Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΠΡΟΣΟΧΗ
Το εικονιζόμενο πορτοφολάκι βρέθηκε σήμερα Τετάρτη, στον πάγκο με τα κοτόπουλα, κατά την διενέργεια της πρωινής λαϊκής αγοράς στους Προμάχους.
Όποιος κύριος ή κυρία το έχασε, μπορεί να το παραλάβει από το "Πράσινο περίπτερο".

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημόσιο Ινστιτουτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή 30 (τριάντα) Μαθητών-τριών για το Σχ. Έτος 2015-16,σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α'),την αριθμ.24571/2015 Απόφαση Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ)» (ΦΕΚ 1553 Β').

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από την
15η μέχρι και 25η Σεπτεμβρίου τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.30π.μ έως και την 1.30 μμ, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2381022340


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ για την επιλογη των υποψηφιων καταρτιζοΜΕνων Δ. ΙΕΚ
i. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου –δίνεται στην Σχολή.
ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία
Δικαίωμα εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
                                                       Η διευθύντρια του ΔΙΕΚ
                                                       Γιαμαλή Ευαγγελία

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του ΚΚΕ στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του ΚΚΕ                                                         στον Πεζόδρομο των ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
      Το ΚΚΕ πραγματοποίησε την προεκλογική του συγκέντρωση στην Πλατεία ΕΠΟΝ ( πεζό-δρομος ) με ομιλητή τον Ουγγρίνο Αλέκο, επικεφαλής του ψηφοδελτίου του στην Πέλλα.
      Στην ομιλία του ο Ουγγρίνος Αλέκος επισήμανε ανάμεσα σε άλλα :
      To εκλογικό μας μήνυμα «Τα δοκίμασες, τους δοκίμασες, τώρα με το ΚΚΕ ανοίγουμε το δρόμο της ανατροπής» απευθύνεται σε όλους Εσάς,  στους εργάτες, στους υπάλληλους, στους άνεργους, στους συνταξιούχους, στους επαγγελματίες και αγρότες αυτοαπασχολούμενους, στους νέους και τις νέες των Γιαννιτσών & του Δήμου Πέλλας και Σας προτρέπει :
       Να γυρίσετε επιτέλους την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα παίρνοντας την τύχη τη δική σας & των παιδιών σας στα δικά σας χέρια. Είναι καιρός πλέον να μη δοθεί από κανένα σας ψήφος στα κόμματα που διεκδικούν να γίνουν κυβέρνηση για λογαριασμό της εξουσίας των εκμεταλλευτών του λαού. Το ΚΚΕ απευθύνεται σ' εσάς που τα δοκιμάσατε και τα είδατε σχεδόν όλα. Απευθύνεται ιδιαίτερα σ' εσάς που στο παρελθόν ίσως είχατε επιλέξει το ΚΚΕ, αλλά στη συνέχεια προτιμήσατε μια πιο άμεση, όπως νομίζατε ή σας φάνηκε, πολιτική λύση. Είπατε να δοκιμάσετε την «πρώτη φορά Αριστερά», με τα σαγηνευτικά συνθήματα, που αποδείχτηκαν αέρας κοπανιστός. Και αποδείχτηκαν αέρας κοπανιστός, ακριβώς γιατί στηρίζονταν σε στρατηγικές υποστήριξης του καπιταλιστικού δρόμου, που φέρνει κρίσεις, φτώχεια, εκμετάλλευση. Σε στρατηγικές υποστήριξης λυκοσυμμαχιών, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
       Σας καλούμε να σκεφτείτε και να ψηφίσετε στις 20 Σεπτέμβρη με βάση την πείρα σας, παλιότε-ρη και πρόσφατη, την δική σας αγωνία & αγανάκτηση για τις εφαρμοζόμενες σε βάρος σας αντι-λαϊκές πολιτικές, «δεξιές», «κεντροδεξιές», «κεντροαριστερές» και «αριστερές». Τα ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια :
       Το 2010 το ΠΑΣΟΚ με τον Γ.Παπανδρέου,  που ενώ έλεγε το περίφημο «λεφτά υπάρχουν», μας οδήγησε στο ΔΝΤ και στο πρώτο βάρβαρο μνημόνιο.
       Το 2012 η ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, που από το πρόγραμμα του Ζαππείου και την καταψή-φιση του πρώτου μνημονίου, μας οδήγησε στο δεύτερο εξ’ίσου βάρβαρο για τους εργαζόμενους & τα λαϊκά στρώματα μνημόνιο.
        Και σήμερα, το 2015, που από το «θα σκίσουμε τα μνημόνια» του κ. Τσίπρα και το Πρόγραμ-μα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, φτάσαμε στο τρίτο μνημόνιο χέρι-με χέρι και με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι & ΑΝΕΛ και οι 500 περίπου εφαρμοστικοί αντιλαϊκοί νόμοι σε πλήρη εφαρμογή και με την συγκατάθεση & συμφωνία της «Αριστερής Πλατφόρμας» του Λαφαζάνη.
         Μας οδήγησαν στο 3ο δυσβάσταχτο μνημόνιο, το «αριστερό μνημόνιο», χειρότερο από τα προηγούμενα, όχι μόνο γιατί περιέχει σκληρά μέτρα, αλλά και γιατί αυτά έρχονται να προστεθούν στα δύο προηγούμενα μνημόνια, που παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται.
           Η μόνη δύναμη που μπορεί η κάθε φτωχογειτονιά σε όλη την Ελλάδα να εμπιστευτεί και να ακουμπήσει γερά πάνω της, είναι μόνο το ΚΚΕ. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Για την εργατική - λαϊκή οικογένεια, τον άνεργο, τον υπάλληλο, τον αγρότη και επαγγελματία, όλους και όλες όσους βιώνουν τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, δεν υπάρχει άλλη λύση.
    Το ΚΚΕ διεκδικεί με καθαρή ματιά κάθε λαϊκή ψήφο, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και χωριό, για την ολόπλευρη ενίσχυσή του, για να βγει δυνατός ο ίδιος ο λαός, για τη δική του προοπτική και εξουσία.
    Μέσα στην πράξη, στη ζωή, άλλωστε, τους έχετε δοκιμάσει όλους. Γνωρίζετε όλοι και όλες πλέον ότι η μεγαλύτερη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα και στην αστική τάξη, είναι ότι με τη μάσκα της «αριστερής» κυβέρνησης υλοποιεί τέτοιας σκληρότητας μέτρα, που καμιά κυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια δε θα μπορούσε να πάρει, κάτω από το φόβο της λαϊκής αντίστασης, κινητοποίησης και κατακραυγής.

