Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΔΗ.Κ.Ε. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»


ΔΗ.Κ.Ε. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Με αφορμή τη νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχ. έτος 2016-2017, ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους,  ηλικίας από 5 έως 12 ετών ότι ξεκινά η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Αλμωπίας.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
 • Αίτηση η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ((www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr)
 • Η αίτηση τυπώνεται και αποστέλλεται ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες (επικυρωμένα)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα 2015) οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό
 • Βεβαίωση απασχόλησης (βεβαίωση εργοδότη και αναγγελία πρόσληψης)
 • Δικαιολογητικά ανεργίας (κάρτα ανεργίας, εξατομικευμένη προσέγγιση)
 • Σε περίπτωση που οι γονείς είναι χωρισμένοι διαζευκτήριο ή αν δεν υπάρχει αίτηση διαζυγίου και μεταβολές στην Δ.Ο.Υ.
Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
Εφόσον ισχύουν και άλλα δικαιολογητικά σύμφωνα με κάθε ασφαλιστικό ταμείο περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2384023920 της δομής.   
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 12 Ιουλίου ως τις 29 Ιουλίου 2016.
                                       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.


ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΚΠ-Α)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠ-Α) ανακοινώνει ότι, οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας:
1. Α΄ Αριδαίας              Κωδικός Δομής : 21521                 Τηλέφωνο:  23840-21442
2. Β΄ Αριδαίας              Κωδικός Δομής : 21526                 Τηλέφωνο:  23840-24916
3. Ίδας                          Κωδικός Δομής :  21497                Τηλέφωνο:   23840-51458
4. Λουτρακίου              Κωδικός Δομής:   21518                Τηλέφωνο:   23840-51458
5. Σωσάνδρας               Κωδικός Δομής:   38486                Τηλέφωνο:   23840-21971
6. Προμάχων                Κωδικός  Δομής:  21506                Τηλέφωνο:   23840-75272
7. Ξιφιανής                   Κωδικός Δομής:   21510                Τηλέφωνο:   23840-92211
8.Εξαπλατάνου             Κωδικός Δομής:   29896                Τηλέφωνο:   23840-41160
9. Τσακώνων                Κωδικός Δομής:   21504                Τηλέφωνο:   23840-22799

            επιλέχθηκαν στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
          Η κατηγορία θέσης είναι Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Οι μητέρες των νηπίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην παραπάνω δράση, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες , στα τμήματα προσχολικής αγωγής των Α΄και Β΄ παιδικών Σταθμών Αριδαίας, από τις 12-07-2016 έως και τις 29-07-2016  και ώρες: 08.00΄π.μ. έως τη 15.00΄μ μ. και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς από 08.00΄π.μ. έως 14.00΄π.μ.
Κατευθύνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες για την ένταξή τους στην παραπάνω δράση στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α    (www.eetaa.gr) και στο Γραφείο της Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα και Fax: 2310-544731, 544714.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής-Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2016-2017, και θα υποβάλλονται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier),στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε στη διεύθυνση : Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29/07/2016 και ώρα 24:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Όσες μητέρες επιλεγούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.
Από την παραπάνω δράση εξαιρούνται, οι μητέρες τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου,   Ν.Π.Δ.Δ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών μητέρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr στις 17/08/2016. Οι αιτούντες για να δουν τα αποτελέσματα απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.
 Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 18/08/2016 μέχρι 22/08/2016. Οι Ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης.
Οριστικά αποτελέσματα: 24/08/2016
Εγγραφές τέκνων στις δομές: 24/08/2016 μέχρι 01/09/2016

                                                                  Για το ΚΕ.Κ.Π.Α
                                                    
                 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
                                                         

                     Τότσα Βασιλική                                                          Δόντσος Χρήστος

Ο Ρίτσος, η Νταλμάς, τα Σαντέ και ο Άσσος σκέτοςΚάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’30, η Ζωζώ Νταλμάς, ντίβα της εποχής, προσπαθούσε στα διαλείμματα των παραστάσεων στο θέατρο όπου δούλευε, να αποσπάσει την προσοχή ενός νεαρού χορευτή από τα βιβλία που μονίμως εκείνος διάβαζε.

Φλερτάροντάς τον επίμονα, και μερικές φορές χωρίς καν τα προσχήματα, έκανε ό,τι μπορούσε να τον τραβήξει στο καμαρίνι της, τουλάχιστον για να συζητήσει μαζί του. Όμορφη, ατίθαση, τολμηρή κι απρόβλεπτη, ήταν μία γυναίκα που δεν περνούσε απαρατήρητη και είχε κάψει πολλές καρδιές. Ο μύθος θέλει να είχε κάψει και την καρδιά του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ισως κάπνιζαν μαζί, ίσως όχι. Μπορεί μάλιστα να κάπνιζαν τσιγάρα Santé, τα οποία μόλις είχαν κυκλοφορήσει και είχαν τη μορφή εκείνης να στολίζει το πακέτο. Ενα σκίτσο, μιας μοντέρνας και μοιραίας ξανθιάς γυναίκας, η οποία χρόνια αργότερα θα αποκαλυφθεί πως ήταν η Νταλμάς. Εν πάση περιπτώσει, η γνωριμία έληξε με το πέρας των παραστάσεων.

Δεν θα την αναφέραμε καν σήμερα αν ο λόγος δεν ήταν εκείνη η συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρου, την οποία αποσύρουν πλέον από τα περίπτερα λόγω χαμηλής κατανάλωσης.


φώτο 8Και μπορεί λόγω Νταλμάς να γράφτηκαν πολλά αυτές τις μέρες για τα Santé, όμως έμεινε «άκλαυτος» ο Άσσος σκέτος, η άλλη μάρκα άφιλτρου τσιγάρου της οποίας τα πακέτα επίσης αποσύρθηκαν.

Επειδή δεν κοσμούσε το πακέτο καμία γνωστή καλλιτέχνις. Αλλά ο Άσσος κοσμήθηκε όσο κανένα άλλο πακέτο από τις ζωγραφιές, τις σημειώσεις και τους στίχους του ετέρου των πρωταγωνιστών της ιστορίας μας, του νεαρού χορευτή, που δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Ρίτσο.

