Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ


Γιάννης Σηφάκης :  Δρομολογείται η επίλυση του θέματος με τους εποχιακούς αλλοδαπούς εργάτες στην αγροτική οικονομία
Τα έξοδα τους θα μειώνουν αποφασιστικά την φορολογία των αγροτών
Θα έχει έσοδα και ο ΟΓΑ
Συντάχθηκε σχέδιο για  προσθήκη άρθρου στον νόμο για την μετανάστευση που ορίζει την διαδικασία ταυτοποίησης των αλλοδαπών εργατών γης που εργάζονται στον αγροτικό τομέα και δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα από τις χώρες που προέρχονται. Θα παίρνουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ καθώς και έγγραφο αναστολής της επιστροφής στην χώρα από την οποία προέρχονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο αγρότης θα πληρώνει εργόσημο και τα έξοδα αυτά θα αφαιρούνται από τα έσοδα του με αποτέλεσμα να μειώνεται αποφασιστικά το φορολογητέο εισόδημα.
Το πλήρες κείμενο του άρθρου ( που είναι το αποτέλεσμα συντονισμού τριών Υπουργείων) είναι το ακόλουθο:
Προστίθεται άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

Άρθρο 13Α
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εποχική απασχόληση εργαζομένων στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατά παρέκκλιση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 ν. 3877/2010 και β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας καθ’ ο μέρος αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

2. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3  του παρόντος νόμου δικαιολογητικά .

3. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατά παρέκκλιση απασχόληση  διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζομένων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 άρθρου 11 του παρόντος.
Η ανωτέρω πράξη έγκρισης για απασχόληση συνιστά λόγο αναβολής  απομάκρυνσης και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 3907/2011. 
Κάθε πράξη έγκρισης αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  στην κατά τόπον αρμόδια  Αστυνομική Διεύθυνση .
Σε περίπτωση, που έχει ήδη εκδοθεί  απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει πράξη αναβολής απομάκρυνσης κατ’εφαρμογή  της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011.
Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει απόφαση επιστροφής για τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και στην συνέχεια ακολουθεί η χορήγηση βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3907/2011.

Οι εγκριτικές πράξεις των αρμόδιων Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, σε περίπτωση απασχόλησης στην αγροτική οικονομία ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.

Οι δικαιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας έχουν δικαίωμα εργασίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποία προβλέπεται ς για   τους υπό αναβολή απομάκρυνσης  τελούντες αλλοδαπούς τρίτης χώρας.

[Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπονται τα δικαιολογητικά, η διάρκεια, η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της προσωρινής άδειας διαμονής που χορηγείται στους παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών μετά την έγκριση της κατ’ εξαίρεση απασχόλησής τους και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου[U1] ].

4. Εργοδότης που λαμβάνει έγκριση για την κατά παρέκκλιση απασχόληση  διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπόκειται στις κυρώσεις  των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012.
5. Οι  δικαιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας  απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια της παραγράφου 2 άρθρου 30 του ν. 4331/2015 ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.


 [U1]Η εξουσιοδοτική διάταξη μπορεί και να παραλειφθεί, αφού θα έχει ευθεία εφαρμογή η Κ.Υ.Α. αριθμ. 53619/735/25.11.2015 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης»
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΠάει ένας τύπος σε ένα σουβλατζή:

ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΟ άνθρωπος περπατούσε σ’ εκείνα τα σοκάκια της επαρχιακής πόλης. Είχε χρόνο και γι’ αυτό κοντοστεκόταν για λίγο μπροστά σε κάθε βιτρίνα, σε κάθε κατάστημα, σε κάθε πλατεία.
 Στρίβοντας σε μια γωνία βρέθηκε άξαφνα μπροστά σε ένα ταπεινό κατάστημα που η ταμπέλα του ήταν λευκή. 
Περίεργος, πλησίασε στη βιτρίνα και κόλλησε το πρόσωπο του στο κρύσταλλο για να καταφέρει να δεί μέσα στο σκοτάδι…
 Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο μ’ ένα χειρόγραφο καρτελάκι που έγραφε:
                            Το μαγαζί της αλήθειας

Ο άνθρωπος έμεινε έκπληκτος. Σκέφτηκε, ότι αν και διέθετε ανεπτυγμένη φαντασία, του ήταν αδύνατον να φανταστεί τί μπορεί να πουλούσαν.
Μπήκε.
Πλησίασε την κοπέλα που στεκόταν στον πρώτο πάγκο και τη ρώτησε: «Συγνώμη. Αυτό είναι το μαγαζί της αλήθειας;»

«Μάλιστα κύριε. Τί λογής αλήθεια θέλετε; Αλήθεια μερική, αλήθεια σχετική, αλήθεια στατιστική, πλήρη αλήθεια;»

Ώστε, λοιπόν, πουλούσαν αλήθεια. Ποτέ δεν είχε φανταστεί οτι ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο. Να πηγαίνεις σ’ ένα μέρος και να παίρνεις την αλήθεια, ήταν υπέροχο.

