Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Εφαρμογή Κανονισμού Ε.Ε.995/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία.


                     Εφαρμογή Κανονισμού Ε.Ε.995/2010
Στις 29 Δεκέμβρη 2015 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 134627/5835  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.2872/Τ. Β΄/2015) για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία. (Κανονισμός Ε.Ε.995/2010).
Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.
Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθετείται στην χώρα μας ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών, των μέτρων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας (EUTR).
Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους , όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. Δασικοί Συνεταιρισμοί, έμποροι και εισαγωγής ξυλείας, έμποροι καυσόξυλων, πέλετ κλπ).
Τα Μητρώα αυτά τηρούνται στην Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Πέλλας και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής αυτών που είναι υπόχρεοι ήταν η 28 Ιουνίου 2016.
Με την υπ΄αριθμ. 144531/4225/3-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση δόθηκε μια πρώτη παράταση έως τις 30-9-2016 σε ότι αφορά την προβλεπόμενη από την παρ.8 του άρθρου 7 της 134627/5835/2015 προθεσμία υποβολής αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα ¨Φορέων Εκμετάλλευσης¨ και ¨Εμπόρων¨ στην αρμόδια αρχή Πέλλας (Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας).
Με την υπ΄αριθμ. 155096/268/24-4-2017 (ΦΕΚ1492/Β΄/2-5-2017) κοινή υπουργική απόφαση παρατείνεται έως τις 30-6-2017 η προβλεπόμενη από την παρ.8 του άρθρου 7 της 134627/5835/2015 προθεσμία υποβολής αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα ¨Φορέων Εκμετάλλευσης¨ και ¨Εμπόρων¨ στην αρμόδια αρχή Πέλλας (Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας).
Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη - προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.
Επισημαίνεται δε η επιβολή  χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει παραλείψει να εγγραφεί στα μητρώα μέχρι την νεότερη ορισθείσα ημερομηνία εγγραφής δηλαδή την 30-6-2017. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της εν λόγω ΚΥΑ μητρώα, η μη υποβολή της απαιτούμενης αίτησης στην προαναφερόμενη προθεσμία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ. Επιβάλλονται επίσης χρηματικές ποινές και στις περιπτώσεις μη εφαρμογής του νόμου.
Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT)
Για διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού της Ε.Ε. 995/2010, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Πέλλας που στεγάζεται στο Διοικητήριο στην Έδεσσα, τηλέφωνο 2381022951,  Fax.: 2381029954,  e mail: ddas-pel@damt.gov.gr ,   ή στα Δασαρχεία Έδεσσας και Αριδαίας.   
                                            
                                                                 Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
                                                                 της Δ/νσης  Δασών Π.Ε. Πέλλας                                                                                                              
                                                                        

                                                                          Βαρουτσίδου Μαρία

                                                                       Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Αιτήσεις για το ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας


                  Αιτήσεις για το ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα.

 Το γραφείο  Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας ανακοινώνει ότι οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο για την τροποποίηση της αίτησής τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες    9:00 – 13:00.

 Για την εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν καθοριστεί οι παρακάτω ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορούν να επισκέπτονται τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κατά αλφαβητική σειρά:

Τετάρτη 10/5 :      Α-Δ
Πέμπτη 11/5 :        Ε-Ι
Δευτέρα 15/5 :       Κ-Λ
Τρίτη 16/5 :           Μ
Τετάρτη 17/5 :       Ν-Ο
Πέμπτη 18/5 :        Π-Ρ
Παρασκευή 19/5 : Σ
Δευτέρα 22/5 :       Τ-Ω

Επίσης οι πολίτες μπορούν για το συγκεκριμένο θέμα να εξυπηρετουνται είτε από τα ΚΕΠ,  είτε μέ τους κωδικούς TAXIS από την εφαρμογή για ιδιώτες.


