Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

«Να εφαρμοστεί το πνεύμα του Νόμου για αποσπάσεις – μεταθέσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές »ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Βουλευτή Πέλλας Γιώργου ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 ΘΕΜΑ: «Να εφαρμοστεί το πνεύμα του Νόμου για αποσπάσεις – μεταθέσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές ».

          Το 2014, κατόπιν συνεχών παρεμβάσεων του ερωτώντος, συμπεριλήφθηκαν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, («Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις») ευνοϊκές διατάξεις για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές έχοντας δεκαετή δέσμευση παραμονής σ’ αυτές. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκε στο αρχικό νομοσχέδιο αυτοτελές άρθρο σύμφωνα με το οποίο  οι μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3051/2002 που απαγόρευαν ρητά τη μετάταξη, απόσπαση ή μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών πριν την πάροδο της δεκαετίας. καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής: « Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την περίπτωση που λόγω οργανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρεσία συγχωνεύεται ή καταργείται. Στην περίπτωση αυτή, καθώς επίσης και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στην παραμεθόρια ή προβληματική περιοχή, επιτρέπονται μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταφορές υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής».
Κατά τη συζήτηση του  νομοσχεδίου στη Βουλή  και στην προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε να ληφθεί μέριμνακαι για τις περιπτώσεις συζύγων υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές σε δημόσιες υπηρεσίες (ή σε ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού ή σε Ν.Π.Δ.Δ.), κατατέθηκε συμπληρωματική τροπολογία η οποία έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα στον τελικό νόμο που ψηφίσθηκε ( Ν. 4250/2014, άρθρο 36 ) να συμπεριληφθεί και η περίπτωση αυτή με την προσθήκη της φράσης «ή άλλης παραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής, εφόσον σ’ αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγός τους για λόγους συνυπηρέτησης». Παραλείφθηκε όμως να τοποθετηθεί το κατάλληλο σημείο στίξης (κόμμα) πριν από την προσθήκη αυτή, το οποίο θα τη διαχώριζε με σαφήνεια ως ξεχωριστή περίπτωση.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ζήτημα συνυπηρέτησης συζύγων για την πραγματοποίηση της κινητικότητας των υπαλλήλων τίθεται αποκλειστικά και μόνο όταν αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί από μίαπαραμεθόριο ή προβληματική περιοχή σε άλλη.
Επειδή προς τούτο συνηγορεί και η ίδια αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι στο νόμο, όπως προτείνεται, πρέπει να συμπεριληφθεί και η περίπτωση συζύγων υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές για λόγους συνυπηρέτησης.
Επειδή επικρατεί μέχρι και σήμερα σύγχυση, με αποτέλεσμα από ορισμένους να  δίνεται η λανθασμένη ερμηνεία ότι και για την πραγματοποίηση της κινητικότητας των υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής απαιτείται η συνυπηρέτηση συζύγων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τον αρμόδιο Υπουργό

Να εφαρμόσει το πνεύμα του ιδίου του νόμου, αποσαφηνίζοντας με ερμηνευτική εγκύκλιο ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4250/2014 δεν απαιτείται, ως προϋπόθεση,  η συνυπηρέτηση συζύγων για την πραγματοποίηση μετατάξεων, αποσπάσεων ή μετακινήσεων των υπαλλήλων εντός  της ίδιαςπαραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής.