«Θέλω πλήρη αλήθεια» αποκρίθηκε ο άνθρωπος χωρίς ταλάντευση.

Είμαι τόσο απηυδισμένος από τα ψέματα και τις πλαστογραφίες, σκέφτηκε. Δε θέλω άλλες γενικεύσεις, ούτε δικαιολογίες, δε θέλω απάτες, ούτε κοροϊδίες.

«Απόλυτη αλήθεια» διόρθωσε.

«Μάλιστα κύριε. Ακολουθήστε με.»

Η κοπέλα συνόδευσε τον πελάτη σ’ ένα άλλο μέρος του καταστήματος και δείχνοντας έναν πωλητή με αυστηρό ύφος, είπε:

«Ο κύριος θα σας εξυπηρετήσει.»

Ο πωλητής πλησίασε και περίμενε τον πελάτη να μιλήσει.

«Ήρθα να αγοράσω την απόλυτη αλήθεια.»

«Αχά. Συγνώμη, γνωρίζετε την τιμή;»

«Όχι. Πόσο κοστίζει;» αποκρίθηκε τυπικά. Στην πραγματικότητα ήξερε ότι θα πλήρωνε όσο όσο για να έχει όλη την αλήθεια.

«Για όλη την αλήθεια», είπε ο πωλητής «το αντίτιμο είναι ότι ποτέ πια δε θα έχετε την ησυχία σας.»

Ένα ρίγος διέτρεξε τη ράχη του ανθρώπου. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι το κόστος θα ήταν τόσο υψηλό.

«Ε..ευχαριστώ… Συγνώμη…» ψέλλισε.

Έκανε μεταβολή και βγήκε από το κατάστημα κοιτώντας το έδαφος.

Ένιωσε λίγο θλιμμένος όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν ακόμα προετοιμασμένος για την απόλυτη αλήθεια, ότι ακόμα χρειαζόταν ορισμένα ψέματα για να βρίσκει ανάπαυση, ορισμένους μύθους και εξιδανικεύσεις για να καταφεύγει, ότι ήθελε κάποιες δικαιολογίες για να μην αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον εαυτό…

«Ίσως αργότερα…» σκέφτηκε.Jorge Bucay, «Να σου πω μια ιστορία – διηγήσεις που μ’ έμαθαν να ζω», Εκδ. OPERA (απόσπασμα)ΠΗΓΗ...https://to23ogramma.wordpress.com

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΙ Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣΜια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ελέφαντας που όλη μέρα καθόταν και δεν έκανε τίποτα.
Ζούσε μόνος του σ’ ένα σπιτάκι πέρα ψηλά στην κορφή ενός στριφογυριστού δρόμου.
Από το σπίτι του ελέφαντα, ο στριφογυριστός δρόμος κατέβαινε, όλο κατέβαινε γεμάτος στροφές κι έφτανε σε μία πράσινη κοιλάδα, όπου ήταν ένα άλλο σπιτάκι. Στο σπιτάκι εκείνο ζούσε μία πεταλούδα.

Μια μέρα, εκεί που ο ελέφαντας καθόταν στο σπιτάκι του πλάι στο παράθυρο και κοίταζε έξω και δεν έκανε τίποτα (κι ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό ακριβώς του άρεσε να κάνει περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο), είδε κάποιον ν’ ανεβαίνει, ολοένα ν’ ανεβαίνει το στριφογυριστό δρόμο κατά το σπιτάκι του∙ κι άνοιξε διάπλατα τα μάτια του και σάστισε πολύ. «Ποιος να ‘ναι αυτός που ανεβαίνει κι ολοένα κι ανεβαίνει το στριφογυριστό δρόμο κατά το σπιτάκι μου;» αναρωτήθηκε ο ελέφαντας.

