Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών με αφαίρεση όλων ή μέρους των τόκων. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/10/2021 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με αριθμό απόφασης 44/2021, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών με αφαίρεση όλων ή μέρους των τόκων. Η συγκεκριμένη απόφαση επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5/11/2021 με αριθμό απόφασης 105/2021. Με έγκριση της από την Αποκεντρωμένη διοίκηση  (318984/21-12-2021) η ρύθμιση 44/2021 τίθεται σε ισχύ.

 Αναλυτικά για τους καταναλωτές που επιθυμούν την ρύθμιση των οφειλών τους με την προσέλευση τους στο ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.-Α που εδρεύει στο υπόγειο του Δήμου Αλμωπίας, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μέχρι την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού του 1ου εξαμήνου του έτους 2022 ανά Τ.Κ., ύστερα από αίτημα του οφειλέτη προς την ταμειακή υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας,  μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή, κατά ποσοστό, των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής :

Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %)

Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %)

Αν εξοφληθούν σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60 %)

Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %)

Αν εξοφληθούν σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %)

Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) δόσεις, χωρίς απαλλαγή.

2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του εκκαθαριστικού λογαριασμού του 1ου εξαμήνου του έτους 2022 ανά Τ.Κ.

3. Η ρύθμιση χορηγείται από την ταμειακή υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

4. Οι δόσεις είναι μηνιαίες, ισόποσες και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των τριάντα (30) €.

5. Η ρυθμιζόμενη οφειλή που εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της, καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

6. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

7. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης της ταμειακής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

8. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) δόσεων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση της ρύθμισης. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να κατατεθεί νέο αίτημα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

9. Στην εκάστοτε ρύθμιση ανά λογαριασμό μπορούν να προστίθενται νέες χρεώσεις του ίδιου λογαριασμού οι οποίες θα χρεωθούν εντός του χρονικού διαστήματος της πρώτης (1ης) παραγράφου, εφόσον η ρύθμιση δεν έχει απολεσθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

Παρακαλούμε, για διαδικαστικούς λόγους  να προσέλθετε στην υπηρεσία για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας, μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού 2021.

Σας ευχαριστούμε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Παράθεση γεύματος σε μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αριδαίας Παράθεση γεύματος σε μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αριδαίας


Μιας υπέροχης φιλοξενίας έτυχαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Αριδαίας στο εστιατόριο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» στην Όρμα Αλμωπίας. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης Κωνσταντίνος, Θεοδώρα και Τάσος Αβραμίδης, δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους προσφέροντάς τους ένα εξαιρετικό γεύμα, που το επιμελήθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα, ζεστασιά και αγάπη.

Ήταν μια εκδήλωση πλούσια σε συναισθήματα και χαμόγελα ευτυχίας, δηλωτική της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της αγάπης, που επιδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρία.

Σας ευχόμαστε προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία!

Καλές Γιορτές!

Ο Διευθυντής,

ΟΙ Εκπαιδευτικοί και 

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αριδαίας


Ευχαριστήριο ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας  Η ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας, το προσωπικό και οι μαθητές του ΚΔΑΠ με Α ΄΄ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ΄΄

  Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς και τα αδέλφια για την προσφορά χρηματικού ποσού στη μνήμη του Καλαϊτζή Φίλιππου για το ετήσιο μνημόσυνο του

  Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. 


Ευχές από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Έδεσσας

 


Δράση Αγάπης από τον ΑΣ "Ελπίδες Προμάχων" . Και φέτος, όπως και πέρυσι, αθόρυβα, διακριτικά, και με ταπεινότητα, το Δ.Σ. του ΑΣ "Ελπίδες Προμάχων" μοίρασε Αγάπη σε οικογένειες του οικισμού, αποδεικνύοντας ότι ο Αθλητισμός παράγει Πολιτισμό και Ανθρωπισμό.

Συγχαρητήρια.ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...