Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Αμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για μαθητή 17 χρονών από το Θεοδωράκι Αλμωπίας


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για μαθητή 17 χρονών από το Θεοδωράκι Αλμωπίας, που νοσηλεύεται στην αιματολογική κλινική νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης με λευχαιμία.

 Την Τρίτη 4/7/2017 και ώρα 9.00-12.30 θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας στην Αριδαία η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας.
 Παρακαλούνται θερμά να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Η βοήθεια όλων μας είναι απαραίτητη!!

• Όσοι ενδιαφέρονται να αναφέρουν στους υπεύθυνους της μονάδας ότι πρόκειται ¨για τον Δημήτρη Γεωργίου, Αιματολογική Κλινική Παπανικολάου Θεσσαλονίκης¨.

Χορήγηση νέων θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την χορήγηση νέων θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας  
   Σε εφαρμογή:
α) του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ.118/15-05-2014τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) των αριθμ. πρωτ. 105880/14-10-2015 και 136542/29-12-2015  εγγράφων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
γ) της αριθμ. 129/2015 απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας, σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Αλμωπίας,
δ) των αριθμ. 178/2016, 179/2016 και 180/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. Αλμωπίας με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επέκταση των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και Εξαπλατάνου αντίστοιχα 
το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας,  γνωστοποιεί την ύπαρξη κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αλμωπίας, καθώς και στις νέο-ιδρυθείσες λαϊκές αγορές Αρχαγγέλου, Ξιφιανής και Φιλώτειας.  
   Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των κενών θέσεων,  καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στο γραφείο Αδειοδοτήσεων (Δημαρχείο Εξαπλατάνου, Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 12, 1ος όροφος), κατά το χρονικό διάστημα από 26/06/2017 έως και 10/7/2017.   
  
   Συγκεκριμένα κενές θέσεις υπάρχουν στις κάτωθι λαϊκές αγορές:
1.    Δευτέρα: Άψαλος  18 θέσεις Β
2.    Τρίτη: Εξαπλάτανος  22 θέσεις
3.    Τετάρτη: Πρόμαχοι  58 θέσεις
4.    Τετάρτη: Αρχάγγελος  16 θέσεις
5.    Παρασκευή: Πολυκάρπη  24 θέσεις
6.    Παρασκευή: Φιλώτεια  19 θέσεις  
7.    Σάββατο: Λουτράκι  14 θέσεις
8.    Σάββατο: Ξιφιανή  20 θέσεις

   Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 7, ν. 4264/2014).
   Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας έχουν:
α) Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών (που έχουν την κατοικία τους ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλμωπίας),
β) Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών όλης της χώρας,
γ) Οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών  εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
   Η μοριοδότηση των δικαιούχων θα γίνει (μετά από υπόδειξη του αρμόδιου υπουργείου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Υπουργική Απόφαση Α2-639/2014 κριτήρια και ειδικότερα:
Α) Την παλαιότητα της άδειας
Β) Την ηλικία του δικαιούχου
Γ) Τυχόν αναπηρία του δικαιούχου και το ποσοστό αυτής
Δ)  Τον αριθμό των τέκνων του
Ε) Τις ημέρες συμμετοχής του σε άλλες λαϊκές αγορές. 
   Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης (παρέχεται από την Υπηρεσία) πρέπει να έχουν την πρωτότυπη άδεια Λαϊκών Αγορών (παραγωγική ή επαγγελµατική) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)    Φωτοαντίγραφο της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία, τα προϊόντα πώλησης, την τελευταία θεώρηση και τις λαϊκές στις οποίες δραστηριοποιείται  
2)    Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3)    Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα (πχ Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α) που να αποδεικνύει τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής
4)    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5)    Δημοτική Ενημερότητα
6)    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου.
   Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
   Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (κα. Ελπασίδου Γεωργία, τηλ. επικοινωνίας 2384350325, Δημαρχείο Εξαπλατάνου).  

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
                                                                   

                                                                               ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Σάρωσε τα μετάλλια ο Αθλητικός σύλλογος Καράτε της Αριδαίας "Η ΑΛΜΩΠΙΑ" στο 25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα


25Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  GOJU ΚΑΙ KARATE DO
 
  Στις 25 Ιουνίου 2017 ημέρα Κυριακή διεξήχθη το 25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του παραδοσιακού συστήματος Καράτε  GOJU KAI KARATE DO (IKGA) στο νησί Παξοί των Ιονίων νήσων. Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετείχαν όλοι οι σύλλογοι που εξασκούνται στο παραδοσιακό αυτό σύστημα και είναι και μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.
   Είχε απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία καθώς το πρόγραμμα τηρήθηκε με απόλυτη ακρίβεια και υπήρχε κλίμα σεβασμού και ενότητας μεταξύ αθλητών ,προπονητών και συλλόγων. Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε η επίσημη τελετή έναρξης των αγώνων παρουσία του Δημάρχου Παξών και των αρχών του νησιού. Ακολούθησαν επιδείξεις από τον αρχηγό ου συστήματος για την Ελλάδα Πάση Πέτρου SHIHAN  και την τοπική ομάδα των Παξών.
   Οι αθλητές διαγωνίστηκαν στα παραδοσιακά ΚΑΤΑ , στο μαχητικό ΚΟΥΜΙΤΕ , στα ομαδικά ΚΑΤΑ αλλά και στα ΜΠΟΥΝΚΑΙ ΚΑΤΑ  ( πρακτική επίδειξη με αντίπαλο των τεχνικών του ΚΑΤΑ ).
    Ο Αθλητικός σύλλογος Καράτε της Αριδαίας  Η ΑΛΜΩΠΙΑ έλαβε μέρος στους αγώνες με 16 αθλητές και αθλήτριες  με οργανωμένη αποστολή και επικεφαλής τον πρόεδρό του Βαϊβακανίδη Δημήτριο. Η παρουσία των αθλητών του συλλόγου κρίνεται απολύτως επιτυχημένη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι αθλητές του έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό από τις κατηγορίες κάτω των έξι ετών έως και των ενηλίκων. Συνολικά κατέκτησαν 22 Χρυσά μετάλλια, 6 Αργυρά και εννέα Χάλκινα. Η σύνθεση των μεταλλίων δείχνει την απόδοση των αθλητών καθώς είναι η πρώτη φορά που ο σύλλογός μας κατακτά την πρώτη θέση και στο ομαδικό ΚΑΤΑ συλλόγων και στο ΜΠΟΥΝΚΑΙ ΚΑΤΑ.

   Τα μετάλλια κατέκτησαν:  
Κουκουσέλης Ιωάννης                   4  χρυσά
Αλατζά Αθανασία                          4  χρυσά
Νάνος Δήμος                                  2  χρυσά
Ταρασίδης Γεώργιος                      2 χρυσά
Κουβράκη Πασχαλιά                     2 χρυσά
Πουσίνης Ιωάννης   1 χρυσό  2 αργυρά  1 χάλκινο
Ζηκάκη Αντωνία             1 χρυσό       1 αργυρό
Κανάκης Θεόδωρος        1 χρυσό       1 αργυρό
Πόπτση Ελένη                 1 χρυσό       1 χάλκινο
Στούρη Αυγούστα           1 χρυσό       1 χάλκινο
Σαμσούρη Δήμητρα        1 χρυσό       1 χάλκινο
Τζάτσης Τρύφωνας         1 χρυσό
Κεβίδου Ευαγγελία         1 χρυσό
Παπαδάκης Λεωνίδας     1 αργυρό     1 χάλκινο
Προίκου Δέσποινα           1 αργυρό    1 χάλκινο
Νερατζόγλου Κυριάκος        2 χάλκινα

 Ο Αθλητικός μας σύλλογος συγχαίρει τους  αθλητές του και τους εύχεται μεγαλύτερες διακρίσεις. Επίσης ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή-εκδρομή για την βοήθεια και συμπαράστασή τους με την ενότητα και συλλογική δουλειά που επέδειξαν.
  Επίσης ευχαριστεί όλους τους συντελεστές της επιτυχίας των αγώνων, τον αρχηγό του συστήματος για την Ελλάδα, τον διοργανωτή, τους διαιτητές, τους προπονητές και την τοπική κοινωνία των Παξών για την φιλοξενία.
    Εύχεται   καλό καλοκαίρι για όλους.


            ΤΟ Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Ο Γιάννης Σηφάκης σε Ριζό, Καλύβια και Λουτροχώρι για την υπόθεση του συνεταιρισμού ΑΘΗΝΑ


Ο Γιάννης Σηφάκης σε Ριζό, Καλύβια και Λουτροχώρι ενημέρωσε τους αγρότες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την επίλυση του προβλήματος με τον συνεταιρισμό «ΑΘΗΝΑ» 
Στις συσκέψεις συμμετείχαν πολλοί αγρότες που είναι άδικα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή. Άκουσαν με προσοχή τον βουλευτή να τους αναλύει τις συναντήσεις του με την Υφυπουργό Οικονομικών και Διευθυντές της ΑΑΔΕ και τις πιθανές θετικές εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση που αφορά πάνω από 1000 αγρότες και πολίτες της Πέλλας.
Παράλληλα στις συναντήσεις αυτές ο Γιάννης Σηφάκης συζήτησε με τους αγρότες για την φετινή κρίση στο επιτραπέζιο ροδάκινο και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για άμβλυνση του προβλήματος μέσα από το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και την διεκδίκηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησης των ποσοτήτων του προγράμματος δωρεάν διάθεσης αλλά και στρεμματικής ενίσχυσης. 
Στο Λουτροχώρι έγινε και συζήτηση για την ίδρυση από τους αγρότες Οργάνωσης Παραγωγών, κάτι που ήδη έχουν αποφασίσει οι αγρότες του χωριού. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...