Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Μέτρο πρώιμης συγκομιδής σταφυλιών.

 


Έδεσσα, 5-5-2022


ΘΕΜΑ: «Μέτρο πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013».


Το Τμήμα φυτικής & Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας σας ενημερώνει ότι από 5-05 έως τις 11-05-2022, αποδέχεται την υποβολή αιτήσεων από όσους επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το οικονομικό έτος 2022 σύμφωνα με την αρ. ΥΑ 955/115194/3-05-2022 .

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης


Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

1. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της παρούσης

β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης,

δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις Δηλώσεις Συγκομιδής δηλώνεται προορισμός του συγκομισθέντος προϊόντος που δεν σχετίζεται με οινοποίηση, όπως ‘ιδιοκατανάλωση’, ‘λοιποί προορισμοί’, ‘χυμοποίηση’ και ‘οινοποίηση από δηλούντα’ (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων). Ο μέσος όρος παραγωγής σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 50 κιλών ανά στρέμμα, εκτός των περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

δ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης

ε) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος

κατάθεσης της αίτησης (2022).

στ) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα

παραγωγού για το πρόγραμμα, μεταξύ των δύο συστημάτων: Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

ζ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου

φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016

η) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2019.


2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με μη εγκεκριμένες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 και στο άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, αντίστοιχα.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

1 Σαββατιανό B

2 Ροδίτης Rs

3 Aγιωργίτικο Ν

4 Λιάτικο N

5 Ξινόμαυρο N

6 Ασύρτικο Β

7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν

8 Cabernet Sauvignon N

9 Μοσχάτο άσπρο Β

10 Merlot N

11 Κοτσιφάλι Ν

12 Syrah N

13 Ρωμέικο Ν

14 Μοσχοφίλερο Ν

15 Φωκιανό Ν

16 Μανδηλαριά Ν

17 Sauvignon Blanc B

18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β

19 Chardonnay B

20 Μαλαγουζιά Β

21 Φιλέρι Rs

22 Βηλάνα Β

23 Σκιαδόπουλο Β

24 Μαυροδάφνη Ν

25 Λημνιό Ν.

26 Αθήρι Β

27 Ντεμπίνα Ν

28 Ρομπόλα Ν


Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:

α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου

β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2022, με την περιγραφική πληροφορία και

την χαρτογραφική αποτύπωση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα, στην οποία είναι

καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται η χαρτογραφική πληροφορία των αμπελοτεμαχίων, της

αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού, στην ΑΕΕ 2022 προσκομίζεται και πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης ένταξης για το μέτρο. Για την περίπτωση που το αμπελοτεμάχιο της αίτησης δεν καταγράφεται στο παραπάνω αντίγραφο, προσκομίζεται αντίγραφο της ΑΕΕ, του παραγωγού στον οποίο ήταν καταγεγραμμένο, το προηγούμενο έτος.

γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.

ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.


Επίσης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 και την ΥΑ 1536/118137/24-5-2019 (ΦΕΚ Β΄2096/5-6-2019) πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Συνεπώς τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν κυρίως τα οινάμπελα, θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δήλωσης-Αμπελοκαλλιέργειας - (αμπελουργικό-μητρώο).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την κατάθεση των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι προκυμένου να ενημερωθούν αλλά και να καταθέσουν αίτηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέλλας,
για την περιοχή Έδεσσας-Σκύδρας-Αλμωπίας με τον Καραβίτη Σταύρο στο τηλ. 2381351289 και e-mail: skaravitis@pella.gr και για την περιοχή Γιαννιτσών με τον Ελευθερίου Γεώργιο στο τηλ. 2381352312 και e-mail:. geleuferiou@pella.gr .

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε κόμβους και γέφυρες του Νομού Πέλλας.