Ο Ερωτών
Γιώργος Καρασμάνης 
Βουλευτής Πέλλας 

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση Νοσοκομείου Πέλλας με Δήμο Έδεσσας για την δημοπράτηση της μετεγκατάστασης της μονάδας τεχνητού νεφρούΓιάννης Σηφάκης :  Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση Νοσοκομείου Πέλλας με Δήμο Έδεσσας για την δημοπράτηση της μετεγκατάστασης της μονάδας τεχνητού νεφρού
Καλώ τον  Δήμο  Έδεσσας να επισπεύσει τις διαδικασίες δημοπράτησης για να μην συνεχίζεται για γραφειοκρατικούς λόγους η ταλαιπωρία των ασθενών 
 Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και βρίσκεται στο ταμείο του Νοσοκομείου προερχόμενη από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας 
Υπεγράφη σήμερα από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Πέλλας Χρήστο Κοντοβίτση η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Έδεσσας έτσι ώστε η τεχνική του υπηρεσία να δημοπρατήσει ( με ήδη έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης) και να επιβλέψει την υλοποίηση του έργου.
Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη στα ταμεία του Νοσοκομείου Έδεσσας.
Ο βουλευτής ζήτησε από τον Δήμαρχο Έδεσσας την επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την δημοπράτηση του έργου για να μην συνεχίζεται περαιτέρω η ταλαιπωρία των ασθενών, ειδικά όταν οι αποφάσεις των Υπουργών για την υλοποίηση του έργου και η μεταφορά των πιστώσεων έχει ολοκληρωθεί πριν αρκετούς μήνες 
Ο βουλευτής αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει, πέραν του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ξάνθου και Πολάκη αντίστοιχα, τον προϊστάμενο της 3ης ΔΥΠΕ κ. Γιώργο Κύρκο, την διοίκηση του Νοσοκομείου Έδεσσας, τον Δήμαρχο Έδεσσας Τάκη Γιάννου. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους εθελοντές που συνέταξαν την αρχική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
Οι νεφροπαθείς αποκτούν πλέον σημαντικά βελτιωμένες συνθήκες για την περίθαλψη τους και οι γιατροί και εργαζόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους να ικανοποιεί τους ασθενείς. 
Η προσπάθεια για την αναβάθμιση της υγείας είναι συνεχής καθόσον η δημόσια υγεία αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και από τον βουλευτή με πρώτιστη προτεραιότητα.

Πανελλαδικό πρωτάθλημα tennis 3ο Ε2 2016 κατηγορίας 12 ετών (8-11/7/2016) & Aridea Seniors Tour 2016 (12-17/7/2016)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε
το Πανελλαδικό πρωτάθλημα tennis 3ο Ε2 2016 κατηγορίας 12 ετών (8-11/7/2016)
& Aridea Seniors Tour 2016 (12-17/7/2016)


το Πανελλαδικό πρωτάθλημα αντισφαίρισης 3ο Ε2 2016 Κατηγορίας 12 ετών,
θα διεξαχθεί στο Κέντρο Αντισφαίρισης Αριδαίας,
με διοργανωτή τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αριδαίας σε συνεργασία με την ΕΦΟΑ,
από την Παρασκευή 8 έως την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, όλη τη διάρκεια των ημερών.
&
το Aridea Seniors Tour 2016
θα διεξαχθεί στο Κέντρο Αντισφαίρισης Αριδαίας,
με διοργανωτή τον Όμιλο Αντισφ/σης Αριδαίας
σε συνεργασία με την ITF (Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης)
από την Τρίτη 12 έως την Κυριακή 17 Ιουλίου
και οι αγώνες κάθε μέρα θα ξεκινούν στις 17.00.

Το Σάββατο θα επισκεφθεί τον όμιλό μας και την περιοχή μας το ΟΤΕ
spor με τον δημοσιογράφο Γιάννη Κυφωνίδη.

Για την διοργάνωση η πρόεδρος του ΣΒΑΕ (Σύνδεσμος Βετεράνων Αντισφαιριστών Ελλάδος) Κα Ελπίδα Σκούφαλου έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα :
«Τα ιαματικά λουτρά ξεπλένουν πόθους και καημούς. Σε πείσμα των εποχών, ο ΣΒΑΕ προτείνει μια ένεση τένις, μια ένεση ζωής και παιγνιδιού για να κρατηθούμε και να αντισταθούμε στην κατάθλιψη των ημερών και στον ανεμοστρόβιλο των γεγονότων που μας υπερβαίνει... Μοιάζει να πιαστήκαμε στο γκρεμό απ΄ το μοναδικό κλαράκι ...
Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε... Έχουμε μια ακόμα ευκαιρία. Ακόμα μια μπάλα... Όλοι εμείς που αγαπάμε το τένις δεν είμαστε αναίσθητοι. Απλά επενδύουμε σε μια ισορροπία που ο μυημένος στο παιγνίδι καταλαβαίνει. Δεν εξηγείται το μυστήριο όσο και να ρωτάς. Ίσως και να ΄ρθουν καλύτερες μέρες».

Εμείς λοιπόν σας περιμένουμε

Το διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας

Μανώλης Φάμελλος: «Μιλάμε για “έντεχνο” σαν να έχουμε πάθει δυσλεξία…»


«Όταν ξεκινάς να γράφεις τραγούδια είναι σα να βρίσκεσαι σε ένα σκοτεινό δάσος με ένα φακό», δηλώνει στο «Κ» ο συνθέτης-τραγουδιστής Μανώλης Φάμελλος. Τα λόγια και οι κρίσεις περιττεύουν για έναν πολυτάλαντο καλλιτέχνη όπως ο Μανώλης Φάμελλος που στις 7 Ιουλίου θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής σε μία συναυλία με τον Στάθη Δρογώση, ενώ μαζί τους θα είναι και η Χάρις Αλεξίου.

