Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            Σας καλούμε να έρθετε στις  18 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο
Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση στη δικάσιμο της 21-11-2014 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 3ο
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση στη δικάσιμο της 12-12-2014 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 4ο
Παράσταση ή μη Πολιτικής Αγωγής στις 26 Νοεμβρίου 2014 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ:24894/9-09-2014 αίτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 5ο
Παράσταση ή μη Πολιτικής Αγωγής στις 26 Νοεμβρίου 2014 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ:24893/9-09-2014 αίτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 6ο
Εξέταση του υπ΄αριθ.πρωτ:27717/3-10-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 7ο
Λήψη σχετικής απόφασης σχετική με τη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 4257/2014.

ΘΕΜΑ 8ο
Τρίτη (3η) παράταση της συμβατικής προθεσμίας και επανακορισμός του μηνιαίου εργολαβικού ανταλλάγματος για το υποέργο 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» της πράξης ‘’Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού’’.

ΘΕΜΑ 9ο
Παραλαβή μελέτης με τίτλο ‘’Γεωτεχνική μελέτη για την κατ΄έκταση προσθήκη στο ΓΕΛ Αριδαίας’’ σύμφωνα με την υπ.αριθ.31041/12-11-2014 βεβαίωση περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 2690

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Πολυκάρπης 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4264/2014 [ΦΕΚ 145 Α/1995] <<Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.>> όπως ισχύει έως σήμερα.
2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
3) Την αρ. 175/2014 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας» 
4) Την αρίθμ. 2/2014 απόφαση του Τ.Σ. της Τ.Κ. Πολυκάρπης με θέμα «Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς την 21-11-2014» 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

   Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης της Παρασκευής  21  Νοεμβρίου 2014, να διενεργηθεί το Σάββατο 22  Νοεμβρίου  2014, λόγω της τοπικής εορτής του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                                                                                        ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΚΕ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


 Η ΔΗΚΕΑλμωπίας  το  προσωπικό και οι μαθητές του ΚΔΑΠ με Α ΄΄ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ΄΄, ευχαριστούν
Ολόψυχα την κα Τσουλφά Χριστίνα για την προσφορά γεύματος στη μνήμη
της μητέρας και θείας της.
                                                                         


Η ΔΗΚΕΑλμωπίας  «Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι»  ευχαριστούν θερμά το κατάστημα παιδικών gellino για τη δωρεά που έκανε σε παιδικά ρούχα.
                                                                       