Και μια στιγμή αργότερα, είδε πως ήταν μία πεταλούδα που πετάριζε χαρούμενα στο στριφογυριστό δρόμο∙ κι ο ελέφαντας είπε: «Απίστευτο! Θα περάσει άραγε απ’ το σπιτάκι μου να μου κάνει επίσκεψη;» Όσο πλησίαζε η πεταλούδα, τόσο η αγωνία του ελέφαντα μεγάλωνε – ώσπου η πεταλούδα ανέβηκε τα σκαλιά του μικρού σπιτιού και χτύπησε πολύ απαλά με το φτερό της την πόρτα. «Είναι κανείς εδώ;» ρώτησε.
Ο ελέφαντας ήταν ενθουσιασμένος, μα δεν είπε λέξη.
Η πεταλούδα χτύπησε ακόμη μια φορά με το φτερό της, λίγο πιο δυνατά αλλά πάλι πολύ απαλά, και είπε: «Μένει κανείς σ’ αυτό το σπίτι;»
Ούτε και τότε ο ελέφαντας είπε τίποτα, γιατί απ’ τη χαρά του δεν μπορούσε να μιλήσει.
Την τρίτη φορά η πεταλούδα χτύπησε την πόρτα αρκετά δυνατά και ρώτησε: «Είναι κανείς μέσα;» Αυτήν τη φορά ο ελέφαντας είπε με φωνή που έτρεμε: «Εγώ». Η πεταλούδα κοίταξε δειλά απ’ τη μισάνοιχτη πόρτα και είπε: «Ποιος είσαι εσύ που ζεις σ’ αυτό το σπιτάκι;» Κι ο ελέφαντας κοίταξε δειλά από τη μισάνοιχτη πόρτα και είπε: «Είμαι ο ελέφαντας που δεν κάνει τίποτα όλη μέρα». «Ω» είπε η πεταλούδα. «Να περάσω;» «Κόπιασε» είπε ο ελέφαντας μ’ ένα μεγάλο χαμόγελο, γιατί ήταν τρισευτυχισμένος. Η πεταλούδα έσπρωξε απαλά την πόρτα με το φτερό της, την άνοιξε και μπήκε.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν εφτά δέντρα που ζούσαν πλάι στο στριφογυριστό δρόμο. Κι όταν η πεταλούδα έσπρωξε την πόρτα με το φτερό της και μπήκε στο σπιτάκι του ελέφαντα, ένα από τα δέντρα είπε σ’ ένα από τα δέντρα: «Μου φαίνεται πως θα βρέξει».
«Ο στριφογυριστός δρόμος θα γίνει μούσκεμα και θα μοσχοβολάει», είπε ένα άλλο δέντρο σ’ ένα άλλο δέντρο.
Ένα από τ’ άλλα δέντρα είπε τότε σ’ ένα από τ’ άλλα δέντρα: «Τι τυχερή που είναι η πεταλούδα που είναι ασφαλής στο σπιτάκι του ελέφαντα. Έτσι δεν θα πάθει τίποτα απ’ τη βροχή».
Μα το μικρότερο απ’ τα δέντρα είπε: «Άρχισε κιόλας να βρέχει, το νιώθω». Και πράγματι, την ώρα που η πεταλούδα κι ο ελέφαντας συζητούσαν μες στο σπιτάκι του ελέφαντα, πάνω ψηλά στην κορφή του στριφογυριστού δρόμου, άρχισε παντού να πέφτει μια απαλή βροχή∙ κι η πεταλούδα με τον ελέφαντα κάθισαν μαζί πλάι στο παράθυρο και κοίταζαν έξω κι ένιωθαν ασφαλείς και χαρούμενοι, ενώ ο στριφογυριστός δρόμος είχε μουσκέψει κι είχε αρχίσει να μοσχοβολάει, όπως ακριβώς είχε πει το τρίτο δέντρο.

Δεν πέρασε πολλή ώρα κι η βροχή σταμάτησε. Ο ελέφαντας αγκάλιασε πολύ απαλά τη μικρή πεταλούδα και είπε: «Μ’ αγαπάς λιγάκι;»
Κι η πεταλούδα χαμογέλασε και είπε: «Όχι, σ’ αγαπώ πάρα πολύ».
Ο ελέφαντας τότε είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, νομίζω πως πρέπει να πάμε να κάνουμε μια βόλτα μαζί εσύ κι εγώ: η βροχή σταμάτησε πια κι ο στριφογυριστός δρόμος μοσχοβολάει».
Η πεταλούδα είπε: «Ναι, αλλά πού να πάμε εσύ κι εγώ;»
Ας κατεβούμε το στριφογυριστό δρόμο κι ας πάμε πέρα μακριά, εκεί που δεν έχω πάει ποτέ» είπε ο ελέφαντας στη μικρή πεταλούδα. Κι η πεταλούδα χαμογέλασε και είπε: «Πολύ θέλω να κατεβώ μαζί σου το στριφογυριστό δρόμο και να πάμε πέρα μακριά – ας βγούμε απ’ την πορτούλα του σπιτιού σου κι ας κατεβούμε τα σκαλιά μαζί – τι λες;»
Βγήκαν λοιπόν μαζί απ’ το σπιτάκι, και το χέρι του ελέφαντα αγκάλιαζε πολύ απαλά την πεταλούδα. Το μικρότερο απ’ τα δέντρα είπε τότε στους έξι φίλους του: «Μου φαίνεται πως η πεταλούδα αγαπάει τον ελέφαντα όσο κι ο ελέφαντας αγαπάει την πεταλούδα, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα μείνουν αγαπημένοι για πάντα».

Κι ο ελέφαντας με την πεταλούδα κατέβαιναν, ολοένα και κατέβαιναν το στριφογυριστό δρόμο.
Μετά τη βροχή είχε βγει ένας υπέροχος λαμπερός ήλιος.
Στο στριφογυριστό δρόμο τα λουλούδια μοσχοβολούσαν.
Ένα πουλί άρχισε να τραγουδάει σ’ ένα θάμνο και τα σύννεφα χάθηκαν απ’ τον ουρανό κι ήταν παντού Άνοιξη.

