Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ( εντός των ορίων της Π.Ε. Πέλλας).


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ.Α΄/07- 06-2010).
  2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/τ.Α./27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/1-12-2016 αποφάσεις, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΦΕΚ 4302 τ. Α΄/30-12-2016).
  3. Την Απόφαση Αριθμ. 30197(392)/27-1-2017 (ΦΕΚ 229/1-2-2017 τ. Β΄) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής          Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  4. Τις Αριθμ Αποφάσεις Γ.Π.Κ.Μ. 2957/7-10-2016 (ΦΕΚ 3342/18-10-2016 τ. Β΄) και Γ.Π.Κ.Μ. 3141/24-10-2016 (ΦΕΚ 3592/4-11-2016 τ. Β΄) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη».
  5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92
  6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».
  7. Το αριθμ. 133/7-4-2017 έγγραφο του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας με θέμα «Απαγόρευση αλιείας στην Βεγορίτιδα».
  8. Το αριθμ. 6248/10-4-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αναγκαιότητα απαγόρευσης αλιείας στην λίμνη Βεγορίτιδα».
9.    Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για  τη  διατήρηση  των  ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης Βεγορίτιδας.
10. Την αντίστοιχη απαγόρευση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας.
  1. Τις αναφορές αλιέων για την ασκούμενη πίεση στους πληθυσμούς του κυπρίνου, που έχουν πλησιάσει στα αβαθή των ακτών της λίμνης, για την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.
  2. Την αυτοψία υπαλλήλου του τμήματος Φυτικής Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας στην λίμνη Βεγορίτιδα και την διαπίστωση ότι, οι συνθήκες για την αναπαραγωγική διαδικασία του Κυπρίνου είναι κατάλληλες.
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε απόλυτα την αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίμνη  Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 20η  Απριλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 4η Ιουνίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες  από  τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και τα Δασαρχεία της περιοχής.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις.
                                   
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ                                                
                                               


   Αθηνά  Αθανασιάδου - Αηδονά

Ο Γιάννης Σηφάκης σε Αρσένι και Εξαπλάτανο με αγρότες και κτηνοτρόφους για ίδρυση οργανώσεων και ομάδων παραγωγών


Ο Γιάννης Σηφάκης  σε Αρσένι και Εξαπλάτανο με αγρότες και κτηνοτρόφους για την ίδρυση οργανώσεων και ομάδων παραγωγών

Συνεχίζει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας Γιάννης Σηφάκης τις συστηματικές επαφές του σε χωριά της Πέλλας με αγρότες και κτηνοτρόφους προωθώντας την εκ νέου οργάνωση τους σε οργανώσεις παραγωγών στους αγρότες και ομάδες παραγωγών στους κτηνοτρόφους.

Συναντήθηκε με αγρότες στο Αρσένι και με αγρότες και κτηνοτρόφους στον Εξαπλάτανο. 

Η αίσθηση του βουλευτή είναι ότι ενισχύεται σημαντικά η ιδέα της αυτοοργάνωσης αγροτών και κτηνοτρόφων με βάση τα σημαντικά κίνητρα που έχουν δοθεί από τις ψηφισθείσες Υπουργικές αποφάσεις και αυτές που έχουν τεθεί σε διαβούλευση ( προκαταβολικά 10% του τζίρου τον πρώτο χρόνο και 8%-6%-4%-2% τα επόμενα 4 έτη, επιχειρησιακά σχέδια κάθε έτος, μείωση της φορολογίας στον οργανωμένο αγρότη και κτηνοτρόφο, πληρωμή από τους εμπόρους κλπ) 


Αν. Αντιπεριφερειάρχης Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά: «Η Π.Ε. Πέλλας στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος»


Δραστηριότητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘Lets do it Greece
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 'Let’s do it Greece', πραγματοποιήθηκε δράση καθαρισμού του φυσιολατρικού μονοπατιού 'Μεγάλος Γκρεμός' με συντονιστή φορέα την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και τη συνεργασία του Δήμου Έδεσσας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, του Συλλόγου Ηπειρωτών Έδεσσας “Απειρωτάν”, του Συλλόγου Μικρασιατών 'Η Μπίγα', του Συλλόγου Καρκινοπαθών Έδεσσας, εκπροσώπων των Προσκόπων και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Σημαντική ήταν η συνδρομή της κυρίας Αριάδνης Μαντά, μέλος της πρωτοβουλίας 'Let's do it Greece' στην Πέλλα.

Την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας εκπροσώπησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λάκης Βασιλειάδης συμμετέχοντας μαζί με τους παρευρισκόμενους στον καθαρισμό του μονοπατιού από σκουπίδια που ρυπαίνουν και δημιουργούν κακή εικόνα στους επισκέπτες της περιοχής. Άλλωστε το μονοπάτι αυτό ξεκινά από την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι της Έδεσσας, ένα σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και, καταλήγει, στον Αρχαιολογικό Χώρο του Λόγγου της Έδεσσας που αποτελεί επίσης σημαντικό προορισμό για την ευρύτερη περιοχή της Πέλλας.


Συνάντηση της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας με τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

Η στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συνεχίζεται το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλη Γεράνη στο γραφείο της στην Περιφέρεια. Συζητήθηκε η συμμετοχή του Φορέα στο πρόγραμμα μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Ο κ. Γεράνης ανέφερε στην κ. Αηδονά ότι ο Φορέας θα στηρίξει την προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει στην περιοχή μας με πρωτοβουλία της Π.Ε. Πέλλας.

Η συνεργασία της Περιφέρειας με τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, τους τέσσερις Δήμους της Πέλλας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Επιμελητήριο Πέλλας και όλους τους συμμετέχοντες για τη συνέχιση του προγράμματος μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας και την διάδοση του μηνύματος της ανακύκλωσης, του εθελοντισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο.


Έχει συγκροτηθεί η συντονιστική επιτροπή η οποία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα διοργανώνοντας, άμεσα, ευρείας απήχησης ενημερωτικές δράσεις στους τέσσερις Δήμους, διανέμοντας ταυτόχρονα έντυπο ενημερωτικό υλικό και ειδικές τσάντες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την καταγραφή μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην κατεύθυνση της μείωσης του πλαστικού στην καθημερινότητά μας. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία, μετά την μεγάλη ανταπόκριση που είχαν ανάλογες δράσεις και σε σχολικές μονάδες της περιοχής μας.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...