                                                              ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΑΣ


Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΑΣ
Προκλητική, κοινωνικά απαράδεκτη και επιζήμια για τους δημότες η απόφαση του Δήμου Έδεσσας για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας
Η Τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να πρωτοστατήσει σε μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων
Την ίδια στιγμή που ακόμη και οι πιο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες (που εφάρμοσαν επί χρόνια τακτικές ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών καθαριότητας) επανέρχονται στην δημοτική και δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων (βλέποντας, από την εμπειρία τους, τα σημαντικά προβλήματα που οδήγησε η ιδιωτικοποίηση όπου εφαρμόστηκε) ο Δήμος Έδεσσας σπεύδοντας να εφαρμόσει από τους πρώτους στην Ελλάδα τις μνημονιακές πολιτικές ιδιωτικοποίησης των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, με την απόφαση του πρόσφατου δημοτικού συμβουλίου, ιδιωτικοποιεί την διαχείριση της καθαριότητας του Δήμου.
Η απόφαση αυτή δεν βασίζεται σε καμιά εμπεριστατωμένη μελέτη που να αποδεικνύει ωφέλεια του Δήμου και των δημοτών ( πως μπορούσε άλλωστε;). Αποτελεί συνειδητή κομματική επιλογή των κομμάτων της συγκυβέρνησης ( μέσω των εκφραστών τους στον Δήμο Έδεσσας),κατ’εντολή της «Ελληνογερμανικής Συνεργασίας» του Φούχτελ, με αγωνία να προλάβει να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα μακριά από τα συμφέροντα των δημοτών. Αφού επιτηδευμένα απαξίωσαν τις υπηρεσίες καθαριότητας και τις υπηρεσίες ελέγχου της προστασίας του περιβάλλοντος τώρα επιδεικνύουν ιδιαίτερη σπουδή να μην τους προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις, με την απομάκρυνση της καταστροφικής για τον τόπο συγκυβέρνησης  στις επερχόμενες εκλογές.
Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των δημοτικών τελών, σε περιβαλλοντική υποβάθμιση της διαδικασίας περισυλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών ( μη ικανοποιητικός έλεγχος απομάκρυνσης των επικίνδυνων, νοσοκομειακών κλπ απορριμμάτων), σε κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους ( με την πιθανότατη εναλλαγή εργολάβων στην διαχείριση, μη απόκτηση τεχνογνωσίας από ανειδίκευτο προσωπικό κλπ). Ουσιαστικά απεμπολείται η δυνατότητα του δήμου για πρωτογενή τοπική διαχείριση  των απορριμμάτων.
Η εμπειρία της ιδιωτικής διαχείρισης από εργολάβο των ΧΥΤΑ Έδεσσας και Αλμωπίας ( και σχεδόν σε όλη τη χώρα) αποδεικνύει την αλήθεια των παραπάνω. Τα επαναλαμβανόμενα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για μη σωστή περιβαλλοντική παρακολούθηση τους με κίνδυνο για την δημόσια υγεία και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στους συνδέσμους καθαριότητας για τους προαναφερόμενους ΧΥΤΑ ( ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων, μη καύση του βιοαερίου, αμέλειες στον περιοδικό έλεγχο για κίνδυνο μόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών και του εδάφους) αποδεικνύουν ότι η ιδιωτική διαχείριση προβλήματα δημιούργησε αντί να λύσει. Ακόμη και το κόστος της είναι αυξημένο και δυσβάστακτο.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ η λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των πολιτικών. Απαιτείται βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση κοινωνικά αποδεκτή. Πολιτική πρόληψης για την μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με τέσσερα διακριτά ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, αλουμίνιο, γυαλί), η μεγαλύτερη δυνατή οικιακή και δημοτική κομποστοποίηση των οργανικών ( που στον Νομό Πέλλας αφθονεί σε ποσοστό περίπου 60% του συνόλου) και απόρριψη μικρής ποσότητας που θα απομείνει σε ΧΥΤΥ ( με την μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ).Αυτή η πολιτική μειώνει το κόστος διαχείρισης, αυξάνει τα έσοδα του Δήμου, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αποτρέπει τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όσο ακολουθούνται πολιτικές συγκέντρωσης της διαχείρισης και επεξεργασίας  μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτου απορρίμματος ( σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες της ΕΕ και την διεθνή πρακτική) τα αδιέξοδα θα πληθαίνουν μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα που, συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει πολύ «ψωμί» στο «σκουπίδι», έχουν πάρει θέση μάχης απαιτώντας από τους πολιτικούς εκφραστές τους αποφάσεις προς το συμφέρον τους.
Η «βεβιασμένη» απόφαση του Δήμου Έδεσσας πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη. Με την αντίσταση των δημοτών και τις εναλλακτικές προτάσεις που προαναφέρθηκαν. Δεν πρέπει να πρωτοστατήσει η Έδεσσα και η Πέλλα στην καταστροφική πολιτική ιδιωτικοποίησης παραδοσιακών λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα. Το συμφέρον των δημοτών και του περιβάλλοντος επιβάλλουν την άμεση ακύρωση της προκλητικής αυτής απόφασης.       
Ο ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας καλεί τους δημότες της Έδεσσας αλλά και τους κατοίκους της Πέλλας να αντιδράσουν στην απόφαση αυτή. Να απαιτήσουν την άμεση ανατροπή της. Να διεκδικήσουν άλλη πολιτική με τοπικό σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων στην κατεύθυνση που προαναφέρθηκε.           

14.11.2014

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ TABLET ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ "ΠΡΟΜΑΧΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ"


 Τα "Προμαχιώτικα Νέα" με την αρωγή των καταστημάτων "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" Αριδαίας και "ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗ", σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε δυο πανέμορφα TABLET συμμετέχοντας στην κλήρωση που διοργανώνουν.
Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός λαχνών, που ο καθένας κοστίζει 1 μόλις ευρώ και τα έσοδα από τα κέρδη θα διατεθούν στους λιλιπούτειους μαθητές των σχολείων του χωριού, σε μορφή εκπαιδευτικών βιβλίων, παραμυθιών, παζλ κτλπ.
Τα TABLET είναι σε χρώμα ροζ και λευκό ενώ παρέχεται εγγύηση δυο ετών και πλήρης τεχνική υποστήριξη.
Τα λαχεία-λαχνοί διατίθενται από το "Πράσινο Περίπτερο" στην κεντρική πλατεία των Προμάχων.
Σαν εμπνευστές της όλης δράσης, ευελπιστούμε στην μαζική συμμετοχή, για να στηρίξουμε όλοι μας τους μικρούς μας μαθητές και να δώσουμε ένα μικρό μήνυμα προς όλους ότι οι πολίτες πρέπει να είμαστε ενεργοί και να δίνουμε φτερά στην ελπίδα για καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.
Και βέβαια ο σωστά μορφωμένος μαθητής, είναι κατ΄επέκταση και συνειδητοποιημένος αυριανός πολίτης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑπό το ταχυδρομικό πρακτορείο Προμάχων ανακοινώνεται ότι οι λογαριασμοί εισφορών του ΟΓΑ βρίσκονται στο κατάστημα του χωριού και η είσπραξή τους θα γίνεται μέχρι τις 30/11.