     Αγρότη & αγρότισσα του κάμπου της Πέλλας
      Συνεχίστηκε και με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ο ανελέητος διωγμός, που ζήσαμε προηγούμενα και με τις κυβερνήσεις ΝΔ & ΠΑΣΟΚ, με στόχο ξεκάθαρο το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς σύμφω-να με τις επιταγές της ΚΑΠ της ΕΕ.
     Τώρα όλοι αυτοί που ψήφισαν και το 3ο μνημόνιο Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ) μας λένε πως δήθεν θα πάρουν αντισταθμιστικά μέτρα.  Στην ουσία εξαπατούν τη φτωχο-μεσαία αγροτιά ακόμη μια φορά, αφού τα μέτρα που υπόσχονται μαζί με την εφαρμογή από φέτος και της νέας ΚΑΠ της ΕΕ,  θα απελευθερώσουν τον ανταγωνισμό, επιταχύνοντας τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στα χέρια των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, οδηγώντας στο ξεκλήρισμα τη φτωχομεσαία αγροτιά.

       Με το τρίτο  μνημόνιο επιβάλλονται  μέτρα - « φωτιά»  όπως:
   Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από 13 % σε 26% από το πρώτο ευρώ & Αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 27,5% στο 100%.
   Κατάργηση της απαλλαγής από φόρο των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων για ποσό έως 12.000 €
   Αύξηση ΦΠΑ από 13% στο 23% σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα λαϊκά στρώματα, στα αγροτικά εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κτηνοτροφές κλπ) και υπηρεσίες στην αγροτική παραγωγή
   Κατάργηση της επιστροφής  για τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες.
   Μείωση στο μισό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης για τον προϋπολογισμό του 2016.
   Αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.
   Σχεδιάζεται ο τριπλασιασμός εισφορών στον ΟΓΑ, ενώ ήδη το 38% δεν έχει να πληρώσει τον ΟΓΑ. Αυξάνονται οι κρατήσεις στις αγροτικές συντάξεις για την υγεία, κ.ά.

    Βοηθούν αυτά και παρόμοια μέτρα την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, που κατά τα λεγόμενά τους θα είναι ο κινητήριος μοχλός για να βγεί η χώρα από την καπιταλιστική οικονομική κρίση ;
Αγρότη & Αγρότισσα των Γιαννιτσών μην τους εμπιστεύεσαι πλέον. Τους δοκίμασες ! Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις τη δική σου δύναμη με ισχυρό ΚΚΕ !
      Λίγες μόλις μέρες πριν από την κάλπη, νέες παγίδες στήνονται μπροστά στο λαό. Για να τον πείσουν ότι έχει μία και μόνη επιλογή :
      Να επιλέξει ποιος θα ολοκληρώσει τη σφαγή του, ποια κυβέρνηση θα υλοποιήσει το 3ο και φαρμακερό μνημόνιο, το οποίο υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά όλοι μαζί το ψήφισαν με τη ΝΔ, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. Ζητάνε από το λαό να πει ΝΑΙ στη σφαγή των δικαιωμάτων του, στη σφαγή του μισθού και της σύνταξης, στη σφαγή της Ασφάλισης, της Παιδείας, της Υγείας.
      Να πει ΝΑΙ στη σφαγή της ζωής του, στη ζωή των παιδιών του, για να μείνει αλώβητο το κεφαλαίο, να ανακάμψουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.
     Στο χέρι μας είναι τις επόμενες μέρες να αχρηστεύσουμε, μία προς μία, τις παγίδες που στήνουν. Μπορούμε με δυνατό ΚΚΕ να αντιπαλέψουμε το μνημόνιο που χρεοκοπεί το λαό.
     - Να απαλλαγούμε από τους πραγματικούς υπεύθυνους : την εξουσία του κεφαλαίου και τις ενώσεις του.

     Με δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού, ανοίγουμε το δρόμο της ανατροπής. Υπάρχει λύση. Αυτήν σας προτείνει το ΚΚΕ» !

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού που ελήφθη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (α.α: 23/2015) και ισχύει από σήμερα Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, τα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται ως εξής:
Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.
Πιο αναλυτικά:
1.Σήμερα Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2015 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία και σταδιακά στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πιθανόν την Κεντρική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.
2.Αύριο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 τα έντονα φαινόμενα, τα οποία θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στις προαναφερθείσες περιοχές αργά τη νύχτα και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.
3.Μεθαύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ www.emy.gr.
Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους.
Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ. συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες:

  • Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
  • Αν πρόκειται να μετακινηθούν, να ενημερωθούν για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

ΣΕ ΡΥΘΜΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Η Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ


Σε «ρυθμό» εκλογών οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας


Έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου.

Τα στελέχη εργάζονται από την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή του συνόλου του εκλογικού υλικού που θα γίνει σταδιακά μέχρι και το σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, έχουν γίνει οι πρώτες επαφές με τους τέσσερις Δήμους της Πέλλας με τους οποίους υπήρχε άψογη συνεργασία στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες όπως και στην περίπτωση του δημοψηφίσματος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για ρυθμίσεις θεμάτων και λεπτομερειών.


Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης έδωσε εντολή ώστε οι υπηρεσίες να ενημερώνουν άμεσα τους πολίτες της Π.Ε. Πέλλας τις επόμενες ημέρες για την εξέλιξη των διαδικασιών παρέχοντας διευκρινίσεις και οδηγίες ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. 

TO ΚΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ"


Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ : Δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα για τις ανάγκες των μονοπωλίων προβλέπει η στρατηγική της ΕΕ για την "ενεργό γήρανση"

Τη στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με γνώμονα τις ανάγκες των μονοπωλίων και την κατεδάφιση των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας στο όνομα της "ενεργού γήρανσης" κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης σε σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ομιλία του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ έχει ως εξής :

"Το εύηχο περιτύλιγμα της "ενεργού γήρανσης" κρύβει τη μελετημένη στρατηγική των μονοπωλίων, ΕΕ και κυβερνήσεων για την ολοκληρωτική κατεδάφιση των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας. Το κεφάλαιο χρειάζεται έμπειρο εργατικό δυναμικό για δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, με σχέσεις εργασίας λάστιχο, με μισθούς πείνας, να συμπληρώνουν κάποιο επίδομα φτωχοκομείου που θα βαφτίζεται σύνταξη. Η υγεία γίνεται ατομική ευθύνη των ηλικιωμένων που πρέπει να πασχίζουν για "αυτόνομη διαβίωση", ενώ έχουν πληρώσει μια ζωή για ασφαλιστικές εισφορές. Και παράλληλα οι ηλικιωμένοι καλούνται να τροφοδοτούν τη νέα χρυσοφόρα "ασημένια οικονομία" των επιχειρήσεων που πουλάνε τις λεγόμενες υπηρεσίες "υγιούς" γήρανσης. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετείτε και έχει χρεοκοπήσει, οδηγεί στη βαρβαρότητα του να πληρώνεις μέχρι το θάνατο. Σε αυτή τη βαρβαρότητα οδηγούν τα  μνημόνια και τα μέτρα που προωθούν τα κόμματα της ΕΕ, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιτάξουν τη δική τους δύναμη και συμμαχία, στο δρόμο της ανατροπής αυτού του σάπιου συστήματος που δεν παίρνει από γιατρειά".


09/09/2015                                                                 Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΤΑ ΟΚΤΩ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΦΤΩΧΗΣ ΜΑΝΑΣ

Σίγουρα η αγάπη που νιώθει μία μάνα για το παιδί της, δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο είδος αγάπης. Παρά τις όποιες δυσκολίες και τα εμπόδια, οι μανάδες πάντα καταφέρνουν να βάλουν πρώτα τα παιδιά τους, ακόμη και αν οι ίδιες καταλήξουν τελευταίες.
Στην ιστορία που ακολουθεί μια μητέρα έπρεπε να πει αρκετά ψέματα στο γιο της για να τον μεγαλώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τώρα που αποκαλύφθηκε η αλήθεια, η ιστορία της έγινε παγκοσμίως γνωστή.
Έχετε κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο για τα παιδιά σας ή θα το κάνατε αν χρειαζόταν; Αν πιστεύετε ότι οι μητέρες αξίζουν μόνο σεβασμό και θαυμασμό, διαβάστε την παρακάτω ιστορία και θα αλλάξετε γνώμη...
Η ιστορία ξεκίνησε όταν ήμουν παιδί. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή και ποτέ δεν είχαμε αρκετό φαγητό. Η μητέρα μου πάντα μου έδινε το δικό της πιάτο κι έλεγε «Φάε αυτό το ρύζι γιε μου εγώ δεν πεινάω».
Αυτό ήταν το πρώτο ψέμα της μητέρας μου.
