Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑΔείτε ονομαστικούς καταλόγους μαθητών του οικοτροφείου της Έδεσσας των ετών 1910-11 και 1912, στους οποίους περιλαμβάνονται και αρκετά ονόματα από Προμαχιώτες, υποδηλώνοντας την συνεχή και μακραίωνη δίψα των προγόνων μας για μόρφωση και συμμετοχή στην Ελληνική παιδεία σε εκείνα τα δύσκολα και σκοτεινά χρόνια.
Θερμές ευχαριστίες στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό Νίκο Βόλτση (https://www.facebook.com/nikvolts) για την βοήθεια.
Οι κατάλογοι δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (http://www.ems.gr)Κατάλογος Μαθητών Οικοτροφείου Βοδενών το σχολικών έτος 1910-1911
α/α Ονοματεπώννμον Ηλικία Πατρίς Τάξις
1. Ιωάννη; Ευαγγέλου 8 Τσερκόβιανη  Α'
2. Βασίλειος Παπαδημητρίου 10 » Β'
3. Ιωάννης Τσίτσης 10 Πόδος Γ'
4. Ευστάθιος Κίτσου 14 » ΣΤ'
5. Χρηστός Μπίνου 9 Μεσημέριον Γ'
6. Κωνσταντίνος Γιαννάκης 14 » ΣΤ'
7. Αναστάσιος Αθανασίου 15 » ΣΤ'
8.
Χρήστος Παπαγεωργίου
12 Μπάχοβον Δ'
9.
Χρήστος Παπαοικονόμου
11 Μπάχοβον Δ'
10.
Ζαχαρίας Δερούλης
13 Μπάχοβον Δ'

11.

Πασχάλης Κανελής

10

Μπάχοβον

Γ'
12.
Νικ. Παπαδημητρίου
16 Μπάχοβον Α'
13.
Χρήστος Αθανασίου
11 Μπάχοβον Α'
14.
Χρήστος Παπαδημητρίου
11 Έδεσσα Ε'


15.    Νικόλαος       ΧατζηΓιώσης 12 Έδεσσα Ε'

16.    Γεώργιος Παπαόόπουλος
13 Έδεσσα Ε'

17.    Ιωάννης Χρήστου
12 Οστροβον Ε'

18.    Αντώνιος Αθανασίου
16 Οστροβον Α'

19.    Παρίσης Σωτηρίου
15 Νησίον Ε'

20.    Τρύφων Γιώντης
11 Νησίον Γ'

21.    Γεώργιος Κωνσταντίνου
17 Τσερνέσιβον ΣΤ'

22.    Ιωάννης Πετρίδης
10 Τρεσινον Β'

23.    Αθανάσιος Ευσταθίου
12 Πριπίδηστα Ε'

24.    Ιωάννης Τρύφωνος
15 Στράιστα Ε'

25.    Τρύφων Παναγιώτου
12 Στράιστα Γ'

26.    Σταύρος Δάφου
10 Γραμματίχοβον  Γ'

27.    Κωνσταντίνος Γιάντσης
10  Στρούπινον Γ'

28.    Χρήστος Κωνσταντίνου
12 Στρούπινον Β'

29.    Δημήτριος Λαζαρίδης
11  Γευγελή Γ'

30.    Κώστας Δημητρίου
12  Προφ. Ηλϊα Ε'

31.    Αθανάσιος Βουδρουσένος
10  Γενιτσά Β'

32.    Σωτήριος Μπόσκου
15  Γενιτσά Ε'

33.    Γρηγόριος Καραγιάννης
12  Τέχοβον Δ'

34.    θωμάς Παπακωνσταντίνου
13  Γ ιάντσιστα Β'

35.    Ιωάννης Θωμά
8 Γ ιάντσιστα Α'

36.    Απόστολος Τάνης
15  Κοζούσενη Β'

37.    Ευστάθιος Στώϊκος
14  Κοζούσενη Γ'

38.    Νικόλαος Μπέση
10  Βλάδοβον Β'

39.    Αργύριος Νικολάου
12  Κ. Κασάνοβον  Β'

40.    Νικόλαος Γεωργίου
11   Οσλίνη Ε'