Όταν έφτασαν στο σπίτι της πεταλούδας κάτω στην πράσινη κοιλάδα, που ήταν πράσινη όσο ποτέ, ο ελέφαντας είπε: «Αυτό είναι το σπίτι σου;»
Κι η πεταλούδα είπε: «Ναι, αυτό είναι».
«Να περάσω;» είπε ο ελέφαντας.
«Ναι» είπε η πεταλούδα. Ο ελέφαντας λοιπόν έσπρωξε ελαφρά την πόρτα με την προβοσκίδα του και μπήκαν στο σπίτι της πεταλούδας. Τότε ο ελέφαντας φίλησε την πεταλούδα πολύ απαλά κι η πεταλούδα είπε: «Γιατί δεν είχες έρθει ποτέ μέχρι τώρα εδώ κάτω στην κοιλάδα που μένω;» Κι ο ελέφαντας απάντησε: «Γιατί δεν έκανα τίποτα όλη μέρα. Τώρα όμως που ξέρω πού μένεις, θα κατεβαίνω κάθε μέρα το στριφογυριστό δρόμο για να σε βλέπω, αν δεν σε πειράζει – σε πειράζει;» Τότε η πεταλούδα φίλησε τον ελέφαντα και είπε: «Σ’ αγαπώ και θέλω πολύ να έρχεσαι».

Κι από τότε ο ελέφαντας κατέβαινε κάθε μέρα το στριφογυριστό δρόμο που μοσχοβολούσε (περνώντας πλάι απ’ τα εφτά δέντρα και το πουλί που κελαηδούσε μες στο θάμνο) για να πάει στη μικρή του φίλη την πεταλούδα.
Κι έμειναν αγαπημένοι για πάντα.

e.e.cummings, Παραμύθια (εκδ. Νεφέλη).ΠΗΓΗ...to23ogramma.

Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑΈνα αραβικό παραμύθι λέει ότι υπήρχε κάποτε ένας γέροντας πολύ σοφός. Τόσο πολύ, που όλοι έλεγαν ότι στο πρόσωπό του μπορούσε να διαβάσει κανείς τη σοφία. Μια ωραία μέρα, ο σοφός αυτός αποφάσισε να ταξιδέψει με καράβι, στο οποίο έτυχε να είναι κι ένας νεαρός φοιτητής.

Ο φοιτητής, αλαζόνας, ανέβηκε στο πλοίο με έναν αέρα ανωτερότητας και, όταν έπειτα από λίγο έμαθε ότι με το ίδιο πλοίο ταξίδευε και κάποιος σοφός, πήγε και τον συνάντησε.

«Έχετε ταξιδέψει πολύ;» ρώτησε ο νεαρός τον γέροντα κι εκείνος απάντησε ναι.

«Έχετε πάει και στη Δαμασκό;» τον ξαναρώτησε.

Ο γέροντας του μίλησε για τα αστέρια που μπορούσε να δει κανείς από την πόλη, για τα δειλινά της, για τον κόσμο της∙ περιέγραψε τις μυρωδιές, τη φασαρία που γινόταν στο παζάρι…και καθώς μιλούσε ο φοιτητής τον διέκοψε:

«Ήδη το βλέπω πως έχετε πάει κι εκεί, αλλά…έχετε μήπως σπουδάσει στη σχολή αστρονομίας της Δαμασκού;»

Ο γέροντας είπε πως όχι. Ο νεαρός εξεπλάγη και αναφώνησε: «Τότε έχετε χάσει μισή ζωή!».

Ο γέροντας ζάρωσε τους ώμους του ενώ ο νεαρός συνέχισε να μιλάει.

«Έχετε πάει μήπως και στην Αλεξάνδρεια;»

Ο γέροντας απάντησε μιλώντας για την ομορφιά της πόλης, για το λιμάνι και τον φάρο της, για τους πολυσύχναστους δρόμους της, για την παράδοσή της…

«Ήδη το βλέπω ότι έχετε πάει κι εκεί» τον διέκοψε ο νεαρός «αλλά έχετε μήπως σπουδάσει στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;».

Ο γέροντας ένευσε και πάλι αρνητικά και ο νεαρός αναφώνησε: «Τότε έχετε χάσει μισή ζωή!».

Ο σοφός δεν είπε τίποτα, αλλά στη στιγμή είδε ότι στην άλλη πλευρά το καράβι άρχιζε να μπάζει νερά. Κοίταξε τον νεαρό και τον ρώτησε: «Έχεις σπουδάσει σε πολλά μέρη, έτσι δεν είναι;».

Ο νεαρός απαρίθμησε ένα σωρό σχολές, βιβλιοθήκες και τόπους σοφίας που έμοιαζε να μην έχουν τέλος. Όταν σώπασε, ο γέροντας τον ρώτησε: «Και σε κάποια από αυτά τα μέρη μήπως έμαθες να κολυμπάς;».

Ο φοιτητής έφερε στον νου του τα δεκάδες μαθήματα που είχε παρακολουθήσει στα διάφορα μέρη, αλλά κανένα δεν ήταν μάθημα κολύμβησης.

«Όχι» απάντησε.