Καθώς μεγάλωνα, η μητέρα μου περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της, ψαρεύοντας σε ένα ποτάμι. Έτσι από τα ψάρια που έπιανε, θα μπορούσε να μου προσφέρει ένα καλύτερο φαγητό για την ανάπτυξή μου. Καθώς έτρωγα, κάθονταν δίπλα μου και έτρωγε και αυτή ότι κρέας έμενε στα κόκαλα. Όταν της πρόσφερα από το φαγητό μου, έλεγε «Φάε το φαγητό σου γιε μου, δεν μου αρέσουν εμένα τα ψάρια»
Αυτό ήταν το δεύτερο ψέμα
Αργότερα για να μπορέσω να σπουδάσω, έψαξε και βρήκε μία δεύτερη δουλειά. Ανακύκλωνε παλιά κουτιά από χαρτόνι και αυτό της έδινε κάποια επιπλέον χρήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ ξύπνησα και την βρήκα με ένα μικρό κερί να δουλεύει ακόμη. Της είπα να έρθει για ύπνο, αλλά μου απάντησε πως δεν είναι κουρασμένη.
Αυτό ήταν το τρίτο της ψέμα
Όταν έφτασαν οι τελικές εξετάσεις ζήτησε άδεια από τη δουλειά της για να με συνοδεύσει. με περίμενε μέσα στη ζέστη για ώρες και όταν τελείωσα ήρθε κοντά μου και μου έφερε ένα μπουκάλι με κρύο νερό. Την είδα κουρασμένη και εξαντλημένη και της είπα να το πιει εκείνη. Η απάντησή της ήταν «Δεν διψάω γιε μου, πιες το εσύ να δροσιστείς».
Αυτό ήταν το τέταρτο ψέμα της μητέρας μου
Μετά το θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα μου έπρεπε να βρει τρόπο να καλύψει τις ανάγκες μας. Η κατάσταση της οικογένειάς μας χειροτέρευε και δυστυχώς όλα τα βάρη περνούσαν από πάνω της. Κάποιοι γείτονες της έλεγαν ότι πρέπει να παντρευτεί ξανά και να φτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Αυτή όμως έλεγε «Δεν είμαι εγώ για τέτοια, είμαι μεγάλη γυναίκα με παιδί και δεν χρειάζομαι την αγάπη κανενός».
Αυτό ήταν το πέμπτο ψέμα της μητέρας μου…
Αφού τελείωσα τις σπουδές μου και έπιασα δουλειά, ήταν ώρα για τη μητέρα μου να ξεκουραστεί, αλλά δεν ήθελε. Πήγαινε κάθε μέρα στη λαϊκή αγορά και πουλούσε κάποια λαχανικά για να καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Εγώ δούλευα μακρυά και κάθε μήνα με το που έπαιρνα το μισθό μου, της ετοίμαζα ένα δέμα με τρόφιμα και διάφορα καλούδια, της έβαζα και ένα φάκελο με λεφτά και της τα έστελνα. Αυτή όμως τις περισσότερες φορές, κρατούσε τα πάντα εκτός από τα λεφτά. Με την πρώτη ευκαιρία μου τα έστελνε πίσω και μου έγραφε «Αγόρι μου δεν χρειάζομαι χρήματα, δόξα τον Θεό έχω αρκετά για να ζήσω. Κράτησε τα εσύ που είσαι νέος και έχεις ανάγκες».
Αυτό ήταν το έκτο της ψέμα
Μετά από 3 χρόνια δουλειάς και μεταπτυχιακών σπουδών, μία μεγάλη εταιρεία εμφανίστηκε στο δρόμο μου, η οποία με προσέλαβε με πολύ καλό μισθό και μου χρηματοδότησε το διδακτορικό που πάντα ονειρευόμουν. Τότε γύρισα και είπα στη μητέρα μου ότι η τύχη μας χαμογέλασε. Της ζήτησα να έρθει μαζί μου, να σταματήσει να δουλεύει και επιτέλους να απολαύσει και αυτή κάποιες στιγμές από τη ζωή της. Εκείνη όμως μου είπε, «Άσε με γιε μου στον τόπο μου, εγώ ¨είμαι μια χαρά, κοίτα να κάνεις εσύ τη ζωή σου καλύτερη και μην κοιτάς εμένα.»
Αυτό ήταν το έβδομο ψέμα που μου είπε…
Στα γεράματά της απέκτησε καρκίνο στο στομάχι. Σε εμένα όμως δεν είπε τίποτα. Μία μέρα όμως αποφάσισα να πάω την δω χωρίς να την προειδοποιήσω. Όταν μπήκα στο σπίτι αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Γερασμένη και εξασθενημένη καθόταν στο κρεβάτι, προσπαθούσε να γελάσει αλλά φαινόταν ότι έκανε υπερπροσπάθεια. Καθώς με κοιτούσε, με έπιασαν τα κλάματα, δεν άντεξα...
Τότε γύρισε και μου είπε «Γιε μου μην κλαις και μην στεναχωριέσαι, εγώ είμαι μια χαρά» και μου κράτησε το χέρι.
 Αυτό ήταν το όγδοο ψέμα της κι εκείνη τη στιγμή έκλεισε τα μάτια της για πάντα.
Πηγήfanpage

ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ;

 
Το πρωί της Τετάρτης πήγα στην κηδεία του παππού του συζύγου μου, που απεβίωσε 93 ετών. Ενώ πολλοί συγγενείς βρίσκονταν γύρω από τον τάφο του, δεν σταμάτησα να σκέφτομαι πόσο παράξενος και περίεργος είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε μόλις λίγες ημέρες πριν. Αντιθέτως, υπήρχε ένας  σωματικά υγιής, χαμογελαστός, ζεστός άνθρωπος. Και τώρα, το σώμα του είχε τοποθετηθεί σ' ένα ξύλινο κουτί, και κατέβαινε μέσα σε μια τρύπα,  μόλις λίγα μέτρα μακριά από τη δακρυσμένη χήρα, τα παιδιά και τα εγγόνια του.
Η Emily, η τρίχρονη  ανιψιά μου, βρισκόταν δίπλα στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της κηδείας, αναμασώντας Cheerios. Κάποια στιγμή ρώτησε:
"Τι κάνουμε εδώ;»
"Λέμε αντίο στον Opa," ψιθύρισε η μαμά της .
"Αντίο-αντίο, Opa!" αναφώνησε χαρούμενα η Emily.
Η μητέρα της ξέσπασε σε δάκρυα.
«Τι συμβαίνει, μαμά;" αναρωτήθηκε η Emily.
Ήταν μια από τα πολλές γλυκόπικρες στιγμές εκείνου του πρωινού, μια υπενθύμιση ότι ακόμη και δίπλα στο θάνατο, η ζωή συνεχίζεται. Σκεφτόμουν γι 'αυτό όλη την ημέρα, βλέποντας την Emily να γελάει και να τρέχει σ' ένα διαμέρισμα γεμάτο θλιμμένους πενθούντες. Πότε άραγε  ένα παιδί κατανοεί την έννοια του θανάτου;
434669271_5d8907f09b_o-1-990x556
Οι ψυχολόγοι ερευνούν από το 1930 τις σκέψεις των παιδιών για το θάνατο. Κρίνοντας αυτές τις απόψεις με βάση τις σύγχρονες απόψεις, κάποιες από αυτές τις πρώτες μελέτες φαίνονται λίγο εκκεντρικές. Στην πρώτη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 1934, οι γιατροί πήραν συνέντευξη από αγόρια που ζούσαν σ' ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, καταγράφηκαν οι απαντήσεις των αγοριών μετά την πτώση μιας κούκλας που έκανε δυνατό θόρυβο μόλις χτυπούσε στο έδαφος.
Μία από τις πρώτες και πιο διάσημες μελέτες, έγινε από την Ουγγαρέζα ψυχολόγο Maria Nagy. Πήρε συνεντεύξεις από 400 παιδιά που ζούσαν στη Βουδαπέστη αμέσως μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, μια εποχή που ο θάνατος ήταν παντού. Ζήτησε απλά να της απαντήσουν, είτε με λέξεις είτε με  εικόνες, "Τι είναι ο θάνατος;"
Μόνο μία μελέτη εξέτασε το θέμα αυτό στη δεκαετία του 1950, ακολουθούμενη από οκτώ μελέτες τη  δεκαετία του '60, και εικοσιτέσσερις μελέτες στη δεκαετία του '70. Σχεδόν όλες αυτές οι μελέτες, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 1984, στηρίχθηκαν σε συνεντεύξεις παιδιών. Σε κάποιες από αυτές, όπως της Nagy, χρησιμοποιήθηκαν γενικές ερωτήσεις, ενώ άλλες ήταν πιο συγκεκριμένες, ζητώντας απαντήσεις για ερωτήματα όπως: "Μπορεί ένας νεκρός  να επανέλθει τη ζωή; Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον που δεν θα μπορούσε να πεθάνει; Θα πεθάνετε;"
Ανεξαρτήτως ηλικίας του ερωτώμενου, ο θάνατος δεν είναι εύκολο να ορισθεί. Αλλά για τους σκοπούς της έρευνας, οι επιστήμονες σταθμίζουν το πόσο καλά  κατανοούν το θάνατο τα παιδιά,  εξετάζοντας τρεις ειδικές πτυχές της έννοιας του θανάτου.
Η πρώτη είναι η μη αναστρεψιμότητα του θανάτου. Όταν το σώμα είναι νεκρό, δεν μπορεί να ζωντανέψει πάλι. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Μιλούν με τους νεκρούς σαν να πήγαν αυτοί σε ένα ταξίδι ή να πήραν έναν υπνάκο, και αφήνουν μέσα τους ανοιχτό το ενδεχόμενο οι νεκροί να καταφέρουν να επανέλθουν πίσω στη ζωή με τη βοήθεια του νερού, τροφίμων,της ιατρικής, ή της μαγείας. Τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το αμετάκλητο του θανάτου γύρω στην ηλικία των 4 ετών. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις το 10% των τρίχρονων παιδιών  κατανοούν τη μη αναστρεψιμότητα του θανάτου, σε σύγκριση με το 58 % των παιδιών 4 ετών.
Οι άλλες δύο πτυχές του θανάτου μαθαίνονται λίγο αργότερα, συνήθως μεταξύ της ηλικίας των 5 και 7 ετών. Η μία πτυχή, που ονομάστηκε «μη λειτουργικότητα», είναι η γνώση ότι το νεκρό σώμα δεν μπορεί πλέον να κάνει πράγματα που ένας ζωντανός οργανισμός μπορεί να κάνει. Πριν από αυτή την ηλικία, τα παιδιά απαντούν καταφατικά σε ερωτήσεις όπως, "Μπορεί ένας νεκρός να αισθανθεί", "Αν κάποιος πεθάνει, θα μπορεί να τρώει;", " "Μπορεί να κινηθεί; ", "Μπορεί να ονειρευτεί;"
Στη συνέχεια υπάρχει το χαρακτηριστικό του θανάτου που μπερδεύει περισσότερο, τουλάχιστον εμένα: η καθολικότητα του. Κάθε ζωντανός οργανισμός πεθαίνει, κάθε φυτό, κάθε ζώο, κάθε άνθρωπος. Όλοι έχουμε ημερομηνία λήξης. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πριν το κατανοήσουν αυτό τα παιδιά, πιστεύουν ότι υπάρχουν ορισμένες ομάδες ανθρώπων που προστατεύονται από το θάνατο, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι. Χωρίς αμφιβολία, τα περισσότερα παιδιά καταλαβαίνουν ότι μερικοί άνθρωποι πεθαίνουν, πριν ακόμα συνειδητοποιήσουν ότι και τα ίδια θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Ακόμη και τα παιδιά που κατανοούν ότι μια μέρα θα 'χαθούν',  έχουν την τάση να πιστεύουν ότι ο θάνατός τους θα επέλθει μόνο στο μακρινό μέλλον, όταν θα είναι γέροι.
Αυτά όλα είναι γενικότητες και τάσεις. Κάποια παιδιά αναπτύσσονται πιο γρήγορα από άλλα. Επιπλέον, κάποιες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι συναισθηματικώς τραυματικά γεγονότα - όπως η απώλεια ενός γονέα - μπορεί να επιταχύνει την κατανόηση της έννοιας του θανάτου από το παιδί.
Η επιστημονική έρευνα με βοήθησε να εξηγήσω την αντίδραση της ανιψιάς μου στην κηδεία. Αλλά είναι περίεργο να απλοποιείται ο θάνατος σαν να ήταν οποιαδήποτε άλλη πρώιμη γνωστική αντίληψη, όπως η μονιμότητα ενός αντικειμένου ή θεωρία του νου. Είμαι 26 χρόνια μεγαλύτερη από την ανιψιά μου και ακόμα δεν μπορώ να κατανοήσω το θάνατο. Αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρω ποτέ.
vch5
   της Virginia Hughes

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕ ΜΙΣΕΙ;Σε ποιον δεν αρέσει να είναι αγαπητός στην δουλειά του και ακόμη περισσότερο να τον συμπαθεί το αφεντικό του; Υπάρχει όμως και η πιθανότητα το αφεντικό σου να μην σε συμπαθεί σαν άτομο αλλά να μην μπορεί να σου το πει γιατί η σχέση σας θα πρέπει να κρατηθεί σε επαγγελματικό επίπεδο.

