Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4 LIVE ΣΤΟ "BARHOVO" ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ "GREEN STREET" ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ


Η διεύθυνση και το προσωπικό του "Green Street" εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ για την διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας της ΕΠΣ Πέλλας και εύχεται ολόθερμα καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Α1.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟ 2015

 «Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους  ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους και στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ.» 

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η 

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

    1   Τις   δ/ξεις   του   Ν.   3852/2010   «Νέα   αρχιτεκτονική   της   Αυτοδιοίκησης   και   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/7-6-10) 

    2   Τις δ/ξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

    3   Την   υπ’   αρ.   9752/03-06-2014   Απόφαση   του   Πολυμελούς   Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης       με    την    οποία     ανακηρύχτηκαν       ο    Περιφερειάρχης,      οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της   Π.Κ.Μ για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019 

    4   Την υπ’ αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3245/16-09-2014 (ΦΕΚ 572/19-09-2014) Απόφαση του  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για  τον «Ορισμό  Αντιπεριφερειαρχών και   ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.» 

    5   Την   υπ’   αρ.   οικ.761114(9980)/18-11-2014   Απόφαση   Περιφερειάρχη   Κεντρικής  Μακεδονίας   περί   «Μεταβίβασης   συγκεκριμένων   αρμοδιοτήτων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   υπογραφής   εγγράφων,   αποφάσεων   και   άλλων   πράξεων   «Με  εντολή Περιφερειάρχη» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα  και   στους   Πρ/νους   Γενικών   Δ/νσεων,   Δ/νσεων,   Τμημάτων   και   Γραφείων   της 

        Π.Κ.Μ.» (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21-11-2014) 

    6   Τις δ/ξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν με τις δ/ξεις των Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92. 

    7   Τις δ/ξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδροβίων ζώων, λιμνών, ποταμών και   προστασίας αυτών» 

    8   Τις   δ/ξεις   του   Π.Δ.   235/1979   «Περί   ρυθμίσεως   της   εντός   των   ποταμών    διενεργούμενης αλιείας» 

    9   Την   υπ.   αρ.   1545/09-03-2015   (ΑΔΑ:   6ΥΧΣ465ΦΘΕ-3ΣΨ)   Απόφαση   του  Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κήρυξης σε   κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχών της Π.Ε. Σερρών 

    10  Τις   εισηγήσεις   των   Τμημάτων   Αλιείας   των   Δ/νσεων   Αγροτικής   Οικονομίας   και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. για την ανάγκη προστασίας  της   αναπαραγωγής   των   ιχθύων   και   των   λοιπών   υδροβίων   οργανισμών   που  διαβιούν στα εσωτερικά ύδατα της Π.Κ.Μ. 

                                  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1.  Την απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και  λοιπών   υδρόβιων   ζώων,   με   κάθε   μέσο   και   εργαλείο,   για   την   προστασία   των  ιχθυοπληθυσμών και για την προστασία της αναπαραγωγής αυτών, ως κατωτέρω:  

 α.  Στον   ποταμό   Στρυμόνα,  σε   όλους   τους   παραπόταμους,   χείμαρρους,   ρυάκια,   γεωφράγματα, υδάτινα κανάλια αυτού, καθώς και σε όλες τις κατακλησθείσες  από  ύδατα εκτάσεις,  από Μ. Πέμπτη 09 Απριλίου 2015 και ώρα 12 π.μ. μέχρι 30   Μαΐου   2015   και   ώρα   12π.μ.,   λόγω   της   κήρυξης   των   περιοχών   της   Π.Ε   Σερρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  

 β.   Στους   ποταμούς   Αξιό,   Αλιάκμονα,   Γαλλικό,   Εδεσσαίο,   Λουδία   και   όλους   τους παραπόταμους,  χείμαρρους,  ρυάκια,  γεωφράγματα  και  υδάτινα  κανάλια  αυτών,  καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ., συμπεριλαμβανομένης της 

    τεχνητής λίμνης Άγρα, από Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 12 π.μ. μέχρι  και την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2015 και ώρα 12 π.μ 

2.   Τα   Τμήματα   Αλιείας   των   Δ/νσεων   Αγροτικής   Οικονομίας   και   Κτηνιατρικής   των  Περιφερειακών   Ενοτήτων   της   Π.Κ.Μ.   παρακαλούνται   για   την   κοινοποίηση   και παροχή σχετικών οδηγιών, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην περιοχή ευθύνης τους   (διαδίκτυο, πίνακες ανακοινώσεων, Ο.Τ.Α., Αστυνομικές Αρχές, Δασικές Υπηρεσίες   κλπ.), για την εφαρμογή της παρούσης. 