Ο γέροντας τότε ανασκουμπώθηκε και σηκώθηκε όρθιος για να πηδήξει απ’ το καράβι. Πριν πέσει στη θάλασσα, του είπε: «Τότε, λοιπόν, έχεις χάσει τη ζωή ολόκληρη».

Allan Percy, Έρμαν Έσσε: 66 μαθήματα καθημερινής σοφίας (Εκδ. Πατάκη) – απόσπασμα

ΠΕΝΘΟΣ

Πένθος

Της Αντιγόνης Αποστολοπούλου

Ως πένθος θα μπορούσαμε να ορίσουμε την φυσική διαδικασία και κατάσταση που έπεται του θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου ή μίας σημαντικής για εμάς απώλειας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις και συνέπειες που βιώνουμε, εξαιτίας αυτής της απώλειας. Η διεθνής βιβλιογραφία δεν διαθέτει μέχρι στιγμής κάποιον ορισμό ικανό να συμπυκνώσει και να περιγράψει το βίωμα του πένθους, εν πολλοίς διότι δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να πενθήσει ένας άνθρωπος και επειδή τελικά, ο καθένας από εμάς το βιώνει με διαφορετικό τρόπο, ένταση και διάρκεια. Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο ψυχικός πόνος που προκαλεί το πένθος και η απώλεια είναι τόσο μεγάλος και αφόρητος, που πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τρόπο να τον αποφύγουν. Ωστόσο, η άρνηση αυτή του ατόμου να αποδεχθεί την πραγματικότητα λειτουργεί τελικά εις βάρος του ίδιου, καθώς τον εμποδίζει να αναρρώσει από την ψυχική και σωματική του οδύνη.

Σε συναισθηματικό επίπεδο, το άτομο που πενθεί την απώλεια ενός δικού του ανθρώπου βιώνει συγκεχυμένα συναισθήματα. Πολλές φορές, δε, δυσκολεύεται να τα δεχθεί ή και να τα αναγνωρίσει στην πραγματική τους διάσταση. Συνήθως, τα συναισθήματα που βιώνουμε μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου μας είναι: Μοναξιά (γιατί είμαστε μόνοι και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε ή να συνδεθούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο με άλλους ανθρώπους), θλίψη και απογοήτευση (γιατί νιώθουμε πως η ζωή πλέον δεν έχει κανένα νόημα χωρίς τον αγαπημένο μας), φόβος (για το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε χωρίς αυτόν), πόνος απώλειας (νιώθουμε πως χάσαμε κομμάτι του εαυτού μας, γεγονός που μας πονάει αφάνταστα), αίσθημα αδικίας (γιατί η ζωή ή ο Θεός πήρε μακριά τον άνθρωπό μας), ζήλεια (που οι άλλοι έχουν ακόμα τους αγαπημένους τους ενώ εμείς όχι), ενοχές («μήπως δεν έκανα όσα έπρεπε; Μήπως δεν της στάθηκα αρκετά; Μήπως δεν του έδειξα πόσο τον αγαπούσα;»), πικρία (γιατί περιμέναμε μεγαλύτερη συμπαράσταση από κάποιους ανθρώπους) θυμός (έντονος θυμός, τόσο για κάποιο λάθος που ίσως να έγινε και να προκάλεσε τον θάνατο του αγαπημένου, όσο και για τον ίδιο τον αγαπημένο, επειδή μας εγκατέλειψε), μούδιασμα, (με ταυτόχρονη την αίσθηση ότι αυτό που ζούμε δεν είναι αλήθεια, πως είναι ένα κακό όνειρο), προσδοκία (θα γυρίσει όπου να ‘ναι), και κενό («δεν υπάρχει τίποτα»). Κανένα από τα συναισθήματα αυτά δεν είναι απαγορευμένο και οφείλουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να τα βιώσει με την ένταση και τη διάρκεια που χρειάζεται, πέρα και πάνω απ’ οτιδήποτε μας λένε οι φίλοι και οι συγγενείς.

Σε σωματικό επίπεδο, το πένθος μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα όπως: δυσκολίες στον ύπνο, απώλεια ή αύξηση του βάρους (ελάχιστη ή υπερβολική κατανάλωση φαγητού), αίσθημα κόπωσης, αδυναμία, μειωμένη ζωτικότητα, πονοκέφαλοι, πόνοι στο στήθος, τριχόπτωση, πόνοι στο στομάχι και διαταραχές του πεπτικού, καθώς και διάφορες άλλες μορφές σωματοποίησης του πένθους.

