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%
Στις γνωματεύσεις  των ΚΕΠΑ  δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. Δεν γίνονται δεκτές οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλ. 2381 351243  και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Σε πρώτο πλάνο οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο από την Περιφερειακή Ενότητα ΠέλλαςΣε πρώτο πλάνο οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

·        Σε εξέλιξη βρίσκονται η συντήρηση επαρχιακών οδών και η αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό δίκτυο


«Η εξασφάλιση ασφαλούς βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας μας αποτελεί κορυφαία επιλογή μας. Το διάστημα αυτό εξελίσσονται παρεμβάσεις στη συντήρηση δικτύου καθώς και στον ηλεκτροφωτισμό για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες διέλευσης κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή μας» δήλωσε η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κα. Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συντήρηση οδικού δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας στις επαρχιακές οδούς 9 & 13 συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €, με τις εργασίες να γίνονται στο οδικό τμήμα Αριδαία – Σωσάνδρα- Πρόμαχοι, ενώ, θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα η παρέμβαση στο τμήμα Γιαννιτσά – Μάνδαλο – Εξαπλάτανος. Στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού γίνονται εργασίες στον κόμβο της Καλής στο πλαίσιο του έργου που αφορά «Συντήρηση υφιστάμενων υποδομών ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών εθνικού οδικού δικτύου για το έτος 2018» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...