Ο ποιητής, γόνος αρχοντικής οικογένειας που είχε ξεπέσει, και επιπλέον φυματικός, έχοντας νοσηλευθεί σε πολλά νοσοκομεία, έβγαζε τα προς το ζην δουλεύοντας σε θιάσους ως χορευτής και ηθοποιός. Βρισκόταν στη χρυσή δεκαετία των 20 μέσα στην οποία θα γίνει γνωστός για αυτό ακριβώς που ήθελε: για τα ποιήματά του.

Από τα ποιήματα όμως κανείς δεν ζει στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Ο Γιάννης Ρίτσος ήταν φανατικός καπνιστής από πολύ νέος, παρά την ασθένεια των πνευμόνων του. Σε ολόκληρη τη ζωή του, το τσιγάρο τού κρατά συντροφιά, του δίνει απόλαυση, τον «δένει» με τους άλλους:


Κείνες τις ώρες, σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου,
γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα,
το τσιγάρο κομμένο στη μέση, γυρίζει από στόμα σε στόμα,
όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσος.

Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Χαμογελάμε. (…)
Όλοι εδώ πέρα έχουμε έναν ουρανό και το ίδιο χαμόγελο.

Αύριο μπορεί να μας σκοτώσουν.
Αυτό το χαμόγελο κι αυτόν τον ουρανό
δεν μπορούν να μας τα πάρουν


(από το Καπνισμένο τσουκάλι).

Αγγελική Κώττη
Πηγή : fragilemag.gr

Όταν καλλιεργούσαν νόμιμα χασίς στην ΑρκαδίαΤο χασίς καλλιεργούνταν νόμιμα στην Αρκαδία, ενώ οι εργοστασιάρχες έκαναν και εξαγωγές σε όλο τον κόσμο.