Επίσης η είσπραξη των ρυθμισμένων οφειλών προς το ταμείο (Απόκομμα 1) , που λήγουν σήμερα(14/11), θα γίνονται όλο το Σαββατοκύριακο εμπρόθεσμα.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΕ ΕΔΕΣΣΑ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ


ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΕΔΕΣΣΑ - «Μικροί Καταρράκτες»  στις 11 π.μ.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - Πλατεία ΕΠΟΝ ( Πεζόδρομος ) στις 11π.μ.
Μην ανέχεσαι το μικρότερο κακό γιατί φέρνει στο προσκήνιο νέα επίθεση!
Μη μειώνεις τις απαιτήσεις σου!
Εργαζόμενε-η, άνεργε-η,
Να πάρουμε τη ζωή μας, το μέλλον στα χέρια μας!
Το μέλλον της εργατικής οικογένειας δε μπορεί να είναι η φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση, η μόνιμη ανασφάλεια. Δε μπορεί κάθε μέρα να βασανίζεται, για να σωθούν τα κέρδη των εκμεταλλευτών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Η ανάπτυξη που επικαλούνται και επιδιώκουν θα φέρει σίγουρα νέα κέρδη για τους λίγους και για τους πολλούς θα συνεχίζεται η ανέχεια, η ζωή με ψίχουλα. O κρατικός προϋπολογισμός για το 2015 κινείται σε αυτό το πλαίσιο, ανακατανέμει ψίχουλα κόβοντας σημαντικά κονδύλια για την προστασία της εργατικής οικογένειας, θεωρεί δυσβάστακτο κόστος τις αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
Το μέλλον μας δε βρίσκεται στα όρια της πείνας. Να απορρίψουμε τη ζωή με τα ψίχουλα και τα αποφάγια που μας δίνουν.
Χρησιμοποιούν την ακραία φτώχεια ως μοχλό πίεσης για να μειώσουν ακόμα περισσότερο τους μισθούς, για να καταργήσουν επιδόματα, τις συντάξεις, να φέρουν τα όρια επιβίωσης στα τάρταρα.
Να απορρίψουμε τη θεωρία της ταξικής συνεργασίας και υποταγής.
Όσοι ισχυρίζονται με τα λόγια και τις θέσεις τους ότι μπορεί να υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στο κεφάλαιο και τους εργαζόμενους είναι εχθροί του λαού, λένε ψέματα. Είναι κοροϊδία και απάτη να υποστηρίζει κάποιος ότι μπορεί οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι τραπεζίτες και εφοπλιστές να έχουν άθικτα τα κέρδη και τα συμφέροντα τους και παράλληλα οι εργαζόμενοι να ελπίζουν σε ανακούφιση και βελτίωση της ζωής τους.
Η ενίσχυση της κερδοφορίας των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δε θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους από τον εφιάλτη της ανεργίας, το σάρωμα των μισθών και των συντάξεων, τη φορολογία και την ακρίβεια. Η τωρινή, μεγάλη κερδοφορία για τους μεγαλοξενοδόχους στον κλάδο του τουρισμού και η ακόμα πιο μεγάλη επιδείνωση στις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς για τους εργαζόμενους, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς εννοούν την ανάκαμψη.
Να σταματήσουμε την αρπαγή του μόχθου μας. Ουσιαστικές αυξήσεις παντού. Είναι στο χέρι μας.
Εδώ και τώρα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με επαναφορά στα 751 € για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Να επανέλθουν οι κατώτεροι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του 2009. Να καταργηθεί το αίσχος των άθλιων μισθών πείνας, των 586 και 511 €. Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση. Να βάλουμε τέρμα στη σύγχρονη γκιλοτίνα των ατομικών συμβάσεων. Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νομοί που τσακίζουν τις συλλογικές συμβάσεις. Να αποκατασταθούν οι σταθερές εργασιακές σχέσεις.
Καμία νέα παρέμβαση στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Είναι ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ!
Εδώ και τώρα: Κάλυψη των απωλειών και πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, παροχών. Τα έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι με το παραπάνω! Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των Ταμείων από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και εφαρμοστικών νόμων που επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις. Κατώτερη σύνταξη στα 600 €. Κανένας εργαζόμενος ανασφάλιστος. Άμεση αποκατάσταση των απωλειών, της 13ης και 14ης σύνταξης.