Της Πέννυς Κροντηρά

Οι συνεντεύξεις είναι αναγκαίο κακό ή θέλετε να επικοινωνείτε κάποιες απόψεις σας με τον κόσμο μέσω αυτών εκτός από τη μουσική σας;

Τίποτα από τα δύο. Μία περιπέτεια είναι όπως κάθε ζωντανή επαφή. Εγώ έχω μία δυσκολία στο να πάρω τον πρώτο λόγο και όταν μου δίνεται ένα ενδιαφέρον πεδίο το απολαμβάνω. Απλά επειδή στις συνεντεύξεις επαναλαμβάνονται οι ίδιες ερωτήσεις, σου παρουσιάζεται μια ιδιότυπη μορφή ηθελημένης σχιζοφρένειας γιατί πρέπει να επινοείς συνέχεια διαφορετικές απαντήσεις στην ίδια ερώτηση. Πρέπει κι εμείς να ψυχαγωγηθούμε για να ψυχαγωγήσουμε…

Κάποια ερώτηση που δεν σας έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θέλετε να απαντήσετε;

Έχω μιλήσει ελάχιστα για τα τραγούδια μου αυτά καθαυτά. Προσπαθώ να ανοίξω μία συζήτηση μέσα από αυτό αλλά σπάνια γίνεται, ενώ έχω απαντήσει στην ερώτηση «ποια είναι η πηγή της έμπνευσής σας;» εκατομμύρια φορές. Είναι κάτι που φιλολογικά μπορείς να το περιγράψεις αλλά δεν αποτελεί ούτε οδηγία ούτε συμβουλή γιατί ο κάθε συνάδελφος έχει τον δικό του τρόπο και κώδικα. Τα τραγούδια πάντα είναι αυτοσχέδια, δεν υπάρχει συνταγή… Αλλά και να υπάρχει τελικά ενδιαφέρον έχει αυτό που “νοθεύει” το μείγμα.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«Μισείτε» τον όρο έντεχνο;

Όχι, δεν μισώ ακριβώς τον όρο, αλλά με θλίβει η φτώχεια που φανερώνει η συζήτηση που ανακυκλώνεται γύρω του.

Υπάρχει λογική στην κατηγοριοποίηση των καλλιτεχνών;

Ό,τι συμβαίνει έχει μία λογική. Υπάρχει μία αιτιώδης αλυσίδα πίσω από αυτό, όπως χρειάζεται όλα τα προϊόντα να κατηγοριοποιηθούν για να τακτοποιηθούν σε ορισμένα ράφια και εμείς σαν προϊόντα μέσα στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα πρέπει να ταξινομηθούμε με έναν τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι εμμένουμε σε μία κατηγοριοποίηση που δεν προβάλλει π.χ. σκηνές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Απλά μιλάμε για το έντεχνο και το «άτεχνο» για άλλη μια φορά σα να έχουμε πάθει δυσλεξία και να μην μπορούμε να βρούμε μία λέξη να πάμε παρακάτω. Έχουμε πάθει μία καθήλωση με τον όρο. Βλέπω ότι θέλουμε απλά να φλυαρήσουμε και όχι να συζητήσουμε.

Πώς νιώθετε πάνω στη σκηνή;

Εξαρτάται, άλλοτε όμορφα και άλλοτε δύσκολα. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Πάντοτε η παρουσία μας στη σκηνή έχει έναν πειραματικό χαρακτήρα. Η έκθεση και η ζωντανή ενέργεια μπορεί να ανατρέψει ό,τι και αν έχεις προβλέψει. Από μία τεχνική δυσκολία μέχρι το κοινό σου να μην είναι προετοιμασμένο να σε ακούσει, να παρακολουθήσει και να επιδοκιμάσει αυτό που κάνεις ή μία πλημμελής προετοιμασία δική σου. Υπάρχει ένα βάρος που δύσκολα το διασκεδάζω.

Υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι σας που το κάνει ξεχωριστό για εσάς;

Δεν με απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι πώς επιστρέφει ένα τραγούδι σε εμένα. Υπάρχουν δεκάδες ιστορίες αλλά από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα τραγούδι όλα είναι πια πάρα πολύ μακρινά. Μακάρι να είναι κανείς δημιουργικός για να έχει συνέχεια να πει κάτι. Σε αυτή την περίπτωση είναι σα να μην υπάρχει παρελθόν και να ξεκινάς από την αρχή δηλώνοντας την παρουσία σου στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Όταν ξεκινάς να γράφεις είναι σα να βρίσκεσαι σε ένα σκοτεινό δάσος με ένα φακό. Το τραγούδι είναι μία προσπάθεια να ξαναειπωθεί – ξαναγραφτεί μια ιστορία, να ανακατασκευαστεί ο κόσμος ολόκληρος… Δεν αφηγούμαι με τη στενή έννοια του όρου συχνά και σε πολλά από όσα τραγούδια έχω γράψει, πίσω από κάθε λέξη, πρόσωπο, αντικείμενο, υπάρχει μία μυθολογία που συνδέεται με κάποια νοήματα για εμένα. Κάθε τραγούδι θέλει να αποκαλύψει ένα μυστικό.

Ποια τα επαγγελματικά σας σχέδια;

Στις 7 Ιουλίου θα παίξουμε στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής με τον Στάθη Δρογώση. Θα είναι μία μεγάλη – πλούσια βραδιά για εμάς μια και θα συμμετέχει η πολυαγαπημένη μας Χάρις που μας έκανε αρκετές φορές τη χάρη να μας χαρίσει την φωνή της στα τραγούδια μας… Θα δοκιμάσουμε μαζί να πιάσουμε το νήμα από την αρχή… Τη συναυλία θα ανοίξει ο φίλος μας ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης που έχει ένα νέο δίσκο. Εγώ προετοιμάζω τον καινούργιο μου δίσκο, από τον Σεπτέμβρη θα βγει ένα νέο κομμάτι και την άνοιξη θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένος. Έτσι θα συνεχίζω να παίζω και να αναρωτιέμαι.

Το δελτίο Τύπου για τη συναυλία σας στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής λέει: «Η όλο και πιο ελλειμματική τους μνήμη, η  ανακύκλωση των λαθών και η διαρκής διάψευση των μεγάλων προσδοκιών (ποιος ξέρει γιατί έτρεφαν) δημιουργεί τη σεναριακή βάση αυτής της παράστασης…». Τι να περιμένουμε;

Προσπαθούμε να γελάμε με τους εαυτούς μας γιατί όσο περνάει ο καιρός γίνεται απρέπεια, πολιτικά μη ορθό αλλά και επικίνδυνο να γελάς έστω και καλόπιστα με τους άλλους. Οπότε με τον Στάθη γελάμε ο ένας με τον άλλο. Υπάρχει ένα παιχνίδι όπου ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλο μέσα στο πρόγραμμα, κάποιες φορές και παρά τη θέλησή του.

Τι απολαμβάνετε στη ζωή;

Τους ανθρώπους, τα πουλιά, τη μουσική, το κολύμπι, το διάβασμα. Μου αρέσει να γνωρίζω πόλεις και να φαντάζομαι εκεί τη ζωή μου και τις ζωές των άλλων.


ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ… ΔΡΑΚΟΥΛΑ

Δείχνετε «κλειστός» άνθρωπος. Η μουσική είναι ο μόνος τρόπος άμεσης επαφής με το κοινό;

Δουλεύω πολύ στη δισκογραφία σαν παραγωγός και συνθέτης, στο ημίφως γενικώς. Αρκετοί άνθρωποι από το σινάφι μου πάσχουν από το σύνδρομο του κόμη Δράκουλα, τη βαριά δυσανεξία στο φως… Ίσως αισθανόμουν πολύ καλύτερα αν εμφανιζόταν και τραγουδούσε η σκιά μου. Δεν μιλώ για τις συναυλίες και το ραδιόφωνο, εκεί αισθάνομαι καλά κατά εξαίρεση, αλλά για τις φωτογραφήσεις, την τηλεόραση κτλ.

Το πιο ωραίο σχόλιο που έχετε ακούσει από κάποιον θαυμαστή;

Το πιο ωραίο σχόλιο είναι η ζεστασιά και η λάμψη στα μάτια,τις περισσότερες λέξεις τις ξεχνώΠΗΓΗ...http://www.tokarfi.gr/manolis-famellos-milame-gia-entechno-san-na-echoume-pathi-dislexia/

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...