Η παραγωγή είχε φθάσει τις 5.000.000 οκάδες και στη συγκομιδή «όλα τα κορίτσια ήταν εύθυμα και πειρακτικά»
Η σχέση της ανθρωπότητας με το φυτό κάνναβη χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Καλλιεργήθηκε από τα τέλη της νεολιθικής εποχής στην Κίνα, την Ινδία, τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και στην Αρχαία Ελλάδα.
Η παραγωγή και η χρήση της κάνναβης αποτελούσε ανέκαθεν φλέγον ζήτημα για τις κοινωνίες μας. Διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη διατροφή, την ιατρική, τις θρησκευτικές τελετουργίες ως ψυχαγωγική ουσία και ως πρώτη ύλη στην παραγωγή προϊόντων. Σε αντίθεση με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, ο Χριστιανισμός  αρνείται κατηγορηματικά τη «θεϊκότητα» της κάνναβης.
Μετά τη σύσταση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους ξεκίνησε η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης για εμπορικούς σκοπούς, μέχρι την τελική απαγόρευσή της το 1957. Η χώρα μας μαζί με την Τουρκία και την Αίγυπτο αποτελούσαν σημαντικές εξαγωγικές δυνάμεις κάνναβης. Η  χρήση ήταν ελεύθερη και καλλιεργείτο σε πρόσφορα και αποδοτικά εδάφη όπως αυτά της Πελοποννήσου.
Το 1870 οι Νόμοι Αρκαδίας και Αργολίδας πρωτοστατούσαν στην καλλιέργεια της ευφορικής και κλωστικής κάνναβης. Η Τρίπολη από τα μέσα του 19ου αιώνα αποτελούσε κέντρο καλλιέργειας και εμπορίας χασίς. Πρώτος εισήγαγε τους σπόρους του χασίς στην Τρίπολη ο Γεώργιος Μακρόπουλος, γαμπρός του τότε δημάρχου Τριπόλεως Αθανασίου Γρηγορόπουλου.
Μετανάστες από την Ανατολή, την Αίγυπτο, την Κύπρο με υπουργική διαταγή, δίδαξαν στον Δήμο Ορχομενού Μαντινείας τη μεθοδολογία της καλλιέργειάς της. Η εφημερίδα της εποχής «Μορέας» αναφέρει ότι το 1904 η παραγωγή στη Μαντινεία ανερχόταν στις 5.000.000 οκάδες. Το χασίς εξάγονταν στην Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή.
Η φήμη του το κατέτασσε ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Οι περισσότερες κατασχέσεις στην Τύνιδα της Τυνησίας είχαν σφραγίδα ελληνικών εργοστασίων, με κυριότερο τον οίκο «Σταύρου Κοτσακέ εν Τριπόλει». Υπήρχαν οι ποικιλίες καννάβι και ινδικό καννάβι.
Διέφεραν ως προς το ότι το καννάβι δεν είχε καθόλου οσμή. Τα δενδρύλλια ορθώνονταν σε ύψος 1 με 2 μέτρα και είχαν πάχος 1 με 3 εκατοστά. Τα φύλλα ήταν στενά και στο τελείωμά τους σαν το πριόνι.
xasisarkadia2
Η σπορά γινόταν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο με την ίδια διαδικασία της σποράς του σιταριού. Τα δενδρύλλια ωρίμαζαν μέχρι τον Αύγουστο, τα σκάλιζαν, έδιωχναν τα άγρια χόρτα, τα έκοβαν και τα άπλωναν στο χωράφι να ξεραθούν για 10 μέρες.
Τελικά τα μάζευαν σε δεμάτια και τα αποθήκευαν. Χαρακτηριστικές αναφορές της επίδρασης κατά τη συγκομιδή τους είναι ότι οι νεαρές κοπέλες της περιοχής, όταν έφευγαν από το χωράφι καθ’ οδόν προς το σπίτι τους, ήταν πάντα εύθυμες αλλά και πειρακτικές, σε σημείο θράσους, απέναντι στους περαστικούς.
Στα εργαστήρια χασίς εργαζόταν πολύς κόσμος, μέχρι γυναίκες και παιδιά. Η κατεργασία γινόταν το χειμώνα, εποχή ακατάλληλη για γεωργικές εργασίες. Ξεχώριζαν το ξύλο από τα φύλλα και τον σπόρο.
Τα φύλλα τα έτριβαν αρχικά πάνω σε ειδικό συρμάτινο τελάρο με χοντρές τρύπες κι έπειτα σε τελάρα με πιο ψιλές τρύπες ώστε να απομονώνονται οι σπόροι. Τα φύλλα γίνονταν σκόνη, η οποία λόγω της ουσίας που περιείχαν σχηματιζόταν σε μία μάζα και κοβόταν σε πλάκες για κάπνισμα. Οι δε σπόροι πωλούνταν.
Οι νοικοκυρές άπλωναν τους κορμούς των δενδρυλλίων  στις αυλές των σπιτιών ή στα αλώνια και τους  χτυπούσαν με ραβδί ώσπου να φύγουν τα υγρά από τον κορμό. Τη φλούδα του κορμού που απέμενε τη στέγνωναν στον ήλιο.
xasisarkadia1
Έπειτα σχημάτιζαν μπάλες (τουλούμπες), τις έγνεθαν με τη ρόκα κι έκαναν κλωστές. Το χασίς το συσκεύαζαν σε χειροποίητα μικρά υφασμάτινα σακίδια, πάνω στα οποία τυπώνονταν με μαύρο ή κόκκινο μελάνι το σήμα του εργοστασίου, το όνομα και η διεύθυνση του εργοστασιάρχη.
Κάθε παραγωγός διέθετε ξεχωριστό διακριτικό σήμα για το προϊόν του.
Ο ελέφαντας ήταν σήμα του κτηματία Πέτρου Καραμάνου στο χωριό Στενό. Η ποιότητά του καθοριζόταν ανάλογα με τη χρονιά όπως στο κρασί. Ο Γάλλος περιηγητής Henry de Monfreid επισκέφτηκε ο ίδιος την οικογενειακή επιχείρηση Καραμάνου στο Στενό για να εμπορευτεί χασίς.
Αναφέρει ότι υπήρχε οργανωμένο δίκτυο Ελλήνων, οι οποίοι αναλάμβαναν να συνοδεύσουν τους υποψήφιους πελάτες και να πάρουν τις τελωνειακές άδειες. Στο δίκτυο αυτό συμμετείχαν όχι μόνο άνθρωποι του περιθωρίου αλλά και μορφωμένοι, της καλής κοινωνίας, άνδρες και γυναίκες, μαζί με τους απαραίτητους μεταφραστές και τα ανάλογα τηλεγραφήματα. Από το Στενό θα φόρτωναν την παραγγελία του στον σιδηρόδρομο και από τον Πειραιά, με ελληνικό ατμόπλοιο θα μεταφερόταν στη Μασσαλία.
Ο περιηγητής δεν παρέλειψε να θαυμάσει την εργατικότητα, το πνεύμα οικονομίας, τη μυστικότητα, τη φιλοξενία των Ελλήνων και την ομορφιά της ελληνικής φύσης. Ο πελάτης είχε δικαίωμα δοκιμής του καπνού του χασίς. Το μέγεθος της φλόγας ήταν ανάλογο της  ποιότητάς του.
Η σοδειά είχε αποθηκευτεί σε σκοτεινό υπόγειο, όπου εργάτες  χτυπούσαν με τα μπαστούνια τους σάκους για να κονιορτοποιήσουν το περιεχόμενο. Μετά φυλάσσονταν ολονυχτίς σε σιταποθήκη μέχρι το πρωί. Ακολουθούσε το κοσκίνισμά του από τις γυναίκες σε ειδικό τραπέζι και οι άντρες το τοποθετούσαν σε λεκάνες για να ομογενοποιηθεί. Μια υδραυλική πρέσα σχημάτιζε ομοιόμορφα μικρά σακίδια προς πώληση.
Υπήρχαν πολλά εργαστήρια στην Τρίπολη όπως του Αγγελίδη , Β. Βαφειόπουλου με 15 εργάτες στην οδό Σπετσεροπούλου και Νικηταρά. Ο Κ. Θαλασσινός, του Γεωργίου Σ.  Κωτσάκη με 20 εργάτες στην οδό Ταξιαρχών, του Π. Καράκαλου με 25 εργάτες, ο Τ. Καρακάλος, ο Σ. Καραμάνος, ο Γ. Καραχάλιος, ο Π. Καραχάλιος, ο  Π. Λυμπερόπουλος, ο Δ. Ματζαγριωτάκης, ο Ι. Μαυρόγιαννης, ο Κ. Μικρούλης, ο Γ. Μουτσόπουλος, ο Ν. Μουτσόπουλος, ο Γ. Μπακόπουλος, ο Δ. Ματζαγριωτάκης, ο Κ. Μαυρόγιαννη, ο  Μιχ. Κουγιούφας, ο Πέτρος Καραμάνος, ο Μ. Πετρόπουλος, ο Αργύρης Παπαοικονόμου, ο  Γ. Σπορίδης, ο Κ. Σπορίδης.
Η καλλιέργεια σταμάτησε εξαιτίας επίμονων πιέσεων της βρετανικής διπλωματίας ότι δεν θα αγόραζαν εις το εξής ελληνική σταφίδα, αν δεν έπαυε η καλλιέργεια κι η εξαγωγή χασίς. Δύο εκδοχές αιτιολογούν την εκβιαστική πίεση των Άγγλων. Η πρώτη ότι αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα στην Αίγυπτο λόγω του ότι οι Αιγύπτιοι εργάτες κάπνιζαν πολύ χασίς με συνέπεια τη μείωση της ντόπιας παραγωγής.
Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι με την κυκλοφορία του ινδικού χασίς θα αποκόμιζαν τεράστια οικονομικά οφέλη, αφού η Ινδία ήταν δική τους αποικία. Ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής, η Ελληνική Κυβέρνηση το 1906 επέβαλε φόρο στην καλλιέργεια χασίς και τελωνειακούς περιορισμούς.
Το 1919 η Συνθήκη των Βερσαλλιών είχε θέσει ως όρο να καταργηθεί η καλλιέργεια και εμπορία χασίς λόγω εθισμού κι επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία. Η Ελλάδα ακολούθησε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και με το νομοθετικό διάταγμα της 7/11/1925 θεσπίστηκε η απαγόρευση  εμπορίου χασίς για δέκα χρόνια, έως την 1η Ιανουαρίου 1936.
Σκοπός ήταν να εξαντληθούν τα αποθέματα και να διατεθούν στο εξωτερικό, ώστε να μην ζημιωθούν οικονομικά. Κατά συνέπεια άρχισε να μειώνεται το εργατικό δυναμικό στα χασισοεργαστήρια και οι καλλιεργητές στη Μαντινεία άρχισαν να καλλιεργούν άλλα είδη. Μετά τη δικτατορία του Μεταξά επεβλήθησαν σκληρά μέτρα με αποτέλεσμα να σταματήσει οριστικά η καλλιέργεια κι εμπορία χασίς.
Στις εκλογές του 1920, όταν ήρθε στην Τρίπολη για την προεκλογική περιοδεία ο Λεβιδαίος Αλέξανδρος Παπαναστασίου, υπουργός της Κυβέρνησης Βενιζέλου, οι συμπατριώτες του τον παρακάλεσαν να βοηθήσει στην αναστολή της απόφασης του νόμου της απαγόρευσης καλλιέργειας χασίς. Ο διακεκριμένος πολιτικός όχι μόνο δεν ενήργησε θετικά στο αίτημα των συμπατριωτών του, αλλά συνέστησε στον Νομάρχη να επιβάλει πιο αυστηρά μέτρα.
Το 1932 το Ελληνικό Κράτος απαγορεύει την καλλιέργεια και κατοχή ινδικής καννάβεως. Ο δήμαρχος Ορχομενού Μαντινείας Γ. Κ. Μακρής αναφέρει ότι από τις αποζημιώσεις των καλλιεργητών παρακρατήθηκε ένα ποσοστό και ότι αυτά τα κρατικά έσοδα στήριξαν έργα υποδομής  στην Πελοπόννησο.