Κατάλογος των μαθητών τον Οικοτροφείου Εδέσσης κατά το 1911-1912

α/α Ονο}ΐατεπώννμον Ηλικία Πατρίς Τάξι

1. Χρήστος Κρούντσης 11 Έδεσσα Α'
2. Χρηστός Αναστασίου 12 Μπάχοβον Β'
3. Ιωάννης Θωμάς 9 Γιάντσιστα Α'
4. Ευάγγελος Γάντσου 11 Έδεσσα Β'
5. Κωνσταντίνος Λιπορλής 10 » Β'
6. Ιωάννης Ευαγγέλου 8 Τσαρκόβιανη Β'
7. Αθανάσιος Σαμαράς 10 Βόλτσηστα Β'
8. Ευάγγελος Γιαννάκης 10 Μεσημέριον Γ'
9. Βασίλειο; Παπαδημητρίου 11 Τσαρκόβιανη
10. Χρηστός Κωνσταντίνου 13 Στρούπινον
11. Διονύσιος Γιουρτίδης 12 Βλάδοβον
12. Ιωάννης Μανιάτης 13 Μεσημέριον
13. Δημήτριος Ιωαννίδης 9 Γ ιαννάκοβον
14. Αναστάσιος Καζάρσκος 10 Έδεσσα
15. Θωμάς Παπακωνσταντίνου 14 Γιάντσηστα
16. Νικόλαος Μπέσης 12 Βλάδοβον
17. Αργυρής Νικολάου 13 Κ. Κοπάνοβον
18. Χρηστός Μπίνου 10 Μεσημέριον
19. Χρηστός Μιλτιάδου 13 Τσαρνέσοβον
20. Νικόλαος Πέτρου 12 Στράιστα
21. Αναστάσιος Κίτσου 11 Πόδος
22. Κωνσταντίνος Γιάντσης 11 Στρούπινον
23. Γρηγόριος ΠαπαΠαναγιώτου 13 Στράϊστα
24. Ιωάννης Τσίτσης 11 Πόδος
25. Νικόλαος Εμμανουήλ 11 Όσλιανη
26. Πασχάλης Κανελής 11 Μπάχοβον
27. Τρύφων Γιόντης 12 Νησίον
28. Ευάγγελος Μούνδης 12 Έδεσσα
29. Αθανάσιος Ζαχαριάδης 13 Γάβροβτση
30. Ευστάθιος Στώϊκος 15 Κοζούσενη
31. Πασχάλης Χρήστου 11 Μπάχοβον
32. Σταύρος Δάψου 11 Γραμματίκοβον
33. Ζαχαρίας Χεροΰλης 14 Μπάχοβον
34. Χρήστος ΠαπαΓεωργίου 13 Μπάχοβον
35. Χρήστος ΠαπαΟικονό^ιου 12 Μπάχοβον
36. Γρηγόριος Καραγιάννης 13 Τέχοβον
37. Αθανάσιος Μπέτου 15 Τσερναρέκα
38. Αθανάσιος Ευσταθίου 13 Πριπίδηστα
39. Αποστολής Τάνης 16 Κοζούσενη
40. Παρίσης Σωτηρίου 16 Νησίον
41. Ιωάννης Χρήστου 13 Οστροβον
42. Χρήστος ΠαπαΔημητρίου 12 Έδεσσα
43. Ιωάννης Τρύψωνος 16 Στράϊστα
44. Νικόλαος Μπαϊναλής 16 Όσλιανη
45. ΧατζηΓιώσης 13 Έδεσσα ΣΤ

46.  Βασίλειος Χατζηαντωνίου 13 Γενιτσά ΣΤ

47.  Σταύρος Ορυζάρσκης 16 Ορυζάρτση ΣΤ

48. Γεώργιος Κωνσταντίνου 18 Τσαρνέσοβον Α

49. Ευστάθιος Κίτσου 15 Πόδος Α'

50. Αντώνιος Αθανασίου 17 Όστροβον Β'
51. Νικόλαος ΠαπαΔημητρίου 17 Μπάχοβον Β'
52. Γεώργιος Μπόσκου 15 Γενιτσά Β'
53. Βασίλειος Μπόϊσκου 16 Ζορμπά Β'
54. Γεώργιος Ευαγγ. Σόφτσης 15 Τσερναρέκα Ε'
55. Κωνσταντίνος Δημητρίου 13 Προφ. Ηλία Ε'
56. Αναστάσιος Τουσίμης 17 Βλάδοβον Β'

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από τα Προμαχιώτικα Νεα .

- Τα Προμαχιώτικα Νέα διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε σχόλιο θεωρούν ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

- Τα Προμαχιώτικα Νέα δεν παρεμβαίνουν σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσουν το περιεχόμενο ενός σχολίου.

- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τα Προαχιώτικα Νέα.

- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .

H συντακτική ομάδα των Προμαχιώτικων Νέων.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...