Έδεσσα, 5/5/2022


ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ & ΚΟΜΒΟΥΣ από την ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Αντιπεριφερειάρχης Δ. Τζαμτζής: «Η προστασία της ζωής παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας»

Με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε κόμβους και γέφυρες του Νομού Πέλλας ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου που ήταν σκοτεινά ή κακοφωτισμένα, έργο συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροφώτιση με την εγκατάσταση καλαίσθητων σιδηροϊστών ύψους 9 ή 12 μέτρων σε επτά οδικούς κόμβους της Εθνικής Οδού Έδεσσας – Φλώρινας και των Επαρχιακών οδών Αραβησσού – Γιαννιτσών και Εξαπλατάνου – Αραβησσού καθώς και σε 11 γέφυρες στις περιοχές Αψάλου – Πολυκάρπης, Αψάλου – Όρμας, Αψάλου – Λουτρών Πόζαρ, Αριδαίας – Εξαπλατάνου, Μαυροβουνίου - Λιποχωρίου, Μαυροβουνίου – Σκύδρας, Προφήτη Ηλία, Χρυσής και Αριδαίας – Λουτρακίου. Το νέο σύστημα αναχαίτισης οχημάτων εξασφαλίζει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές συγκράτησης των οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την προστασία των ιστών φωτισμού.

«Ενισχύουμε ουσιαστικά την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο ευθύνης μας, για τη διευκόλυνση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις τεχνικές μας υπηρεσίες», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής επιβλέποντας, το πρωί, την εξέλιξη των εργασιών. «Η προστασία της ζωής παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, με στοχευμένες δράσεις και χρήσιμα έργα υποδομών».

Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλμωπίας.

 


ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριδαία, 04/05/2022

Θέμα: Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλμωπίας

Συνεδρίασε για δεύτερη φόρα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλμωπίας στα πλαίσια έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Συζητήθηκαν τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν σε συνεργασία με όλους τους φορείς, καθώς ήδη από 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για την προστασία της περιοχής από ενδεχόμενες πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν το θέμα της ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη πυρκαγιών μέσα από μία σειρά ενεργειών, καθώς απαγορεύεται καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο η οποιαδήποτε καύση παντού, όπως και το θέμα των ακαθάριστων ιδιωτικών οικοπέδων όπου συναντάται μεγάλο πρόβλημα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες είτε λείπουν, είτε εμπλέκονται πολλοί στην ιδιοκτησία με αποτέλεσμα, να μην ασχολούνται με τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων και να πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από πλευράς των φορέων. Επιπροσθέτως και σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και μία άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς, η οποία προγραμματίζεται από το Δήμο να γίνει στα Λουτρά Πόζαρ, λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής. Ακόμη, ο Δήμος μας, συμμετείχε στην άσκηση «ΠΥΡΣΟΣ 2022», που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Π.Υ. Έδεσσας.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πολυξένη Νάνου, ενημέρωσε ότι από πλευράς Δήμου, θα υπάρξει ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία από 01/06 θα παραχωρηθεί όχημα για όλη την αντιπυρική περίοδο. Επίσης, αν χρειαστεί να φιλοξενηθούν ομάδες πολιτικής προστασίας από το εξωτερικό, θα προβλεφθούν ανοιχτοί και κλειστοί χώροι για τη φιλοξενία τους. Τέλος συμφωνήθηκε, να προαχθεί η αξία του εθελοντισμού, για δημιουργία εθελοντικών ομάδων για όλα τα ακραία φαινόμενα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πολυξένη Νάνου, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Αλμωπίας Γιώργος Τσιμτσιρίδης, ο Διοικητής της Π.Υ. Αριδαίας Γεώργιος Τσιρόπουλος και ο Υποδιοικητής Παναγιώτης Δημόμουλος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αριδαίας Ευάγγελος Γάκης, η Δασάρχης Αριδαίας Άννα Πουσίνη, ο εκπρόσωπος της Π.Ε. Πέλλας Κων/νος Καφετζής , ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ιατρίδης και η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Μαίρη Χριστοπούλου.

Κλείνοντας, όλοι οι συμμετέχοντες, ευχήθηκαν να έχουμε μία ήρεμη περίοδο από άποψη πυρκαγιών και σε σύντομο διάστημα, θα υπάρξει εκ νέου σύγκληση του Σ.Τ.Ο., όπως προβλέπει η νομοθεσία.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...