Από τις πολλές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για τη διεργασία του πένθους, η θεωρία της Kubler-Ross για τα στάδια του πένθους παραμένει μέχρι σήμερα η πλέον αποδεκτή και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή, το πένθος χαρακτηρίζεται από μία σειρά σταδίων τα οποία διέρχεται το άτομο που πενθεί και τα οποία οδηγούν βαθμιαία στην αποδοχή της πραγματικότητας της απώλειας. Συνήθως, το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση ή το σοκ του ανθρώπου να δεχθεί αυτό που συμβαίνει. Πολλές φορές, θα δούμε ανθρώπους που μόλις έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο να παραμένουν ψύχραιμοι, να μην κλαίνε, να διαχειρίζονται πλήρως όλα τα τυπικά της κηδείας και γενικότερα, να δείχνουν απίστευτο κουράγιο και δύναμη. Αντίστοιχα, άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μοιάζουν αποπροσανατολισμένοι, αποσβολωμένοι, δεν μπορούν να πάρουν καμία απόφαση και είναι εντελώς αδύναμοι. Λίγο καιρό μετά (που μπορεί να είναι 10-20 μέρες αλλά και 2-3 μήνες), το σοκ και η άρνηση δίνουν τη θέση τους στο θυμό. Θυμό για τον άνθρωπο που έφυγε και μας εγκατέλειψε, για τους άλλους που δεν μας καταλαβαίνουν, για τον γιατρό που «σίγουρα έκανε λάθος», για τον «Θεό που είναι άδικος», θυμό για τον οποιονδήποτε και το οτιδήποτε. Βαθμιαία, με το πέρασμα του χρόνου, ο θυμός υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του στην απόγνωση και την θλίψη. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από απώλεια της όρεξης, ανηδονία (δεν βρίσκουμε ευχαρίστηση σε τίποτα), απώλεια βάρους και σεξουαλικής επιθυμίας, διαταραχές ύπνου, αισθήματα απόγνωσης και απελπισίας, ενοχές, πόνο ψυχικό ή και σωματικό (σωματοποίηση της οδύνης), και συχνά, χρήση αλκοόλ (ως «παρηγοριά»). Τέλος, ύστερα από περίπου έναν χρόνο και έχοντας διέλθει με ή χωρίς αυτή τη σειρά τα στάδια της διεργασίας του πένθους, το άτομο εισέρχεται σιγά-σιγά στο στάδιο της αποδοχής. Περνώντας ο καιρός, το άτομο έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αναδιοργανώνει σταδιακά τη ζωή του, βρίσκει ενδιαφέροντα και ανθρώπους από τα οποία αντλεί ευχαρίστηση, συμφιλιώνεται με την ιδέα της απώλειας του Άλλου και έχει αποδεχθεί το αναπότρεπτο της πραγματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, δεν είναι απαραίτητο ότι θα περάσει από όλα τα στάδια και με την ίδια σειρά. Πολλές φορές, βλέπουμε να γίνονται συγχωνεύσεις ή επαναλήψεις. Επίσης, δεν υπάρχουν σαφή χρονικά πλαίσια για τη διάρκεια του πένθους. Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να φθάσει στο στάδιο της αποδοχής μέσα σε ένα χρόνο, ενώ κάποιος άλλος να χρειαστεί δύο χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η φυσιολογική διαδικασία του πένθους μπορεί να μην εξελιχθεί κανονικά και να εμφανιστούν εμμονές, βαριά κατάθλιψη, μη αποδοχή της απώλειας, ψυχοκινητικά προβλήματα και σύνδρομο μετατραυματικού στρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πένθος αγγίζει την παθολογία και μιλάμε για περιπλεγμένο πένθος, όπου το άτομο είτε αδυνατεί να θρηνήσει, είτε καθυστερεί να εκδηλώσει τον θρήνο του, είτε το πένθος παρατείνεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αλλοιώνεται η έκφραση του πένθους (με αυτομομφές, συναισθήματα ενοχής, ή θυμό).

Παρ’ όλο τον πόνο που προκαλεί, ο θάνατος και το πένθος που τον συνοδεύει, είναι ίσως το πιο φυσιολογικό μέρος της ζωής. Είναι, θα λέγαμε η μοναδική βεβαιότητα της ζωής, τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Το να αφεθούμε στο πένθος και να το βιώσουμε, μας προσφέρει ανακούφιση και παρηγοριά. Παράλληλα, είναι ένας τρόπος ανασυγκρότησης της σχέσης μας με τον νεκρό, πλέον, άνθρωπο. Στη διάρκεια αυτής της πραγματικά επίπονης διαδικασίας όμως, έχουμε την ευθύνη απέναντι σε εμάς τους ίδιους, πρωτίστως, να φροντίσουμε τον εαυτό μας όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό θα γίνει σε τρία επίπεδα: Σε επίπεδο προσωπικής έκφρασης, μιλώντας στους άλλους για όσα νιώθουμε, μέσα από την δημιουργία ή την ενασχόληση με ένα αγαπημένο χόμπι, μέσω της γραφής (όπως για παράδειγμα σε ένα ημερολόγιο), ή και μέσω της ανάμνησης των όμορφων στιγμών που μοιραστήκαμε με τον Άλλον. Σε επίπεδο φυσικής υγείας, φροντίζοντας να έχουμε καλό ύπνο (όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό), αποφεύγοντας το αλκοόλ, το υπερβολικό κάπνισμα και την υπερκατανάλωση καφεΐνης και μέσω της τακτικής άσκησης και της καλής διατροφής (παρ’ ότι το τελευταίο που μπορεί να μας απασχολεί είναι το φαγητό). Τέλος, σε συναισθηματικό επίπεδο, φροντίζοντας για την ψυχαγωγία μας (ακόμα κι αν δεν έχουμε διάθεση για κάτι τέτοιο), συγχωρώντας τον άνθρωπο που έφυγε από κοντά μας αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας για όσα πιστεύουμε ότι κάναμε λάθος στη σχέση μας μαζί του, σχεδιάζοντας το μέλλον (ένα ταξίδι, μία γιορτή, για παράδειγμα) και φροντίζοντας να περιστοιχιζόμαστε από ανθρώπους που μπορούν αλλά και που ξέρουν να μας στηρίξουν.