3.   Οι   παραβάτες   αυτής   της   Απόφασης   τιμωρούνται   σύμφωνα   με   τις   δ/ξεις   του   Ν.2040/1992 (ΦΕΚ Α70/92, άρθρο 9, παρ. 2&3) 

4.  Αρμόδιοι για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.                                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κατατέθηκε η πρόταση για τα στημένα - Ποιους προτείνει για δίκη ο αντιεισαγγελέας Παναγιώτης Πούλιος
Ο αντιεισαγγελέας εφετών Παναγιώτης Πούλιος κατέθεσε την πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο και προτείνει την παραπομπή 93 προσώπων σε δίκη (προέδρων-παραγόντων ομαων) για την υπόθεση των στημένων αγώνων του 2011 ενώ στην ίδια πρόταση περιλαμβάνονται και εκείνοι για τους οποίους ζητεί την απαλλαγή τους.
Ο κ.Πούλιος ολοκλήρωσε την έρευνά του για το σκάνδαλο «Koriopolis» και κατέθεσε την πρότασή του στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό πλέον θα εξετάσει το πόρισμα και όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, θα δεχθεί τις προτάσεις του αντιεισαγγελέα καλώντας τους 93 κατηγορούμενους σε δίκη. Το Συμβούλιο Εφετών έχει φυσικά τη δυνατότητα να απαλλάξει από τις κατηγορίες κάποιο πρόσωπο από τα 93 που προτείνει ο κ.Πούλιος εκδίδοντας το σχετικό βούλευμα. 
Από τους 93 κατηγορούμενους υπάρχουν ορισμένα πολύ γνωστά ονόματα του ποδοσφαίρου ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ.Πούλιος προτείνει και την απαλλαγή 59 προσώπων από κάθε κατηγορία, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2015 ή το αργότερο στις αρχές του 2016.
Οι 93 για τους οποίους ζητείται η παραπομπή σε δίκη:
Αχιλλέας Μπέος (Δήμαρχος Βόλου), Γιώργος Τσακογιάννης (πρώην ιδιοκτήτης Ηλιούπολης), Αβραάμ Παπαδόπουλος (ποδοσφαιριστής), Μιχάλης Νικολόπουλος (ποδοσφαιριστής), Νίκος Παντέλης (προπονητής), Γιάννης Κομπότης (πρόεδρος Λεβαδειακού), Αντώνης Μανίκας (προπονητής), Άγγελος Τραυλός (μάνατζερ), Γιώργος Πουλόπουλος (ποδοσφαιριστής), Γιώργος Μποροβήλος (πρόεδρος Αστέρα Τρίπολης και Super League), Δημήτρης Μπάκος (ιδιοκτήτης Αστέρα Τρίπολης), Γιώργος Γρηγορόπουλος (πρώην πρόεδρος Καλαμάτας), Κωνσταντίνος Χρυσοχοϊδης (μεγαλομέτοχος Διαγόρα), Σιδηρόπουλος Μάκης (ποδοσφαιριστής), Κώστας Μενδρινός (ποδοσφαιριστής), Κουντούρης Μιχάλης (πρόεδρος Ερασιτέχνη Ολυμπιακού), Κανελλάκης Χρήστος (Πρόεδρος της ΠΑΕ Ιωνικός), Γιώργος Σέγκος (πρώην διαιτητής), Νύκταρης Ηρακλής (αφανής παράγοντας του ΟΦΗ), Νίκος Παπαδόπουλος, Αλέκος Βοσνιάδης (προπονητής), Νίκος Πηρούνιας (πρώην πρόεδρος του Εθνικού), Θοδωρής Σαββάκης (ιδιοκτήτης Πανθρακικού), Δημήτρης Τζελέπης (πρόεδρος Πανθρακικού), Κώστας Χαραλαμπίδης (πρώην πρόεδρος Ιωνικού), Στ. Δαϊλάκης (πρώην βουλευτής, πρόεδρος Δόξα Δράμας), Θανάσης Σάμιος (πρώην πρόεδρος Δόξας Δράμας), Βασίλης Καρακούλιας, Ανδρέας Δημόπουλος, Δημήτρης Ζαβαντίας (πρώην ποδοσφαιριστής), Παπαδόπουλος Γιάννης (πρώην υπάλληλος ΕΠΟ), Βασίλης Γεωρτσιάκος (παίκτης στοιχήματος), Αναστάσιος Ντότσης (μάνατζερ), Νικόλαος Χάλκος (πρώην πρόεδρος της Ηλιούπολης), Ευστάθιος Προβατίδης (ποδοσφαιριστής), Πέτρος Ρουτζιέρης (προπονητής), Ιωάννης Ναυρινιάδης (πρόεδρος Αετού Σκύδρας), Βασίλειος Αδαμάκης (πρόεδρος Εθνικού Αστέρα), Παύλος Δήμου (ποδοσφαιριστής), Απαρεσίδο