Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου στις 28 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη   και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ.) 

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο .

1ο :
Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Αλμωπίας 2015 και υποβολή του στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για σύμφωνη γνώμη.

2ο :
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες- Εγγραφή χρηματοδότησης 40.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου –
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015

3ο :
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Βορειοδυτικού Άξονα (Πρόμαχοι, Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013), εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εγγραφή χρηματοδότησης 501.848,97 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου – 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015

4ο :
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Θηριόπετρας, Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013), εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εγγραφή χρηματοδότησης  430.660,42 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου – 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015

5ο :
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας»,  στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εγγραφή χρηματοδότησης  429.507,07 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου -4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015   

6ο :
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού της Αριδαίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εγγραφή χρηματοδότησης  994.000,46 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου  -5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015   

7ο :
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κεντροδυτικού Άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εγγραφή χρηματοδότησης  325.070,86 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου  - 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015   

8ο :
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – 7η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους  2015.

9ο :
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος –Συμμόρφωση με την αρίθ.18864/23-12-2014 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

10ο:
Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

11ο:
Ανάκληση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών  (αρίθ. πρωτ. 175/8-1-2015 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης )

12ο:
Ανάκληση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών  (αρίθ. πρωτ. 415/9-1-2015 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης )

13ο:
Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας  Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κα Ξάνθου Μαρία του Διονυσίου) 

14ο:
Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας  Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ.  Καραντώνης Δημήτριος του Πέτρου) 

15ο:
Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Τ.Κ. Φούστανης (πρώην σχολική περιουσία)

16ο:
Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικισμό Χρύσας Τ.Κ.Τσάκων (πρώην σχολική περιουσία)

17ο:
Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αρίθμ. 11389/1993), και του Δ.Κ.Κ. –Ν.3463/2006

18ο :
Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση του έργου :“2ο Δημοτικό σχολείο Αριδαίας» και «2ο Δημοτικό σχολείο Αριδαίας (Συμπληρωματική Σύμβαση)»

19ο :
Λήψη απόφασης για την διοικητική αποβολή ιδιώτη από τμήμα της Οδού Φιλίππου στην Αριδαία

20ο :
Λήψη απόφασης «περί μη αναγκαιότητας απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση των έργων που υπέβαλε ο Δήμος Αλμωπίας σε απάντηση της υπ’αρίθ. 19534/2-10-14 πρόσκλησης του Π.Α.Α. 2007-2013»

21ο :
Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

22ο:
Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2015-2016

23ο :
Επικαιροποίηση της με αρίθμ. 20/2013 απόφασης Δ.Σ.Αλμωπίας, για την «Κατανομή χρηματοδοτήσεων  στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Συνεχίζονται οι εντάξεις έργων στο Δήμο Αλμωπίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα :

-           Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας  τοπικών κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς (429.507€)
-           Βελτίωση αγροτικής  οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων κεντρικού άξονα Πολυκάρπη, Ξιφιανή, (325.070€)
-           Βελτίωση και ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων του οικισμού της Αριδαίας (994,000€)

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος  μετά την παραπάνω εξέλιξη έκανε την εξής δήλωση:

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από προσωπική παρέμβαση του συντοπίτη μας υπουργού κ. Γιώργου  Καρασμάνη, ενέταξε άλλα τρία έργα για το Δήμο μας. Η εποικοδομητική συνεργασία μας φέρνει αποτελέσματα. Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο μας». 

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που ελήφθη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (α.α. 02/2015, 22/01/2015) τα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται ως εξής:
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες αύριο Παρασκευή (23-01-2015) και από τα βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα χιόνια, κυρίως στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, και τους πολύ ισχυρούς νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ.
           Πιο συγκεκριμένα:
 1. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη  δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο αύριο Παρασκευή (23-01-2015) προβλέπονται βροχές, καταιγίδες κυρίως στις παραθαλάσσιες και τις θαλάσσιες περιοχές και χιόνια στα ορεινά. Τα φαινόμενα τα οποία κατά τόπους θα είναι έντονα θα συνεχιστούν κατά περιόδους και το Σάββατο (24-01-2015) όπου χιόνια θα πέσουν και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 700 μέτρα).
 2. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Παρασκευή (23-01-2015) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι ισχυρές.
 3. Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σταδιακά από τις απογευματινές ώρες αύριο Παρασκευή (23-01-2015) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά  τόπους ισχυρές. Παρά την πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (24-01-2015) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (25-01-2015) .
 4. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη την Κυριακή (25-01-2015) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).
Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα:

• Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
• Αν πρόκειται να μετακινηθούν να ενημερωθούν για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.