Τέλος, αν έχουμε στον περίγυρό μας έναν άνθρωπο που πενθεί μία απώλειά του και επιθυμούμε να τον βοηθήσουμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι απλώς να είμαστε εκεί. Χωρίς συμβουλές του τύπου «έτσι είναι η ζωή», «μην στενοχωριέσαι, θα περάσει», «ήταν θέλημα θεού», «θα το ξεπεράσεις, θα δεις, κάνε υπομονή», ούτε με προσπάθειες να στρέψουμε τη συζήτηση μακριά από το θέμα του νεκρού ή του θανάτου. Απλά να είμαστε εκεί. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο άνθρωπος που πενθεί. Χωρίς κριτικές, χωρίς συμβουλές, χωρίς παρηγορητικά λόγια και χωρίς κατευθύνσεις. Ας μην ξεχνάμε πως, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε τι είναι καλύτερο για τον εαυτό μας. Η φυσική και ψυχική μας παρουσία και μόνο αρκεί, για να νιώσει ότι έχει ένα στήριγμα δίπλα του. Ταυτόχρονα όμως του εξασφαλίζει τον χώρο και τον χρόνο, που χρειάζεται, για να εκφράσει και να βιώσει τα όσα νιώθει.

Ο θάνατος (όπως και κάθε μικρή ή μεγάλη απώλεια που βιώνουμε) είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Όσο συμφιλιωμένοι είμαστε με αυτόν, τόσο πιο συμφιλιωμένοι θα είμαστε με την ίδια τη ζωή. Όπως πολύ εύστοχα είχε επισημάνει ο Henry Miller, «Η ζωή και ο θάνατος είναι ένα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί ή να αγκαλιάσει το ένα από τα δύο, όταν το άλλο απουσιάζει».

Α. Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος

Βιβλιογραφία

M. Robin DiMatteo and Leslie R. Martin, «Health Psychology», 2002.

Elisabeth Kubler-Ross, «On Death and Dying», 1969.

Viktor E. Frankl, «Man’s Search for Ultimate Meaning», 2000.

Colin Murray Parkes, Bereavement in adult life, BMJ. 1998 March 14; 316(7134): 856–859.

ΠΗΓΗ...http://yparxi.gr/

27 ΑΙΩΝΕΣ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙΠιασμένα χέρι-χέρι βρέθηκαν δύο ζευγάρια της Αρχαϊκής Εποχής (7ος - 6ος αιώνας π.Χ.) στη διάρκεια των ανασκαφών για την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο φαληρικό Δέλτα.

   Οι σκελετοί των δυο ζευγαριών βρέθηκαν κοντά ενώ βρέθηκε και ένα παιδί αλλά και κάποιοι πολεμιστές δεμένοι πισθάγκωνα.   Η έφορος αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων Στέλλα Χρυσουλάκη λέει στο Έθνος για τα ζευγάρια ότι δεν έχουν εξεταστεί από ανθρωπολόγο, όμως είναι βέβαιο πως πέθαναν με κρατημένα χέρια. Η νεκρική ακαμψία δεν επιτρέπει άλλες εικασίες.

       Η  κ. Χρυσουλάκη λέει επίσης ότι  εντόπισε τα ζευγάρια στα αρχαϊκά στρώματα της νεκρόπολης που ήταν «ένα κανονικό νεκροταφείο των αρχαϊκών χρόνων με εξέλιξη στα κλασικά, με πλήθος ταφών οι οποίες δεν είναι τόσο συχνές».

   Το νεκροταφείο έχει ιδιαίτερα ευρήματα, καθώς ανάμεσα στις ταφές του συγκαταλέγονται ταφές δεσμωτών ή ατόμων που είχαν βίαιο θάνατο. Επίσης, σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε εισαχθεί η συντήρηση ενός ξύλινου φερέτρου, ευρήματος εξαιρετικά σπάνιου. 