 Ακόμη και τότε υπάρχουν σύμφωνα με έρευνες κάποια σημάδια που θα σε κάνουν να καταλάβεις ότι δεν είσαι το άτομο με το οποίο το αφεντικό θα ήθελε να βγει για μπύρα. Για να μην πηγαίνεις στα τυφλά αυτά είναι τα 20 σημάδια για να καταλάβεις ότι το αφεντικό σου μισεί. 

    1. Έχεις «αυτό» το προαίσθημα. Αν νιώθεις ότι το αφεντικό σου μπορεί να μην σε συμπαθεί μπορεί να έχεις και δίκιο. 

    2. Δε σε συμπεριλαμβάνει σε σημαντικές αποφάσεις. Αν το αφεντικό σου δεν ζητάει την άποψη σου πάνω σε ζητήματα που αφορούν εσένα και την δουλειά σου, είναι πολύ πιθανό να μην εμπιστεύεται την άποψή σου.

     3. Δεν σε κοιτάει στα μάτια. Είναι δύσκολο για κάποιον που όταν σε βλέπει νευριάζει να σε κοιτάει στα ματιά χωρίς να προδίδει τον εκνευρισμό του, για αυτό το αποφεύγει.

     4. Δεν χαμογελάει όταν είσαι τριγύρω. Αυτό δεν αφορά την κακή διάθεση μιας τυχαίας μέρας, αλλά όταν νιώθεις ότι το αφεντικό σου κάνει προσπάθεια να μην χαμογελάει όταν είστε στον ίδιο χώρο. 

    5. Σε κρίνει συνέχεια για μικροπράγματα και για ένα περίεργο λόγο μόνο εσένα. Μήπως δεν σε εμπιστεύεται ή σε αντιπαθεί τόσο που προσπαθεί να σου κάνει την ζωή δύσκολη με συνεχόμενες παρατηρήσεις; 

    6. Σε αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι. Αν το αφεντικό σου παίρνει τις σκάλες όταν σε βλέπει να περιμένεις το ασανσέρ θα πρέπει να ανησυχήσεις.  

   7. Κάνει σαν να μην είσαι εκεί. Αν το πρωί σε προσπερνάει χωρίς να σου πει ούτε "καλημέρα", υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην σε συμπαθεί.

     8. Οι απαντήσεις του είναι κοφτές. Αν στην ερώτηση "τι κάνετε" παίρνεις ένα ξερό "καλά" τότε μάλλον δεν θέλει και πολλά πολλά μαζί σου.

     9. Η στάση του σώματός τους προδίδει αρνητισμό. Παρατηρείς το αφεντικό σου να του γυρνάει τα μάτια του ή να στέκεται με τα χέρια σταυρωμένα όταν του μιλάς; Δεν μπορεί να είναι καλό σημάδι αυτό. 

    10. Η πιο συχνή επαφή που έχεις με το αφεντικό είναι μέσω email; Αν το αφεντικό σου δεν σε συμπαθεί θα αποφεύγει και όσο μπορεί τις προσωπικές επαφές δεν μπορεί να είναι καλό σημάδι για την σχέση σας.

     11. Η πόρτα είναι πάντα κλειστή. Η μονίμως κλειστή πόρτα του γραφείου του δεν μπορεί να είναι φιλικό σημάδι.

     12. Διαφωνεί συνέχεια μαζί σου. Αν για οποιαδήποτε ιδέα που φέρνεις στο τραπέζι το μόνο που ακούς είναι "όχι", το αφεντικό σου παίζει να σε μισεί.

     13. Δεν σε ρωτάει ποτέ πράγματα από την προσωπική σου ζωή. Αν έχεις παρατηρήσει ότι το αφεντικό σου μιλάει με τους άλλους για την οικογένεια και τα παιδιά τους και με εσένα μόνο για δουλειά, δεν μπορεί να σε συμπαθεί και τόσο. 

    14. Σου βάζει δουλειές που κάνεις άλλος δεν θέλει να κάνει; Προφανώς δεν πιστεύει στις ικανότητές σου και ούτε πρόκειται.

     15. Δεν κάνει ποτέ σχόλια για την δουλειά σου. Τα σχόλια που παίρνεις από το αφεντικό σου είναι πολύτιμα και σε κάνουν να εξελίσσεσαι. Αν δεν τα έχεις σημαίνει ότι δεν πιστεύει ούτε για σένα ούτε στις επιδόσεις σου.

    16. ... ή κάνει μόνο αρνητικά σχόλια και συνήθως μπροστά σε άλλους. Αν σε κριτικάρει συνέχεια και μπροστά σε άλλους υπαλλήλους προφανώς θέλει να σε ντροπιάσει και αυτό σίγουρα δεν είναι σημάδι συμπάθειας. 

    17. Δεν είσαι ποτέ στα αστεία του ή στα πειράγματα του. Το πείραγμα σε μία ομάδα είναι κάτι που συνηθίζεται στις δουλειές και αν το αφεντικό σου δεν νιώθει αυτή την οικειότητα με σένα μάλλον δεν είσαι και η αδυναμία του.  

   18. Σου κλέβει τις ιδέες. Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα αλλά σίγουρα και αδιάψευστο στοιχείο ότι το αφεντικό σου δεν σε υπολογίζει καθόλου. 

    19. Ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ που έχεις αναλάβει μεταφέρεται σε άλλον υπάλληλο. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο σε μία εταιρεία αλλά αν παρατηρήσεις ότι το κάνει συχνά η κίνηση αυτή σίγουρα περιλαμβάνει δόλο. 

    20. Χάνει το ενδιαφέρον του για σένα σε δευτερόλεπτα. Του μιλάς, σε διακόπτει συνέχεια και δεν αλλάζει εντελώς θέμα συζήτησης προφανώς σκοτίστηκε για αυτό που του λες και θέλει απλά να σε ξεφορτωθεί. 