Πηγή: arcadiaportal.gr

Μια ιστορία ενός παιδιού που χάθηκεΤο παιδί που ζούσε μέσα μας το αφήσαμε να χαθεί…

Ήταν Νοέμβρης.

Έβρεχε.

Κάθισα στο ξύλινο πάτωμα, στο σημείο που ήταν περισσότερο γδαρμένο. Έτυχε να ήταν κοντά στο τζάμι που κοίταζε έξω, στο δρόμο. Τα σημάδια έδειχναν να βρίσκονται χρόνια εκεί.

Το πρώτο που σκέφτηκα, ήταν πως κάποιος μπορεί να δοκίμαζε σάλτα από απόσταση. Ακούμπησα το κεφάλι μου στο τζάμι, όπως ακουμπά το φθινόπωρο στο χειμώνα. Άκουγα τη βροχή. Άκουγα κι ένιωθα κάθε ξύλινη επένδυση στο σπίτι να συστέλλεται και να διαστέλλεται.

Ο καθένας συμμετέχει με τον τρόπο του σε κάτι που προσμένει, αρκεί να μην το προσμένει μονάχος του. Μάλλον για παρέα του το σπίτι βρήκε εμένα εκείνη τη στιγμή.

Γύρισα και κοίταξα το δωμάτιό μου στο οποίο μέσα μεγάλωσα. Ακούω βήματα γρήγορα και άτσαλα. Όχι μεγάλων ποδιών. Ακούγονταν παπούτσια με κούμπωμα, παιδικά. Δεν έβλεπα κάποιον.

Τρομοκρατήθηκα.

Έπειτα κοίταξα ψηλά.

Υπήρχαν στην κορυφή μιας βιβλιοθήκης κάποιοι θησαυροί μου ερωτευμένοι. Πολύ ερωτευμένοι.

Βρίσκονταν μέσα σε ένα κουτί ερωτευμένο. Πολύ ερωτευμένο.

Ήθελα να το ανοίξω ξανά μετά από καιρό.

Τρομοκρατήθηκα.

Πέρασε η ώρα.

Κοίταξα έξω, και ήταν Δεκέμβρης.

Κοίταξα μέσα μου, και ήταν έτος. Κάποιο περασμένο.

Μετά κοίταξα δεξιά και χαμηλότερα. Υπήρχε μια φωτογραφία μου παιδική. Πολύ παιδική. Την κράτησα στα χέρια μου. Την κοίταζα και ένιωθα πως δεν την είχα ξαναδεί. Φαίνεται δεν είναι οι άνθρωποι που αλλάζουν τελικά. Χρήσιμοι οι καθρέφτες, μα καταδικασμένοι πάντα στο να τα δείχνουν όλα λάθος. Κοίταζα τη φωτογραφία και έκλαιγα.

Έκλαψα πολύ, και με λυγμούς.

Εκείνη τη στιγμή άκουσα τους γονείς μου αναστατωμένους, να ανοιγοκλείνουν τις πόρτες κοιτάζοντας μέσα. Απογοητευμένοι κάθε φορά έκλειναν την κάθε πόρτα δυνατά πίσω τους. Κάποια στιγμή άνοιξαν και τη δική μου. Κοίταξαν παντού, και απογοητευμένοι την έκλεισαν. Εκείνο το παιδάκι στη φωτογραφία είχε χαθεί.

Έκλαιγα συνεχώς-με λυγμούς.

Τρομοκρατήθηκα.

Το παιδάκι της φωτογραφίας είχε χαθεί.

Κάποια στιγμή οι γονείς μου σταμάτησαν. Τότε άκουσα τις αναμνήσεις, τους φίλους και τους έρωτες μου αναστατωμένους, να ψάχνουν. Να ανοιγοκλείνουν τις πόρτες και να τις σπάνε. Να φωνάζουν. Να ψάχνουν απεγνωσμένα. Να τους ακούω, και με κλαμένα κλειστά μάτια να μην μπορώ να αναπνεύσω καλά απ΄ το κλάμα.

Κοίταξα έξω.

Έβρεχε.

Το τζάμι ήταν κρύο. Δεν μπόρεσα τόση ώρα ακουμπώντας πάνω του να το ζεστάνω. Τότε κατάλαβα πως δεν μπορούσα να ζεστάνω ούτε τους ανθρώπους πια.

Εκείνο το παιδάκι χάθηκε.