      Άλλο εύρημα είναι μια ταφή αλόγου, που αποδεικνύεται ως η καλύτερα διατηρημένη. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους οι ιππείς στην αρχαιότητα τιμούσαν με αυτές τις ταφές τα άλογά τους.       Στο συγκεκριμένο τμήμα της έρευνας, έκτασης 840 τ.μ., αποκαλύφθηκαν 136 ταφές που χρονολογούνται στα αρχαϊκά χρόνια, από τις οποίες οι 74 ήταν ελεύθερες, οι 51 εγχυτρισμοί, οι 9 πυρές, η μία αλόγου, καθώς κι ένας κιβωτιόσχημος τάφος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τμήμα ομαδικής ταφής καθώς και ταφικά αγγεία, αρχαϊκά στην πλειονότητά τους. 
Πηγή: www.lifo.gr

ΣΕ ΚΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ Ο BLACK ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥ "WONDERFUL LIFE"

Σε κώμα ο Black, ερμηνευτής του «Wonderful Life»

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 53χρονος ερμηνευτής των επιτυχιών «Everything coming up roses» άλλα και «Wonderful Life». 
Ο Black είχε ένα σοβαρό τροχαίο μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο ενώ οδηγούσε από το σπίτι του στο West Cork προς το αεροδρόμιο.
Από τη σύγκρουση, χτύπησε το κεφάλι του και σήμερα βρίσκεται με οίδημα στον εγκέφαλο.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Black αναφερόμενος προς τα Μεσα Ενημέρωσης μίλησε για «ένα παιχνίδι αναμονής» και ευχαρίστησε όλους όσοι συμπαρίστανται στην οικογένεια.   

Στο πλευρό του Black είναι η σύζυγός του Camilla και οι τρεις γιοι του. 
Στο βιογραφικό του έχει μία απο τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του '80Πηγή: /www.iefimerida.gr

Η NASA ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ "ΜΕΓΑΛΗ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η NASA θα κάνει μια «μεγάλη» ανακοίνωση –Για την τροφοδοσία του ISS [εικόνα]
Την τελευταία φορά που η NASA προειδοποίησε για ανακοίνωση «βόμβα», βρέθηκε νερό στον Αρη. Σήμερα, η αμερικανική υπηρεσία προανήγγειλε μια νέα μεγάλη είδηση.
Αυτή τη φορά ωστόσο, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κάτι τόσο ανέλπιστο. Η NASA φρόντισε να ειδοποιήσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της αλλά και με tweet, για μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση που έχει να κάνει με την τροφοδότηση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.
Παρόλα αυτά, ακόμα και να μην υπάρχει κάποια σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη έτοιμη να ανακοινωθεί, εύλογα δημιουργούνται μεγάλα ερωτήματα. Γιατί για την τροφοδοσία του ISS πρόκειται να γίνει μια μεγάλη ανακοίνωση; Για ποιο λόγο η NASA θέλησε να προειδοποιήσει, ενώ συνήθως δεν συνηθίζει τέτοιες πρακτικές σε μη επιστημονικά ζητήματα; Τι πρόκειται να μεταφέρει στον σταθμό;
Υπάρχουν φήμες οι οποίες συνδέουν τα λόγια της NASA με την ανακοίνωση των συμβολαίων των νέων εταιριών που θα αναλάβουν την τροφοδοσία του ISS. Οι SpaceX, Sierra Nevada και Orbital ATK είναι αυτές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες. Είναι όμως αυτή η ανακοίνωση για την οποία ενημέρωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος;
Η ανακοίνωση της NASA θα γίνει σήμερα, αργά το βράδυ.


Πηγή: www.iefimerida.gr

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Εκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων: Κρύο, καταιγίδες, χιόνια
Μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει από αύριο, Σάββατο ο καιρός και από τα δυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου σκηνικού του καιρού όπως αυτό θα διαμορφωθεί θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις,  θυελλώδεις ανέμους, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χιονοπτώσεις.
Πιο αναλυτικά:

1. Αύριο Σάββατο (16-01-2016)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ηπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη  και κατά περιόδους στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην υπόλοιπη Στέρεά (από τις απογευματινές ώρες στην Αττική), την Εύβοια, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλη την υπόλοιπη χώρα.
β. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 8 και βαθμιαία στα ανατολικά 9 μποφόρ.
γ. Τοπικές χιονοπτώσεις αρχικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά και σταδιακά στα ημιορεινά της ηπείρου, της δυτικής καικεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας και από τις βραδινές ώρες σε πεδινές περιοχές της υπόλοιπης Μακεδονίας και Θρακης.

2. Την Κυριακή (17-01-2016)

 
α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται αρχικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας γρήγορα όμως θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και κατά διαστήματα στο ιόνιο.

β. Οι άνεμοι σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν από βόρειες διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν.
γ. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά-ημιορεινα του μεγαλύτερου μέρους της χώρας καθώς και σε πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, και της Στερεάς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πιθανόν να σημειωθούν χιονοπτώσεις και στα πεδινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και των νησιών του βορείου Αιγαίου.

3. τη Δευτέρα (18-01-2016)
 

α. Τοπικές χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά-ημιορεινα καθώς και σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας, των Σποράδων, των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν των Κυκλάδων και της Κρήτης.
β. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη στα 8 μποφόρ.
γ. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά όπου τις νυχτερινές ώρες κατά
τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...