Αλβες Λουίς Μιγκέλ (ποδοσφαιριστής), Ιωάννης Τσιγιάννης, Άκης Πάσσαλης, Λουκάς Αποστολίδης (ποδοσφαιριστής), Γεώργιος Πράττος (μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου), Γεώργιος Βαρουτσίκος (μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου), Γεώργιος Τόρης (αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου), Γεωργόπουλος, Καραμανίδης, Καραμάνης, Χρήστος Σφήκας (πρώην διαιτητής), Θεοχαρίδης Νεοκλής, Θεοχαρίδης Κ, Βίλλας, Μιχαήλ Τσιβελέκης, Αυγίδου, Διονύσης Κοτίνης, Μαρία Βυθοπούλου, Αναστάσιος Θάνος, Τσεκερίδης, Τάμπασης, Θεόσογλου, Τυριακίδης, Ζώης, Κάσσης, Λιόντος, Ρόδης, Βεργώνης, Λερογιάννης, Μπαλάφας, Νταής, Μαρτίνης, Ψέλλας,  Πιταράκης,  Βασιλόπουλος,  Ζέρβας,  Μουδάτσος,  Διγώνης,  Γανάτος, Μπόης, Κουγιουμτζίδης, Μημίδης, Καραμανίδης, Νεοχωρίτης, Μαυρόπουλος, Χίλης, Γούτας, Μανώλης, Νάκος, Γαλαίος, Ημελλος, Παπαγγέλης, Ηρακλής, Σούκας.
Οι 59 που προτείνει την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία είναι οι:
Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Καλογιάννης, Γιάχος, Λιμπάντζης, Σαλαμαστράκης, Ρέγιες, Γκούτμαν, Τρύφωνας, Καλόποπουλος, Γιάννης Σπάθας, Γεωργιάδης ΓΧ, Λυράκης, Παντελίδης Σάββας, Δημητρόπουλος Αλέξανδρος, Φυντάνης, Καλογερόπουλος Χαράλαμπος, Στέλιος Σφακιανάκης, Ντίτσος, Τσακίρης Κων/νος,  Γιαννόπουλος, Αρφάνης, Σπάρταλης, Μουστάκας, Φασουλής, Αρβανιτάκης, Οικονομίδης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Καλυβίτης, Αλβέρτης, Ανδρέου, Πουλουγούρης, Κωστουλέας, Ηλιόπουλος, Βερρής, Κουτσουμπού, Παναγιωτίδης, Ελευθεριάδης, Ντούμος, Παπαδόπουλος Αν., Παπαδόπουλος Κ., Καμπουράκης, Σαλευρής Κ., Μπιτούνης, Πηρούνιας Σ.,  Κητζίδης, Ντάγκας, Τσελεκίδης, Στεφανίδης, Μερτύρης, Πουργούρης, Μάραμα Αλμπέρτο, Φακλής, Κοτσαύτης, Μαρουλής, Κοτσογιάννης, Μπούκης, Κιοτζένης, Μασούρης.   
Το iefimerida αναγνωρίζει πως όλοι οι κατηγορούμενοι ή φερόμενοι ως κατηγορούμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι τη στιγμή που θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.


Πηγή: http://www.iefimerida.gr/

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Την απόκτηση βιβλιαρίου υγείας ανασφαλίστου από τα ΚΕΠ για όσους έχουν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη και έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, πρότεινε η ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας, με αντικείμενο την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, οι ανασφάλιστοι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, τόσο στην πρόληψη όσο και στη νοσηλεία και με υπουργική απόφαση που ετοιμάζεται, θα καλύπτονται πλέον εκτός από τη νοσηλεία τους, που γίνεται σήμερα, και οι διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται ακόμη κι αν δεν νοσηλευτούν.
Επίσης, θα καταργηθούν οι τριμελείς επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε νοσοκομείο, οι οποίες εισηγούνται στις διοικήσεις τα αιτήματα νοσηλείας που υπάρχουν από ανασφάλιστους πολίτες.
Η πρόταση της ομάδας εργασίας αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα.


Πηγή:  http://www.iefimerida.gr/

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...