Ξαναβάζω τα κλάματα.

Ακούω βήματα και τρεχάλα. Πάλι κάποιος αναστατωμένος τρέχει μέσα στο σπίτι ψάχνοντας. Δεν αντέχω πια το θόρυβο.

Κλαίγοντας, φώναξα “ποτέ ξανά! ποτέ ξανά!”.

Μπαμ και μπουμ οι πόρτες. Μεγαλύτερη αναστάτωση. Ανοίγει με δύναμη κι η δική μου. Βλέπω μπροστά μου το παιδάκι που χάθηκε. Έτρεχε μετά μανίας να με βρει. Στέκεται στην πόρτα και με κοιτάζει. Κλαίγοντας έτρεξα στην αγκαλιά του γιατί εκείνο μπορούσε ακόμα να με δει. Με συγχώρεσε που το απογοήτευσα, μα θα θυμάται για πάντα το λόγο.

Η παιδικότητα χάνεται, με την άρνηση του να πιστέψουμε κάτι, ή σε κάτι.

Δυστυχώς η παιδικότητα είναι κάτι που μας το παίρνουν.

Παιδάκι είναι κι αυτή. Της είναι εύκολο να παρασυρθεί και να χαθεί.

Το κακό είναι πως τους αφήνουμε να μας το πάρουν.

Κοίταξα έξω και ήταν Νοέμβρης.

Το τζάμι που ακουμπούσα ζεστάθηκε.

Έπρεπε κάπως να κρατήσω παρέα στη βροχή.
Γράφει Γράφει ο Βαλάντης ΓαούτσηςΠηγή: anapnoes.gr

Η στιγμή και ο θάνατοςΗ ζωή, μια ζωή, μια ζωή ενός ανθρώπου που αγαπάς, μια πολύτιμη για εσένα ζωή, η δική σου ζωή, μια διελκυστίνδα που φέρει αρχή, μέση και τέλος.

Μια στιγμή στον απέραντο χωροχρόνο, η στιγμή του θανάτου, η στιγμή της γέννησης.

Μια στιγμή που περικλείει όμως τα πάντα, απ΄την αρχή μέχρι το τέλος, τα πάντα, τις εμπειρίες, τις λύπες, τις χαρές, τα συναισθήματα, εσένα, εκείνον, εκείνη. Και όμως όλα περικλείονται, συμπεριλαμβάνονται, αρχίζουν και τελειώνουν σε μια στιγμή, σε ένα βλεφάρισμα του ματιού, σε ένα πετάρισμα, σε έναν παφλασμό της θάλασσας, σε ένα χάδι, σε ένα άγγιγμα.    

Εάν είναι γραφτό να ζεις μόνο μια στιγμή στην απεραντοσύνη του χρόνου και όμως να αντιμετωπίζεις αυτήν την στιγμή σαν να επρόκειτο για μια αιωνιότητα, τότε αναρωτιέμαι, γιατί να μην προσπαθείς να κάνεις αυτήν την στιγμή, την δική σου μικρή και μοναδική αιωνιότητα, να αξίζει;    

Όλοι ευτυχώς, τολμώ να πω, θα πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι το πιο δημοκρατικό και αξιοκρατικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν παραβλέπει κανέναν, δεν δωροδοκείται, δεν εξαγοράζεται. Ο θάνατος υπάρχει για να μας υπενθυμίζει πως η ανθρώπινη ύπαρξη είναι περιορισμένη και ως τέτοια θα πρέπει να εκλαμβάνεται, αλλά κυρίως να αξιοποιείται.

Ο θάνατος δεν αφαιρεί, αλλά προσδίδει νόημα. Δεν πρέπει να θεωρείται ως εχθρός, αλλά ως σύμμαχος. Μόνο όταν είμαστε πλήρως συμφιλιωμένοι με την πραγματικότητα του θανάτου, μπορούμε να δούμε την ζωή ως αληθινό δώρο. Κάθε μήνας, εβδομάδα, μέρα, λεπτό, δευτερόλεπτο είναι ένα δώρο.

Τώρα είναι η στιγμή να αγκαλιάσεις, να φιλήσεις, να παίξεις, να γελάσεις, να κλάψεις, να κολυμπήσεις, να συγχωρέσεις, να πάρεις τηλέφωνο, να ζητήσεις συγγνώμη, να πεις ένα σε αγαπώ, να αγοράσεις ένα δώρο. Τώρα. Δεν υπάρχει άλλη στιγμή και καμία λέξη πιο δυνατή από το ΤΩΡΑ.Γράφει η Φωτεινή Σταματοπούλου, Ψυχολόγος


http://www.thessalonikiartsandculture.gr/

Πώς είστε;Κάνω περίεργες ερωτήσεις στους ανθρώπους.
Σήμερα ρώτησα κάποιον:
-Σας λείπει ένα κουμπί. Δεν κρυώνει η ζωή σας;
Προχθές ρώτησα έναν περαστικό που δεν με ήξερε:
-Γιατί δεν με αγαπάτε;
Γενικά πάντα ρωτάω τους άλλους.
Όχι πώς τους λένε και τι επαγγέλλονται.
Πιο φυσικά πράγματα ρωτώ:
-Γιατί στάζετε τόση λυπη;
-Γιατί κρύβετε το σκοτάδι σας;
-Γιατί δεν κοιτάζετε κανέναν γύρω σας;
-Πονάτε;
-Σας πέθανε κάτι; Κάποιος;
-Πώς είστε;
Ειδικά αυτό το πώς είναι οι άλλοι.
Το ρωτάω.
Θέλω να ξέρω αν είναι καλά.
Λένε κάτι, αλλά δεν είναι απάντηση.
Κάτι που δεν λέει τίποτα λένε συνήθως.
Γιατί νομίζουν πως δεν το εννοώ ό,τι ρώτησα.
Αλλά εγώ όλα τα εννοώ.
Δεν ξέρουν ότι νοιάζομαι γι’ αυτούς.
Ότι είναι στη φύση μου να νοιάζομαι.
Πολλοί όταν καταλάβουν ότι νοιάζομαι, ξαφνιάζονται.
Κάποιοι τρομάζουν.
Λένε: Τι θέλεις από μένα;
Ή το εννοούν κι ας μη το λένε.
Αλλά εγώ δεν θέλω κάτι.
Τίποτα δεν θέλω.
Απλώς νοιάζομαι.
Είναι στη φύση μου.
Μη με παρεξηγείτε...