                                          Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

            ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

"Απολογία στα κύματα" της Βάσως Ρουμελή

Καντζίκης Σταύρος-Θαλασσογραφία

Απολογία στα κύματα

Κρυώνω μέσα στο στοιχειωμένο αγέρι.
Δεν μου άφησες περιθώριο...
Τι παγερή βραδιά σε περιδίνηση!
Οσμές θανάτου και η κατάντια ανήμπορη
θρηνεί σε στεγνές σκέψεις, χωρίς λυγμούς.
Για άλλη μια φορά ξεράσανε απελπισία οι ακρογιαλιές.
Ίσως με μισήσεις…
δεν υπερασπίστηκα τους φάρους σου,
τον ήλιο, την άμμο το γαλάζιο.
Ξέχασα εντελώς τις τραγούδια σου
και σεκόντο παίζουν οι φαρμακερές ανεμώνες.
Μεταξύ ουρανού και γης  υπάρχουν ρωγμές,
αλατισμένες σκουριές και πτώματα.
Υπάρχει σιβυλλική σιωπή που ρυτιδώνει την αρμονία του Ελύτη,
χαρακώνει τους ποιητές.
Άκουσε με…
Φωτίζει το καντράν μου μια έμπνευση
μα τα ραγισμένα κύματα σου με χτυπούνε αλύπητα.
Αδήριτη ανάγκη να εξαγνίσω τα νερά σου,
να προσκυνήσω τα βράχια σου,
να δαμάσω τα ερεβικά φρικιά  της νύχτας,
τους νοσηρούς εκτελεστές σου μέσα από στίχους.  
Μην φοβάσαι…
Μαντεύω τους μυστικούς αφρούς σου,
θα ξεβράσουμε μαζί ένα νέο λυρισμό
μέσα από το ανάγλυφο της λήθης. 

 Βάσω Ρουμελή 


Έπαινος στον 6ου Διαγωνισμό Ποίησης και Φωτογραφίας με θέμα «ΘΑΛΑΣΣΕΣ» που διοργάνωσε ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Εγγραφές στο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Προμάχων για το έτος 2017-2018


ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Θέλουμε να  ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018 θα γίνει στο διάστημα  από 2/5/2017 έως 19/5/2017.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.     Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2.     Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(ΑΔΥΜ). Παραλαμβάνετε το έντυπο από το Νηπιαγωγείο και το συμπληρώνει ο γιατρός που θα επισκεφτείτε.

● Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να τα προσκομίσουν οι γονείς το αργότερο μέχρι την 19η Μαΐου 2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνείτε με το

τηλ. 2384075273

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Γ. "Η ΠΕΛΛΑ"

                             
     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

                                  Χορευτικά καρποφορήματα

Ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Γιαννιτσών "Η ΠΕΛΛΑ" σας προσκαλεί σε μία μουσικοχορευτική εκδήλωση   με συμμετοχή του συνόλου των τμημάτων του.

Πνευματικό κέντρο Γιαννιτσών.

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Είσοδος ελεύθερη.

Σας περιμένουμε όλους .

                                                    Με τιμή 
                                                     Το Δ.Σ.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Εδέσσης και Αλμωπίας «Ο Παύλος Μελάς» πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αλμωπίας


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Εδέσσης και Αλμωπίας «Ο Παύλος Μελάς» πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος.

Συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν στη δράση του Συλλόγου, ενώ τονίστηκε ότι μέχρι σήμερα υπάρχει μία άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα είναι καλό να επεκταθεί ακόμα περισσότερο.

Κάποιες από τις προτάσεις που συνέθεσαν τον διάλογο, αφορούν την διοργάνωση και καθιέρωση Μνημόσυνου προς τιμήν του Κώστα Γαρέφη και Ντόπιων Μακεδονομάχων, καθώς επίσης και άλλων εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Αλμωπία και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία και δεδομένα.

Παράλληλα, από τον Σύλλογο προτάθηκε προς τον Δήμαρχο και θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο η δημιουργία μουσείου «Καπετάν Γαρέφη και Γηγενών Μακεδονομάχων» με έδρα το Γαρέφι, στο οποίο θα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο υλικό. Επίσης, προτάθηκε η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων Μακεδονικού Αγώνα στους Προμάχους. Τέλος, συζητήθηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας Μνημείου Μακεδονομάχων Αλμωπίας στην έδρα του Δήμου, την Αριδαία.

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος αναφέρθηκε στους σημαντικούς αγωνιστές που ανέδειξε αυτός ο τόπος, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι ως ελάχιστη ένδειξη τιμής για όλους αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε σήμερα να αναδείξουμε τους αγώνες τους, μιας και έδωσαν ακόμα και το αίμα τους για την πατρίδα μας και γι’ αυτό κανείς δεν μπορεί να καπηλεύεται την ελληνική ιστορία.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...