Η ΠΙΟ ΡΟΚ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥΗ Ελένη Σκανδάλου κατεβαίνει με τη Λαϊκή Ενότητα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Κατάγεται απ' το Αγρίνιο αλλά ζει στην Αθήνα. 

   Η λίστα Αιτωλοακαρνανίας της Λαϊκής Ενότητας για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου έχει ως εξής: 

Γιάννης Κολοβός, Θανάσης Γαλατάς, Βαλάντη Ευπατρίδη, Ηλίας Γεωργαλής ,Παναγιώτα Πολιτοπούλου, Δημήτρης Καζάκος, Ελένη Σκανδάλου, Γιώργος Κωλέτσης, Κώστας Κούστας.

   Με δυο λόγια είναι πρόπροτελευταία στη λίστα, άρα όσους βουλευτές και να έβγαζε η ΛΑΕ δυστυχώς η κα Σκανδάλη δεν θα βρεθεί, αυτή τη φορά τουλάχιστον στη Βουλή.

   Να μερικά ευρήματα απ' το Facebook της: 

ΑΡΗΣ ΔΗΜΟΚΙΔΗΣ 


Πηγή: www.lifo.gr

Η ΚΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΜΠΟΝ ΤΖΟΒΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑΟι κινεζικές αρχές αποφάσισαν να ματαιώσουν τις προγραμματισμένες συναυλίες του  Τζον Μπον Τζόβι καθώς ο γνωστός ροκ σταρ έχει εκφραστεί στο παρελθόν υπέρ του Δαλάι Λάμα. 

           Παρότι η Κίνα δεν έχει δώσει κάποια επίσημη δικαιολογία για την απόφαση της, ο Τύπος εικάζει ότι η ματαίωση αυτή έχει σχέση με το «Χρόνια Πολλά» που είχε ευχηθεί ο Τζον Μπον Τζόβι τον Ιούλιο στον θρησκευτικό ηγέτη του Θιβέτ. 

  Σε μια παλιότερη συναυλία ο Τζον Μπον Τζόβι είχε χρησιμοποιήσει ως φόντο μια τεράστια φωτογραφία του Δαλάι Λάμα.

   Στο παρελθόν η Κίνα είχε απαγορεύσει συναυλίες των Maroon 5 και της Μπγιορκ, που είχε τραγουδήσει το τραγούδι «Θιβέτ Θιβέτ» σε συναυλία της στη Σαγκάη. Πηγή: www.lifo.gr

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΗ ιστορία που ακολουθεί είναι πραγματική: 
Ο Γιάννης, 20 ετών, βρίσκεται σε τελικό στάδιο πνευμονικής ανεπάρκειας λόγω κυστικής ίνωσης. Η μεταμόσχευση πνεύμονα θεωρείται το πιο δύσκολο είδος μεταμόσχευσης, στην Ελλάδα δεν γίνεται καθόλου και στην Ευρώπη λίγα προγράμματα θεωρούνται επιτυχή. Ανάμεσα σε αυτά, αυτό της Αυστρίας και κάποια ελάχιστα στην Γαλλία, με κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά ασθενή.

 Τότε, το 2012, ο Σύλλογος μας προσπάθησε να "ανοίξει την πόρτα" της Ιταλίας, όπου το κόστος είναι εξαιρετικά χαμηλότερο, περίπου 70.000 ευρώ ανά ασθενή, όμως για μια ακόμη φορά ο κρατικός μηχανισμός "κόλλησε". 
Ο Δημήτρης Κοντοπίδης είναι Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης
Ο Δημήτρης Κοντοπίδης είναι Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης

 Για μια ακόμη φορά ξεκινούσε ένα γραφειοκρατικό "σαφάρι". Ενώ ο εικοσάχρονος Γιάννης πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας για τα έξοδα προμεταμοσχευτικού ελέγχου παρόλο μάλιστα που ήταν ανασφάλιστος, κι όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά. Τελευταία στιγμή όμως τον καλούν από τον ΕΟΠΠΥ για να τον ενημερώσουν ότι λείπουν κάποια τυπικά έγγραφα χωρίς τα οποία το ραντεβού δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Σπεύδω στον ΕΟΠΠΥ σχεδόν πανικόβλητος καθώς οι ώρες που μετράμε είναι πλέον πολύτιμες.

   Είναι Παρασκευή και εάν μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρχει η απαιτούμενη έγκριση το ραντεβού της Δευτέρας θα πρέπει να ακυρωθεί. Καταφέρνω να μεταδώσω το έκτακτο της περίπτωσης στους υπαλλήλους. Δείχνουν να κατανοούν την κρισιμότητα, όμως δεν μπορούν να κάνουν και πολλά.Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ του οποίου απαιτείται η υπογραφή απουσιάζει. Ζητάω να πάρουν απόφαση τα μέλη του Δ.Σ. δια της περιφοράς -δηλαδή από το τηλέφωνο - (κάπου το είχα ακούσει ότι γίνεται σε ώρα ανάγκης) αλλά δεν μου δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Καταλαβαίνω από τον γενικό εκνευρισμό που επικρατεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Επιμένουν και με διώχνουν λέγοντας ότι θα κάνουν ό,τι απαιτείται. Είμαι σίγουρος πως αν το αφήσω έτσι, το ραντεβού θα χαθεί. Και δεν είναι απλά ένα ραντεβού, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο Γιάννης είναι σε άσχημη κατάσταση. Το επόμενο ραντεβού ίσως είναι σε ένα μήνα και ίσως τότε να είναι πολύ αργά.