Αγνώστου"Ακόμα μια φορά μέσα στις κερασιές τα δυσεύρετα χείλη σου" Οδυσσέας ΕλύτηςΑκόμα μια φορά μέσα στις κερασιές τα δυσεύρετα χείλη σου.

Ακόμα μια φορά μέσα στις φυτικές αιώρες τ' αρχαία σου όνειρα. 
Μια φορά μέσα στ' αρχαία σου όνειρα τα τραγούδια που ανάβουν και χάνονται.


Μέσα σ' αυτά που ανάβουν και χάνονται τα ζεστά μυστικά του κόσμου. Τα μυστικά του κόσμου.


Οδυσσέας Ελύτης "Η συναυλία των γυακίνθων", Χ, Προσανατολισμοί, "Με το λύχνο του άστρου"

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑΑριδαία, 12/7/2016

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ

Σε παρεμβάσεις τις οποίες οι πολίτες απαιτούσαν εδώ και πολλά χρόνια, προχώρησε ο Δήμος Αλμωπίας, στα πλαίσια του έργου διαμόρφωσης οχετών όμβριων υδάτων στην Αριδαία.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τρεις περιοχές της πόλης: Το στενό του πρώην κτιρίου ΟΤΕ, την κάθετη οδό πίσω ακριβώς από το πέτρινο κτίριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια στεγαζόταν το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας και τον Περιφερειακό.
Το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, δεν αφορούσε μόνο στο αισθητικό κομμάτι που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ειδικά όταν πρόκειται για κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας προκαλούνταν σοβαρά προβλήματα και πλημμύριζαν ακόμα και σπίτια. Επιπλέον, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα κυρίως των μικρών παιδιών.
Το συνολικό κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων ανέρχεται στις 30.000 ευρώ, τα οποία εξασφαλίστηκαν από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην κεντρική παρέμβαση που αφορά την περιοχή πίσω από τα σχολεία θα πραγματοποιηθεί και διάνοιξη δρόμου με ασφαλτόστρωση, που θα συνδέει την οδό Αθανασίου Διάκου με την περιοχή των σχολείων, εντός του καλοκαιριού –αφού πρώτα μετατοπιστούν οι δύο στύλοι της ΔΕΗ.
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος έκανε την εξής δήλωση:
«Ως Δημοτική Αρχή είχαμε δεσμευτεί ότι θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται παραπάνω, στρέφονται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Επειδή έχουμε επικοινωνία με τους πολίτες και αφουγκραζόμαστε αυτά που μας λένε, θεωρώ ότι αυτό το έργο λύνει σημαντικά προβλήματα. Είναι ενδεικτικό ότι τα προηγούμενα χρόνια σημειώθηκαν ακόμα και ζημιές σε κατοικίες που βρίσκονται ιδιαίτερα στην περιοχή του πρώην κτιρίου ΟΤΕ. Υπήρχε μια εικόνα πολύ άσχημη και επικίνδυνη. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί κάποιο μικρό παιδί. Γι’ αυτό θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να υλοποιούμε τέτοια έργα».
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠάνω από 500.000 νέα περιστατικά καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου έχουμε κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα η ασθένεια σκοτώνει περισσότερα από 200.000 άτομα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία!
Σύμφωνα με τους επιστήμονες  το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων της περιοχής Κεφαλής και Τραχήλου αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε πολλά μέρη του κόσμου.
Μάλιστα τα τρία τέταρτα των κρουσμάτων του στοματικού καρκίνου  θα μπορούσαν  να είχαν αποφευχθεί, αν οι ασθενείς σταματούσαν το κάπνισμα και το αλκοόλ!
Η ραγδαία αύξηση της ασθένειας έχει θορυβήσει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καιτο 2015 η International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (I.F.H.N.O.S.) όρισε την 27η Ιουλίου  ως τη Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα, την  ερχόμενη Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 8 το πρωί, η  Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (www.haoms.org) διοργανώνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», Ακαδημίας 50)  Ενημερωτική και Επιστημονική Ημερίδα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 «Δυστυχώς η αύξηση των νέων κρουσμάτων είναι αλματώδης σε μικρότερες ηλικίες τα τελευταία χρόνια και η παγκόσμια κοινότητα  χάνει ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας»  τονίζει  ο καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και  Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας» κ Νικόλαος Παπαδογεωργάκης.

Η Ημερίδα τελεί υπό την Αιγίδα
 • του Δήμου Αθηναίων,
 • της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,
 • της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου,
 • της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,
 • του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και
την υποστήριξη
 • της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικευόμενων Ιατρών Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Επιθυμία των διοργανωτών και των φορέων που στηρίζουν την Ημερίδα είναι να συνεισφέρει τα μέγιστα στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και των Ελλήνων Ιατρών και Οδοντιάτρων για τον καρκίνο της Κεφαλής και Τραχήλου με σκοπό την πρόληψη, την πρώϊμη διάγνωση και την έγκαιρη θεραπεία που σώζει ζωές.
Για το λόγο αυτό το επόμενο διάστημα μετά τη διεξαγωγή της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί δωρεάν προληπτικός έλεγχος από την Επιστημονική Ομάδα του Καθηγητή κ. Παπαδογεωργάκη στο κοινό που θα δηλώσει συμμετοχή.
Αναλυτικές Πληροφορίες για την ενημερωτική εκστρατεία που διοργανώνεται Παγκοσμίως, η οποία αφορά  στην Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου από την IFHNOS, το αναλυτικό Πρόγραμμα της 2ης Ημερίδας, καθώς και φυλλάδια ενημέρωσης και αυτοεξέτασης του κοινού βρίσκεται στη διεύθυνση: www.world-cancer-day.gr
 
ΜΕ  ΠΟΙΑ  ΜΟΡΦΗ  ΚΑΙ  ΠΟΥ  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
 
Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου αφορά κυρίως τις εξής περιοχές:
 • την στοματική κοιλότητα,
 • τον στοματοφάρυγγα,
 • το λάρυγγα
 • τον καρκίνο του θυρεοειδούς και
 • το δέρμα της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου.
 