Να μπει τέρμα στον εφιάλτη της ανεργίας!
Εδώ και τώρα: Κάλυψη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ για όσο διαρκεί η ανεργία. Επίδομα ανεργίας στα 600 €. Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται το κράτος και οι εργοδότες. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων απασχόλησης
Να μην ανεχτούμε τις συνθήκες της σύγχρονης εξαθλίωσης!
Όποιος ταυτίζει τα συμφέροντα των εργαζόμενων με τα κέρδη των επιχειρήσεων, όποιος βάζει τις δεσμεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από την επιβίωση και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου λαού, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Βρίσκεται στην πλευρά του παράδεισου για τη μεγαλοεργοδοσία και της κόλασης για τη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού.
Μην περιμένεις “σωτήρες”!
Από τη δράση μας, τους αγώνες μας, τις διεκδικήσεις μας, εξαρτάται η “σωτηρία” μας, η αξιοπρεπής ζωή, η μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Να απορρίψουμε την αυταπάτη ότι αν αλλάξουν οι διαχειριστές στην κυβέρνηση θα γίνει πιο ανθρώπινο το εκμεταλλευτικό σύστημα, πως θα γυρίσει ο τροχός. Η αναμονή, η εναπόθεση ελπίδας σε κυβερνητικές εναλλαγές αποδείχτηκε πως δε φέρνει πίσω κατακτήσεις. Η αδράνεια, η καθυστέρηση δημιουργεί νέες υποχωρήσεις, νέες απώλειες, σταθεροποιείται η φτώχεια και η εξαθλίωση.
Να σπάσουμε τα δεσμά της σύγχρονης σκλαβιάς!
Οποιαδήποτε πρασινομπλέ ή ροζ διαπραγμάτευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας φορτώνει με νέες δεσμεύσεις για αντιλαϊκά μέτρα. Οι τωρινές υποσχέσεις-ψίχουλα κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν πως η στρατηγική τους είναι ενιαία, προστατεύουν τον πλούτο των επιχειρηματικών ομίλων, δίνουν ώθηση για τη μεγαλύτερη κερδοφορία τους και από την άλλη δίνουν φούσκες-αέρα στους εργαζόμενους.
Η ζωή με αποδοχή των δεσμεύσεων και του χρέους σημαίνει ανεργία, φτώχεια, δυστυχία, μισή ζωή! Το εργατικό-λαϊκό κίνημα δε μπορεί να κάνει πίσω από το αίτημα για μονομερή διαγραφή του χρέους, για κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς θα ζούμε κάτω από διαρκή «μνημόνια».
Οι εργαζόμενοι είναι οι παραγωγοί του πλούτου!
Αυτοί παράγουν, αυτοί κινούν τα εργοστάσια, τα λιμάνια, τις επιχειρήσεις.
Το μόνο αναγκαίο και ρεαλιστικό είναι ο παραγόμενος πλούτος να επιστρέψει στον παραγωγό του. Να κατευθυνθεί για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων.
Ενιαίο μέτωπο απέναντι στη γραμμή των μονοπωλιακών ομίλων
To ΠΑΜΕ χαιρετίζει τις εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις που συντόνισαν τις δυνάμεις τους και συμμετείχαν στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο την 1η Νοέμβρη. Χαιρετίζει τη μεγάλη συμμετοχή συλλόγων αυτοαπασχολουμένων, αγροτών, γυναικών, νεολαίας, επιτροπών ανέργων που συζήτησαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτόν τον παλλαϊκό-πανελλαδικό ξεσηκωμό.
Το βήμα που πραγματοποιήθηκε πρέπει να συνεχιστεί. Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με μεγαλύτερη επιμονή και αποφασιστικότητα να βρεθούν στους κλάδους, στις επιχειρήσεις, να μπουν μπροστά για να σηκωθεί άνεμος διεκδικήσεων σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς.
Καμία έκπτωση στις ανάγκες και τα δικαιώματα μας!  Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει!


ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ του ΠΑΜΕ
                       ● ΕΔΕΣΣΑ - «Μικροί Καταρράκτες»  στις 11 π.μ.
                       ● ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - Πλατεία ΕΠΟΝ ( Πεζόδρομος ) στις 11π.μ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...