   Πηγαίνω στο Σισμανόγλειο. Ζητώ επειγόντως την Διοικήτρια η οποία ανταποκρίνεται άμεσα. Επικοινωνεί κατευθείαν με το γραφείο του Υπουργού. Δίνεται άμεσα εντολή στον ΕΟΠΠΥ να προχωρήσει την υπόθεση. Φανερά εκνευρισμένοι πλέον στον ΕΟΠΠΥ, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είχα το θράσος να τους εμπλέξω όλους. Η Διοικήτρια με επιβεβαιώνει πως όλα τακτοποιήθηκαν. Έχω πλέον την αίσθηση ότι μπορώ να επιστρέψω σπίτι μου ήρεμος. Έχει μεσολαβήσει ο ίδιος ο Υπουργός. Ο Γιάννης θα ταξιδέψει. Θα προσπαθήσει για μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή καθώς μέχρι σήμερα η οικονομική κατάσταση της οικογένειας του δεν του επέτρεπε να έχει την απαιτούμενη ιατρική υποστήριξη. Βλέπεις οι χρόνιες ασθένειες χτυπάνε περισσότερο τους οικονομικά αδύναμους. Αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, θεραπείες και ενημέρωση. Ας είναι, πλέον χαμογελάω. Το καθήκον μου προς τον συνασθένη μου το έκανα.

   Πριν καταλήξω σπίτι περνάω από τον ΕΟΜ να ευχαριστήσω προσωπικά την υπεύθυνη του ΕΟΜ, η οποία μας βοηθάει με όλες της τις δυνάμεις, παρότι τα 3 άτομα προσωπικό δεν επαρκούν για να βγει η 24ωρη δουλειά. Την συναντώ εκνευρισμένη. Το ραντεβού το είχαμε χάσει. Ποιο ήταν το τελικό χαρτί που έλειπε ή ποιος ήταν υπεύθυνος που το ραντεβού χάθηκε δεν θα το μάθουμε ποτέ. Απλά το βαφτίζουμε γραφειοκρατία!

   Τελικά ο Γιάννης ταξίδεψε στην Ιταλία τρεις μήνες αργότερα. Τόσο πήρε να διευθετηθεί το θέμα και να πειστούν οι Ιταλοί εκ νέου ότι τα έξοδα του ασθενούς θα καλυφθούν. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στην Αυστρία παρά το τεράστιο κόστος όχι μόνο της μεταμόσχευσης, αλλά και του προμεταμοσχευτικού ελέγχου. 

  Το καλοκαίρι άνοιξε κέντρο μεταμοσχεύσεων στο νοσοκομείο Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη. Ενημερωθήκαμε ότι είναι πλήρως οργανωμένο και στελεχωμένο. Βεβαίως και κάποια στιγμή στην Ελλάδα έπρεπε να γίνει η αρχή. Να γλιτώσουμε τα τεράστια κόστη αποστολών στο εξωτερικό. Με όλες όμως τις παραπάνω εμπειρίες οφείλω να είμαι επιφυλακτικός. Όχι, δεν φοβάμαι για τους γιατρούς μας τους οποίους θεωρώ ικανότατους. Αυτό που με τρομάζει είναι η οργάνωση και η στήριξη από την Πολιτεία. Όταν το βασικότερο μας πρόβλημα είναι οι δότες, πως μπορεί να λειτουργήσει ένα κέντρο χωρίς μοσχεύματα; Υπάρχει μια βασική αρχή στις μεταμοσχεύσεις: «No donor, no transplant» ότι δηλ χωρίς δότη, μεταμόσχευση δεν γίνεται. Όταν στην Ελλάδα μια «καλή» χρονιά έχουμε 80 δότες και το 2014 μετά βίας θα φτάσουν τους 50 οι δότες,κάτι δεν πάει καλά.

   Η έμφαση πρέπει να δοθεί στις διαδικασίες δωρεάς. Και όχι δεν εννοούμε τον κόσμο, τους πολίτες δηλαδή. Δεν φταίει ο κόσμος που δεν υπάρχουν δότες, παρ' ότι εύκολα ξεστομίζεται ως δικαιολογία συχνά ακόμα και από τους πλέον αρμόδιους. Όλα ξεκινούν από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι γιατροί των ΜΕΘ είναι αυτοί που οφείλουν να ενημερώνουν την οικογένεια του δότη για τη δυνατότητα της δωρεάς προκειμένου εκείνοι να συναινέσουν ή να αρνηθούν. Η διαδικασία αυτή ως ιατρική πράξη είναι ιδιαίτερα απαιτητική, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα για τους γιατρούς. Υπό το πρίσμα της έλλειψης προσωπικού στις ΜΕΘ η διαδικασία γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Ένα περιστατικό δωρεάς οργάνων μπορεί να απασχολήσει τους γιατρούς έως και 24 ώρες πέραν της κανονικής τους εφημερίας, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσης. Πέραν τούτου οι γιατροί των ΜΕΘ οφείλουν να λάβουν ειδική και διαρκή εκπαίδευση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των οργάνων προς μεταμόσχευση.

   Τα 450 εκατ. ευρώ που ξοδεύονται ετησίως για αμφιβόλου ποιότητας αιμοκαθάρσεις νεφροπαθών και για μεταμοσχεύσεις σε Έλληνες ασθενείς στο εξωτερικό θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν επενδύαμε στην κινητοποίηση των διαδικασιών δωρεάς. Αντιθέτως στην Ελλάδα η κινητοποίηση της δωρεάς επαφίεται στη καλή διάθεση των γιατρών ή στην πίεση των συγγενών.

   Πέρα από τις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, την παγκόσμια ημέρα μεταμοσχεύσεων κάθε έτους θα θέλαμε να γιορτάζουμε τόσο την δεύτερη ευκαιρία για ζωή των συνανθρώπων μας, όσο και την δυνατότητα δημιουργίας ενός μακροπρόθεσμα βιώσιμου συστήματος υγείας για όλους μας. Όχι άλλα ευχολόγια λοιπόν, αλλά πράξη! 
ΑΡΗΣ ΔΗΜΟΚΙΔΗΣ 


Πηγή: www.lifo.gr

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...