Η μορφή του καρκίνου του στόματοςπου απαντάται στο 90% των περιπτώσεων είναι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.
Ο στοματικός καρκίνος εμφανίζεται συνήθως σαν ένα ανώδυνο έλκος (πληγή) στην αρχή, που δεν κλείνει με την πάροδο του χρόνου, αντίθετα μεγαλώνει δημιουργώντας προβλήματα στη μάσηση, την ομιλία ή την κατάποση. Μπορεί να εμφανιστεί και σαν μια λευκή πλάκα ή μια κόκκινη περιοχή.
Συχνά τον εντοπίζουμε:
 • Στο κάτω χείλος
 • Στη γλώσσα
 • Στο έδαφος του στόματος
 • Στις παρειές,
 • Στα ούλα και
 • Στην υπερώα.
Ο καρκίνος του στοματοφάρυγγαεντοπίζεται στην περιοχή των αμυγδαλών, στη βάση της γλώσσας, στη μαλθακή υπερώα και στα τοιχώματα του φάρυγγα. Μπορεί να έχει τη μορφή ανώδυνης ή επώδυνης διόγκωσης που προκαλεί δυσκολία στην κατάποση ή τη μορφή πληγής («έλκους» που δεν υποχωρεί.
Ο καρκίνος του λάρυγγαμπορεί να εμφανιστεί με αλλαγή στη χροιά της φωνής.
 
                                   ΠΟΙΟΥΣ      ΑΦΟΡΑ
 
Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα τελευταία όμως χρόνια παρατηρείται αύξηση σε άτομα ηλικίας κάτω των 45 ετών στους καρκίνους του στόματος και του στοματοφάρυγγα.
Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα απ’ ότι οι γυναίκες, η αναλογία όμως αυτή έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και σήμερα είναι περίπου 1,5:1 για τον καρκίνο του στόματος.
 
ΠΟΤΟ-  ΤΣΙΓΑΡΟ-  HPV  Η   ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ  ΑΙΤΙΑ
 
Η αιτιοπαθογένεια του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του στόματος είναι πολυπαραγοντική. Το κάπνισμα είναι η συχνότερη  αιτία για τον καρκίνο του στόματος, του στοματοφάρυγγα και του λάρυγγα. Ακολουθεί η κατάχρηση αλκοόλ. Ο συνδυασμός όμως αλκοόλ και κατάχρησης καπνού πολλαπλασιάζει δραματικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στις περιοχές αυτές της κεφαλής και του τραχήλου.
Για τον καρκίνο στοματοφάρυγγα πλέον έχει επιβεβαιωθεί η σχέση του με τους ιούς HPVκαι κυρίως με τον ιό HPV16, ο οποίος αποτελεί σεξουαλικά μεταδιδόμενο τύπο ιού και εξηγεί την αύξηση των κρουσμάτων του τύπου αυτού του καρκίνου που παρατηρείται σε μικρότερες ηλικίες. Πιστεύεται ότι οι ιοί αυτοί ευθύνονται και για την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του στόματος στις μικρότερες ηλικίες.
Στατιστικά στοιχεία, που αφορούν στις ευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν πως τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης στοματικού καρκίνου παρουσιάζονται στη Γαλλία και τηνΟυγγαρία, ενώ τα χαμηλότερα στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των ασθενών με Καρκίνο της Κεφαλής και του Τραχήλου θα μπορούσε να αποφευχθούν, εάν οι ασθενείς σταματούσαν το κάπνισμα και το αλκοόλ.

www.haoms.org

Συνάντηση Γιάννη Σηφάκη με τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Θανάση ΚαπρέληΟ Γιάννης Σηφάκης συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για προβλήματα των νέων αγροτών, θέματα δικαιωμάτων, διόρθωση σφαλμάτων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, προβλήματα ομάδων παραγωγών της Πέλλας Ο.Π.Κύρου « Μέγας Αλέξανδρος» και Ο.Π. Αρχαγγέλου 
Στην συνάντηση του βουλευτή με τον νέο πρόεδρο Θανάση Καπρέλη ήταν παρόντες και οι αντιπρόεδροι Γιώργος Αποστολάκης και Γιώργος Κέντρος.
Τα θέματα που έθεσε στην συνάντηση ο βουλευτής ήταν η ανάγκη αντιμετώπισης της απένταξης από τα προγράμματα νέων αγροτών 2009 και 2006 περίπου 3000 νέων αγροτών. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αναιρεθεί η απένταξη τους διευκολύνοντας την ομαλή ένταξη τους στο αγροτικό επάγγελμα. Το πρόβλημα με τους αγρότες εκείνους που το 2015 δεν έκαναν δήλωση ΟΣΔΕ χάνοντας έτσι όλα τα δικαιώματα τους μέχρι το 2019. Ο βουλευτής ζήτησε να βρεθεί τρόπος να πάρουν κάποια δικαιώματα , ίσως από το απόθεμα δικαιωμάτων, από το 2016 ως και το 2019. 
Την οριστικοποίηση στο σύστημα σφαλμάτων που αναγνωρίζονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συζητήθηκαν περιπτώσεις που έχουν σταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Πέλλας και δεν έχουν βρεί λύση ως τώρα. 
Θέματα κανονικότητας στις πληρωμές. Η υπόσχεση του νέου προέδρου ήταν ότι το ζήτημα αυτό ( που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της διαταραχθείσης εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στην πολιτεία) είναι το πρώτο και μεγάλο στοίχημα για την νέα διοίκηση. 
Ημερομηνίες πληρωμής εξισωτικών αποζημιώσεων, άρθρου 52, προγραμμάτων επενδύσεων που έγιναν «γέφυρα» ανάμεσα στο παλιό και το νέο ΕΣΠΑ, προβλήματα με κατανομές βοσκήσιμων γαιών και τα προβλήματα που δημιούργησε η τεχνική λύση και πολλά άλλα.
Ιδιαίτερα συζητήθηκαν τα προβλήματα με τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών Κύρου « Μέγας Αλέξανδρος» ( παρουσία εκπροσώπων της ομάδας παραγωγών) και Αρχαγγέλου. Ο πρόεδρος υποσχέθηκε να ασχοληθεί και να απαντήσει σύντομα.
Η νέα διοίκηση υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει τα θέματα που έθεσε ο βουλευτής άμεσα.
Η συνάντηση θεωρήθηκε από τον βουλευτή αλλά και από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ  χρήσιμη εγκαινιάζοντας μια γόνιμη συνεργασία για την προώθηση σημαντικών προβλημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Πέλλας αλλά και όλης της χώρας. 