• Αν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας βρίσκονται στο αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσουν στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Επίσης να μείνουν μέσα σε αυτό με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣΕνημέρωση των πολιτών της Πέλλας για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών θα είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://ekloges.pkm.gov.gr/ καθώς επίσης στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr Οι πολίτες θα μπορούν να περιηγούνται στους παραπάνω ιστοτόπους και να πληροφορούνται συνεχώς για τη ροή των αποτελεσμάτων των εκλογών στην περιοχή τους.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης «τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας καθιστούν εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση στην ενημέρωση για την πορεία των εκλογικών αποτελεσμάτων για όλους τους υποψηφίους, μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ο συνωστισμός των ενδιαφερομένων στα εκλογικά τμήματα και στο κέντρο μετάδοσης των αποτελεσμάτων και η διαδικασία συλλογής, μετάδοσης και εξαγωγής των τελικών αποτελεσμάτων θα κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα».

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣΣε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 15-01-15, η Κοπή Πίτας του ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ για το έτος 2015.

Στο νεανικό στέκι Cafe Modά στο κέντρο της πόλης συγκεντρώθηκαν οι σπουδαστές από τις 7 ειδικότητες του ΙΕΚ μαζί με τους εκπαιδευτές τους.
Τις 5 Βασιλόπιτες επιμελήθηκε το Αρτοζαχαροπλαστείο ΠΟΥΤΗ, ενώ δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο από τη μεγάλη προσέλευση Εκπαιδευτών και Σπουδαστών.


Ο Διευθυντής κ. Γιόρτσος, ευχήθηκε για το νέο Έτος Υγεία και Δημιουργικότητα σε όλες και όλους, τονίζοντας τη σημασία που έχει η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά κοινωνικά σύνολα που κρατούν τους νέους κοντά στις εξελίξεις, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την υποστήριξη της παρεχόμενης Κατάρτισης, αλλά και την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών του ΙΕΚ.ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣΣας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ προτείνει για το νέο εξάμηνο την έναρξη και λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων :

1.Γαλακτοκομία - Τυροκομία
2.LOGISTICS - Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΙΕΚ, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για
την προεγγραφή σας.

Οι νέες ειδικότητες απευθύνονται σε αποφοίτους οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής
και τα τμήματα θα δημιουργηθούν μόνο με την εγγραφή 15 και πλέον σπουδαστών.
Υπενθυμίζουμε ότι η φοίτηση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ

Τηλ. 23810-22282 (καθημερινά από 13:00 έως 19:00)
e-mail : giekedes@sch.gr
Site : iek-edess.pel.sch.gr
facebook : iekedessas

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ


   Ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την απομάκρυνση των βράχων από το σημείο της κατολίσθησης η διοίκηση των Λουτρών συνεπικουρούμενη από την Ορειβατική Λέσχη  Αριδαίας προέβη στον χειρονακτικό καθαρισμό των πρανών στα σημεία όπου είχε διαταραχθεί η ισορροπία τους από τη χρήση των μηχανικών μέσων.
 
   Ορειβάτες της Ορειβατικής Λέσχης Αριδαίας αναρριχηθήκαν στον απότομο βράχο ύψους 30 μέτρων και με τα χέρια τους καθάρισαν μικρές πέτρες και κομμάτια βράχων που αποτελούσαν πιθανό κίνδυνο για τους διερχόμενους.
 
  Η Διοίκηση των Λουτρών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την Ορειβατική Λέσχη Αριδαίας και τους ορειβάτες της που εθελοντικά έλαβαν μέρος στον καθαρισμό. Οι ενέργειες  τους συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφάλεια του σημείου.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...