Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Απαγόρευση αλιείας του είδους Τούρνα στη λίμνη Βεγορίτιδα


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ.Α΄/07- 06-2010).
 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/τ.Α./27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/1-12-2016 αποφάσεις, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΦΕΚ 4302 τ. Α΄/30-12-2016).
 3. Την Απόφαση Αριθμ. 30197(392)/27-1-2017 (ΦΕΚ 229/1-2-2017 τ. Β΄) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής          Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
 4. Τις Αριθμ Αποφάσεις Γ.Π.Κ.Μ. 2957/7-10-2016 (ΦΕΚ 3342/18-10-2016 τ. Β΄) και Γ.Π.Κ.Μ. 3141/24-10-2016 (ΦΕΚ 3592/4-11-2016 τ. Β΄) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη».
 5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92
 6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».
 7. Το αριθμ. 131/6-2-2017 έγγραφο του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας με θέμα «Προστασία της αναπαραγωγής του είδους Τούρνα».
 8. Το αριθμ. 3640/10-2-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αναγκαιότητα απαγόρευσης αλιείας της Τούρνας (Esox lucius),  στην λίμνη Βεγορίτιδα».
 9. Το αριθμ. 55184(152)/13-2-2017 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Π.Κ.Μ. με θέμα «Σκοπιμότητα απαγόρευσης αλιείας της τούρνας στη λίμνη Βεγορίτιδα»
 10. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής του είδους Τούρνα (Esox  lucius),  της λίμνης Βεγορίτιδας.
 11. Τις αναφορές αλιέων για την ασκούμενη πίεση στους πληθυσμούς της τούρνας, που έχουν πλησιάσει στα αβαθή των ακτών της λίμνης, για την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε την επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία του είδους Τούρνα (Esox lucius), για προστασία της αναπαραγωγής του με κάθε μέσο και εργαλείο, από την 15η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., μέχρι την 20η Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., μέσα στη λίμνη Βεγορίτιδα και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι), που καταλήγουν σε αυτήν.
Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και τα Δασαρχεία της περιοχής.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις.
                                   
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ                                                 
                                               


   Αθηνά  Αθανασιάδου - Αηδονά

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από τα Προμαχιώτικα Νεα .

- Τα Προμαχιώτικα Νέα διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε σχόλιο θεωρούν ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

- Τα Προμαχιώτικα Νέα δεν παρεμβαίνουν σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσουν το περιεχόμενο ενός σχολίου.

- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τα Προαχιώτικα Νέα.

- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .

H συντακτική ομάδα των Προμαχιώτικων Νέων.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...