Πραγματοποιήθηκε στην Βέροια το Σάββατο 9/7 η σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου των 69 μπλόκων        Πραγματοποιήθηκε στην Βέροια  το Σάββατο 9/7  η σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου των 69 μπλόκων ( απο την Πέλλα συμμετείχαν εκπρόσωποι απο το Μπλόκο Γυψοχωρίου )  αποτιμώντας την μέχρι σήμερα πορεία του αλλά και την εφαρμογή ή μη των δεσμεύσεων από την κυβέρνηση στην σύσκεψη με τον πρωθυπουργό  κατά την διάρκεια των  τελευταίων κινητοποίησεων  .
      Στην συνάντηση έγινε ξεκάθαρη η ανάγκη ενότητας και ενδυνάμωσης της κίνησης των 69 μπλόκων για να μπορέσει το κίνημα με μεγαλύτερη ακόμα δυναμική να διεκδικήσει και να καταφέρει όλα αυτά που σήμερα βαραίνουν τις πλάτες του αγρότη και τον οδηγούν στην εξαθλίωση την φτωχοποίηση και τον αφανισμό.
       Αναλύθηκαν οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου και κάνει επιτακτικότερο το πάγιο αίτημα μας για δωρεάν και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
       Θέματα της φορολογίας, της αύξησης του ΦΠΑ στα εφόδια, του ΕΝΦΙΑ, του φόρου στο κρασί και μια σειρά από άλλες επιβαρύνσεις, που κάνουν δυσβάσταχτη ακόμη και την ίδια την επιβίωση των αγροτικών νοικοκυριών, αναλύθηκαν ιδιαιτέρως.
       Ζητήματα σχετικά με τη μη έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών του ΕΛΓΑ επειδή η κυβέρνηση δεν έλυσε το πρόβλημα που αφορά τα έξοδα μετακίνησης των γεωπόνων εκτιμητών του Οργανισμού και έχουν άμεση επίπτωση στους πληγέντες αγρότες τέθηκαν στη συζήτηση και παράλληλα εκδηλώθηκε η συμπαράσταση των αγροτών στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων.
     Υλοποιείται ο διαχωρισμός σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη με βάση το 51% του εισοδήματος που σημαίνει ότι κι άλλοι πολλοί μικροκαλλιεργητές και μικροεισο-δηματίες αγρότες, που, επειδή το αγροτικό τους εισόδημα είναι πολύ μικρό και δεν μπορούν να ζήσουν μ' αυτό τις οικογένειές τους, αναγκάζονται να κάνουν κι άλλες δουλειές, θα αποκλειστούν από τις επιδοτήσεις/ενισχύσεις κι όλα τα άλλα υποβοηθη-τικά για τους αγρότες μέτρα. Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τους αγώνες του στα μπλόκα, αντιπάλεψε αυτόν το διαχωρισμό, τον οποίο προωθούν η ΕΕ και η κυβέρνηση και πρόβαλλαν ως βασικό τους αίτημα τα άλλα μπλόκα που εκπροσωπού-σαν τα συμφέροντα των μεγαλοαγροτών - μεγαλοεπιχειρηματιών, γιατί αποτελεί εργαλείο για πιο μαζικό και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα μικρομεσαίων αγροτών, ώστε να προχωρήσει η συγκέντρωση της γης, της παραγωγής και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων σε λίγα χέρια μεγαλοεπιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Υπέρ αυτού του διαχωρισμού έχει ταχθεί, πολλές φορές, η ΝΔ - το συμπεριέλαβε και στις 11 προτάσεις της για τους αγρότες- και είναι ψεύτικη και υποκριτική η τωρινή «κριτική» της προς την κυβέρνηση γι' αυτό το ζήτημα.
      Οι αγρότες έχουμε απέναντί μας, αντιπάλους και εχθρούς μας, τους εμποροβιομή-χανους και τα μονοπώλια που με την εκμετάλλευσή μας και την κερδοσκοπία απομυζούν το μόχθο μας, τους τραπεζίτες με τα πανάκριβα δάνεια και το κράτος με τους βαρείς φόρους που ρουφούν το αίμα μας, την ΕΕ, την κυβέρνηση και τα κόμματα που με την πολιτική την οποία εφαρμόζουν και στηρίζουν μας οδηγούν στο ξεκλήρισμα, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
      Αποφασίστηκε πιο οργανωμένα και συντονισμένα να δώσουμε τη μάχη της επιβίωσής μας με τη συγκρότηση δεκάδων νέων αγροτικών συλλόγων και Επιτροπών Αγώνα σε όλη τη χώρα, συγκρότηση Ομοσπονδιών, το δυνάμωμα και την ουσιαστική λειτουργία όσων υπάρχουν. Μόνο το οργανωμένο αγροτικό κίνημα σε Συλλόγους και Ομοσπονδίες έχει τη δύναμη, μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τα άλλα λαϊκά στρώματα να βάλει φρένο και στην πορεία να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν.
      Ο μοναδικός δρόμος είναι πλέον ο δρόμος του αγώνα για αυτό και η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη ως αφετηρία της έναρξης του νέου κύκλου κινητοποιήσεων με διαμαρτυρία σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε οργανισμούς (ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τράπεζες) που έχουν άμεση συνάφεια με τον αγροτικό κόσμο.
     Στα μέσα του Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί ευρεία πανελλαδική σύσκεψη των Ομοσπονδιών, Μπλόκων, Επιτροπών Αγώνα, Αγροτικών Συλλόγων για την οργάνωση και το σχεδιασμό των νέων κινητοποιήσεων. 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...